Siirry sisältöön

Uutiskirjeen tilaajarekisterin tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Työeläkevakuuttajat Tela ry
Salomonkatu 17 B
00100 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Rekisterin nimi

Uutiskirjeen tilaajarekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tarkoituksena on Telan uutiskirjeen lähettäminen tilaajille osoitetietojen perusteella. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää tilaajarekisterin analysointiin ja tilastointiin. Henkilötietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu uutiskirjeen tilaajien antamaan suostumukseen.

Rekisteröityjen ryhmät

Uutiskirjeen tilanneet henkilöt.

Rekisterin tietosisältö

Telan rekisteriin tallennetaan seuraavat henkilötiedot:

  • henkilön nimi
  • sähköpostiosoite
  • henkilön edustama organisaatio.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilö ilmoittaa itse tiedot omasta aloitteestaan Telalle.

Henkilötietojen vastaanottajat

Tela luovuttaa tietoja henkilötietojen käsittelijänä toimivalle kolmannelle osapuolelle, joka huolehtii kirjeen teknisestä lähettämisestä henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen mukaisesti.

Tela ei luovuta tietoja oman toiminnan ulkopuoliseen käyttöön muuten kuin lainsäädännön sitä edellyttäessä.

Henkilötietojen säilytysaika tai kriteerit säilytysajan määrittämiselle

Tiedot poistetaan rekisteristä uutiskirjeen tilaajan lopettaessa tilauksen tai uutiskirjeen julkaisun päättymisen vuoksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin tietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista.

Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käsitellä automaattisesti eikä käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

Henkilötietojen suojaaminen

Rekisteriä ylläpidetään ja suojataan erilaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Fyysinen pääsy tietoon rajataan käyttöoikeuksin.

Henkilötietojen käsittelijänä toimiva kolmas osapuoli vastaa rekisterin suojaamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen mukaisesti.

Telan tietoverkko ja laitteisto on suojattu teknisillä ratkaisuilla, kuten palomuurilla ja salasanasuojauksella. Varmistamme järjestelmien vikasietoisuuden ja tietojen palauttamismahdollisuudet.