Siirry sisältöön

Vastuuvelan kehittyminen

Yksityisalojen työntekijöille rahastoiduista eläkkeen osista muodostuu työeläkevakuuttajien vastuuvelka tuleville eläkkeensaajille. Tilastoimme vastuuvelan kehittymistä ja päivitämme oheiset kuvat kerran vuodessa loka-marraskuussa.

Työeläkeyhtiöiden vastuuvelka

Työeläkeyhtiöiden vakuutustekninen vastuuvelka vuoden 2022 lopussa oli yhteensä 117,6 miljardia euroa. Vastuuvelan määrä on kasvanut melko tasaisesti vuodesta 2007 (tilastoinnin alkamisajankohta) lähtien.

Noin puolet vastuuvelasta eli 58,5 miljardia euroa oli vakuutusmaksuvastuuta. Vakuutusmaksuvastuu muodostuu pääosin tulevia eläketapahtumia (vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeitä) varten rahastoiduista osista. Jo alkaneita eläkkeitä varten rahastoituja varoja eli korvausvastuuta oli puolestaan loppuosa eli 59,1 miljardia euroa.

Vastuuvelkaan ei sisälly TEL-lisäeläketurvan osuutta. Ennen vuotta 2001 työnantajalla oli mahdollisuus ottaa työntekijöilleen rekisteröity TEL-lisäeläkevakuutus, jolla täydennettiin lakisääteisen eläkejärjestelmän alkuvaiheen matalaa eläketasoa. TEL-lisäeläkevakuutus lakkautettiin vuoden 2016 lopussa, mutta työelämässä on edelleen työntekijöitä, joilla on karttunutta lisäeläkettä odottamassa eläkkeelle siirtymistä.

Eläkesäätiöiden ja -kassojen vastuuvelka/eläkevastuu

Eläkesäätiöiden ja -kassojen yhteenlaskettu vastuuvelka/eläkevastuu (eläkesäätiöillä vastuuvelkaa vastaavaa erää sanotaan eläkevastuuksi) oli vuoden 2022 lopussa 3,8 miljardia euroa. Vastuuvelan/eläkevastuun määrä on vuodesta 2007 alkavalla tarkastelujaksolla ensin laskenut mutta sittemmin välillä myös hieman noussut. On kuitenkin huomattava, että vastuuvelan/eläkevastuun määrään vaikuttaa myös säätiöiden lukumäärän pieneneminen, mikä on johtunut säätiöiden yhdistymisistä työeläkeyhtiöihin.

Kokonaissummasta 2,0 miljardia euroa oli vakuutusmaksuvastuuta eli tulevaisuudessa alkavia vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeitä varten rahastoituja varoja. Jo alkaneita eläkkeitä varten rahastoituja varoja eli korvausvastuuta oli loppuosa eli 1,8 miljardia euroa.

Kuten työeläkeyhtiöiden vastuuvelan tilastoinnissa, myöskään eläkesäätiöiden ja -kassojen vastuuvelkaan/eläkevastuuseen ei sisälly TEL-lisäeläketurvan osuutta.

Ajankohtaista aiheesta

Aiheeseen liittyvää