Siirry sisältöön

Vakavaraisuuden vaikutus asiakashyvityksiin

Työeläkeyhtiöiden on mahdollista antaa asiakkailleen tiettyjen sääntöjen perusteella alennusta työeläkemaksusta. Alennuksen antamismahdollisuus riippuu työeläkeyhtiön vakavaraisuudesta. Tätä jälkikäteen annettavaa alennusta kutsutaan asiakashyvitykseksi. Eläkesäätiöillä ja -kassoilla puolestaan on mahdollisuus vakuutusmaksun alennuksiin, niin ikään vakavaraisuudesta riippuen.

Työeläkeyhtiöiden asiakashyvitykset

Työeläkeyhtiön vakavaraisuuspääomaan sisältyvistä varoista voidaan jakaa osa asiakashyvityksinä, mikäli yhtiön vakavaraisuustilanne sen sallii.

Vuoteen 2022 saakka myös hoitokustannusylijäämä oli mahdollista jakaa asiakashyvityksinä, mikäli työeläkeyhtiön vakavaraisuus oli riittävän hyvä. Hoitokustannusylijäämää muodostui, mikäli työeläkeyhtiön toimintakulut olivat pienemmät kuin mitä niihin on osana työeläkemaksua kerätty.

Vuodesta 2023 alkaen hoitokustannusylijäämää ei enää vastaavissa määrin ole syntynyt, sillä toimintakulujen kattamiseen tarkoitettu hoitokustannusosa määritellään nykyisin yhtiökohtaisesti, jolloin se on jo etukäteen helpompi mitoittaa vastaamaan mahdollisimman hyvin todellisia toimintakuluja. Näin ollen vuodesta 2023 alkaen kertyvät asiakashyvitykset koostuvat yksinomaan työeläkeyhtiön vakaaraisuuspääomaan sisältyvistä varoista.

Jos työeläkeyhtiön vakavaraisuuspääoma alittaa sille määritellyn vakavaraisuusrajan, työeläkeyhtiö ei saa jakaa asiakashyvityksiä lainkaan.

Jos työeläkeyhtiön vakavaraisuuspääoma ylittää vakavaraisuusrajan, hyvityksiä voidaan jakaa laskuperusteiden mukaisesti enintään 1,0 prosenttia vakavaraisuuspääoman määrästä.

Työeläkeyhtiön vakavaraisuuspääomalle on säädetty enimmäismäärä, joka on vakavaraisuusrajan kolminkertainen määrä. Enimmäismäärä on kuitenkin vähintään 40 prosenttia työeläkeyhtiön vastuuvelasta, josta on vähennetty osittamaton lisävakuutusvastuu. Jos työeläkeyhtiön vakavaraisuuspääoma ylittää sille asetetun enimmäismäärän toisena vuonna peräkkäin, työeläkeyhtiön on purettava enimmäismäärän ylittävää osaa asiakashyvityksiin. Ylitystä ei jaeta välittömästi kokonaisuudessaan, vaan ensin yksi kolmasosa määrästä, jolla yhtiön vakavaraisuuspääoma ylittää sen enimmäismäärän.

Asiakashyvityksistä on kerrottu tarkemmin Työeläkeyhtiöiden asiakashyvitykset -tietopaketissamme.

Eläkesäätiön ja -kassan hyvitykset eli vakuutusmaksun alennukset

Eläkesäätiöt ja -kassat voivat purkaa lisävakuutusvastuutaan vakuutusmaksun (eläkesäätiöillä kannatusmaksun) alentamiseen. Lisävakuutusvastuuta voidaan purkaa vakuutusmaksun alentamiseen siihen saakka, että vakavaraisuuspääoma on purkamisen jälkeen vähintään 1,3 kertaa vakavaraisuusraja. Tämän jälkeen lisävakuutusvastuuta voidaan purkaa vakuutusmaksujen alentamiseen vielä määrällä, joka on 1,0 prosenttia vakavaraisuuspääomasta ilman työnantajan lisämaksuvelvollisuuteen perustuvaa osaa.

Jos eläkesäätiön tai -kassan vakavaraisuuspääoma alittaa vakavaraisuusrajan, ei lisävakuutusvastuuta saa purkaa vakuutusmaksun alentamiseen. Lisävakuutusvastuuta voidaan tällöin kartuttaa vakuutusmaksuilla. Jos vakavaraisuuspääoma ylittää enimmäismääränsä eli vakavaraisuusrajan kolminkertaisen määrän, on lisävakuutusvastuuta purettava runsaammin vakuutusmaksun alentamiseen.

Eläkesäätiö tai -kassa voi myös kartuttaa lisävakuutusvastuutaan vakuutusmaksuilla aina vakavaraisuuspääoman enimmäismäärään saakka.

Aiheeseen liittyvää