Siirry sisältöön

Vakavaraisuuden vaikutus asiakashyvityksiin

Työeläkeyhtiöiden on mahdollista antaa asiakkailleen tiettyjen sääntöjen perusteella alennusta työeläkemaksusta. Alennuksen antamismahdollisuus riippuu työeläkeyhtiön vakavaraisuudesta. Tätä jälkikäteen annettavaa alennusta kutsutaan asiakashyvitykseksi. Eläkesäätiöillä ja -kassoilla puolestaan on mahdollisuus vakuutusmaksun alennuksiin, niin ikään vakavaraisuudesta riippuen.

Työeläkeyhtiöiden asiakashyvitykset

Asiakashyvitykset ovat työeläkeyhtiöiden asiakkaille jaettavaa ylijäämää, jota kertyy yhtiön toiminnan tehokkuudesta ja sijoitustoiminnasta.

Mikäli työeläkeyhtiön toimintakulut ovat pienemmät kuin mitä niihin on osana työeläkemaksua kerätty, syntyy hoitokustannusylijäämää. Työeläkeyhtiö voi jakaa tämän ylijäämän takaisin asiakkailleen, mikäli sen vakavaraisuus on riittävän hyvä. Myös osa työeläkeyhtiön vakavaraisuuspääomaan sisältyvistä varoista voidaan jakaa asiakashyvityksinä, mikäli yhtiön vakavaraisuustilanne sen sallii.

Jos työeläkeyhtiön vakavaraisuuspääoma alittaa sille määritellyn vakavaraisuusrajan, työeläkeyhtiö ei saa jakaa asiakashyvityksiä lainkaan.

Jos työeläkeyhtiön vakavaraisuuspääoma ylittää vakavaraisuusrajan, hyvityksiä voidaan jakaa laskuperusteiden mukaisesti enintään 1,0 prosenttia vakavaraisuuspääoman määrästä lisättynä hoitokustannusylijäämällä.

Työeläkeyhtiön vakavaraisuuspääomalle on säädetty enimmäismäärä, joka on vakavaraisuusrajan kolminkertainen määrä. Enimmäismäärä on kuitenkin vähintään 40 prosenttia työeläkeyhtiön vastuuvelasta, josta on vähennetty osittamaton lisävakuutusvastuu. Jos työeläkeyhtiön vakavaraisuuspääoma ylittää sille asetetun enimmäismäärän toisena vuonna peräkkäin, työeläkeyhtiön on purettava enimmäismäärän ylittävää osaa asiakashyvityksiin. Ylitystä ei jaeta välittömästi kokonaisuudessaan, vaan ensin yksi kolmasosa määrästä, jolla yhtiön vakavaraisuuspääoma ylittää sen enimmäismäärän.

Asiakashyvityksistä on kerrottu tarkemmin Työeläkeyhtiöiden asiakashyvitykset -tietopaketissamme.

Eläkesäätiön ja -kassan hyvitykset eli vakuutusmaksun alennukset

Eläkesäätiöt ja -kassat voivat purkaa lisävakuutusvastuutaan vakuutusmaksun (eläkesäätiöillä kannatusmaksun) alentamiseen. Lisävakuutusvastuuta voidaan purkaa vakuutusmaksun alentamiseen siihen saakka, että vakavaraisuuspääoma on purkamisen jälkeen vähintään 1,3 kertaa vakavaraisuusraja. Tämän jälkeen lisävakuutusvastuuta voidaan purkaa vakuutusmaksujen alentamiseen vielä määrällä, joka on 1,0 prosenttia vakavaraisuuspääomasta ilman työnantajan lisämaksuvelvollisuuteen perustuvaa osaa.

Jos eläkesäätiön tai -kassan vakavaraisuuspääoma alittaa vakavaraisuusrajan, ei lisävakuutusvastuuta saa purkaa vakuutusmaksun alentamiseen. Lisävakuutusvastuuta voidaan tällöin kartuttaa vakuutusmaksuilla. Jos vakavaraisuuspääoma ylittää enimmäismääränsä eli vakavaraisuusrajan kolminkertaisen määrän, on lisävakuutusvastuuta purettava runsaammin vakuutusmaksun alentamiseen.

Eläkesäätiö tai -kassa voi myös kartuttaa lisävakuutusvastuutaan vakuutusmaksuilla aina vakavaraisuuspääoman enimmäismäärään saakka.

Aiheeseen liittyvää