Työeläkevakuuttajat hoitavat lakisääteisistä työeläkemaksuista rahastoitujen varojen sijoitustoiminnan. Sijoitustilastointimme tarkoituksena on kerätä perustiedot sijoitusten määrästä, kohdentumisesta ja tuotoista.

Sijoitustilastoinnin tarkoituksena on palvella alan sijoitustoimintaa, jäsenyhteisöjämme ja muita tietoa tarvitsevia yksittäisiä tahoja. Tilastojen laadinnan pohjalla olevat tiedonkeruumenetelmät periaatteineen perustuvat viranomaismääräyksiin.

Sijoitusvarojen kehittyminen

Sijoitusvarojen kehittyminen -sivulla kerromme jäsenyhteisöjemme sijoituskannan kehityksestä aihealueittain.

Seurantakuvissa esitettyjen pitkien aikasarjojen aloitusvuosi vaihtelee sarjakohtaisesti: 1997, 1999 tai 2000. Pitkät aikasarjat päättyvät viimeisimpään kokonaiseen kalenterivuoteen.

Lyhyemmissä aikasarjoissa lähtökohtana on vuosi 2004 tai 2005. Havaintopisteet ovat kokonaisia vuosia lukuun ottamatta kuluvaa vuotta, jolta esitetään osavuositiedot.

Kuvasarjat kertovat absoluuttisen ja suhteellisen tilanteen. Kuvasarjoissa sijoituskanta esitetään erilaisilla jaotteluilla, joita ovat muun muassa

 • eläkeyhteisöryhmittäin:
  • eläkevakuutusyhtiöt,
  • eläkesäätiöt ja -kassat,
  • erityiseläkeyhteisöt sekä
  • julkisalojen eläkevakuuttajat
 • alueittain:
  • Suomi,
  • muut euroalueen maat ja
  • euroalueen ulkopuoliset maat
 • sijoituslajeittain, muun muassa:
  • rahamarkkinasijoitukset,
  • lainat,
  • joukkovelkakirjat,
  • kiinteistöt,
  • hedge –rahastot,
  • noteeratut osakkeet ja
  • muut osakesijoitukset.

Kuvasarjojen lisäksi laadimme vuosineljänneksittäin sijoitusvarojen kehitystä kuvaavan analyysin, joka on luettavissa sijoitusanalyysi-sivultamme.

Sijoitusvarojen aikasarjat

Aikasarjat sijoitusvaroista -sivulta löytyvät kuvat kuvaavat työeläkevarojen osuutta bruttokansantuotteesta vuodesta 1997 alkaen sekä työeläkeyhtiöiden sijoitusten jakautumista vuodesta 1980 alkaen.

Aikasarjat pörssiomistuksista puolestaan kuvaavat koko työeläkealan ja työeläkeyhtiöiden omistamia suomalaisia noteerattuja osakkeita sekä niiden osuutta Helsingin pörssin markkina-arvosta.