Maanantaina 18.3. klo 14.00-14.45.

Työ on ihmiselle voimavara, joka tuo elämään niin toimeentuloa kuin monipuolisesti sisältöäkin. Eliniän pidentyessä myös työssä ollaan pidempään. Miten huolehditaan siitä, että työelämässä voidaan hyvin?

Kokemus työelämän mielekkyydestä on parantunut aiempiin vuosiin verrattuna käy ilmi työolobarometrista. Myönteinen kehitys on näkynyt viime vuosiin asti myös työkyvyttömyyseläkkeiden laskuna. Tämä kehityssuunta kääntyi yllättäen viime vuonna, kun työkyvyttömyyseläkkeiden määrä nousi kahdeksalla prosentilla. Erityisesti tämä ilmeni alle 40-vuotiaiden ja yli 60-vuotiaiden siirtymisenä työkyvyttömyyseläkkeelle. Nyt pohditaan, miksi suunta muuttui ja mitä tekijöitä taustalta löytyy.

Työkyvyllä ja työhyvinvoinnilla on iso merkitys koko suomalaisen yhteiskunnan kannalta. Ihmisten työkyvyn ylläpitämisellä on suora vaikutus työllisyyteen ja taloudelliseen tasapainoon, sillä eheät ja pitkät työurat vahvistavat yhteiskunnan tulopohjaa. Tällä on myös merkitystä työeläkejärjestelmän rahoitukselle. Työnantajille puolestaan riittää työvoimaa ja työkyvyttömyyden aiheuttamat kustannukset pysyvät matalampina. Yksilön edun mukaista on voida jatkaa työelämässä mahdollisimman pitkään ja kartuttaa toimeentuloaan työuran jälkeisille vuosille.

Jokaisen työpanosta ja työkykyä tarvitaan ikääntyvässä Suomessa. Jatkossa on entistä tärkeämpää, että työelämässä ollaan nykyistä pidempään. Viime kädessä työkyvyssä ja työhyvinvoinnissa on kyse jokaisen omasta kokemuksesta. Näitä näkemyksiä ja kokemuksia on tarkoitus jakaa TwitterChatissa.

Meille on tärkeää, että jokainen voisi löytää paikkansa työelämässä ja sitä kautta kartuttaa vanhuudenturvaansa. Haluamme käydä kanssanne dialogia siitä, miten mahdollisimman moni voisi osallistua työelämään. Haluamme kuulla miten työelämä koetaan, miten työhyvinvointiin voidaan vaikuttaa ja millä keinoilla huolehditaan osaamisesta? Tule keskustelemaan ja jakamaan vinkkisi, miten sinä parantaisit työelämää TwitterChattiimme maanantaina 18.3. klo 14.00-14.45.

Olemme kutsuneet dialogia vauhdittamaan asiantuntijoita, jotka tuovat keskusteluun tietoutta työelämässä kehittymisestä ja jaksamisesta, työkyvyn ylläpidosta ja työelämän tulevaisuudesta.

TwitterChatin pelisäännöt ja Näin osallistut TwitterChatiin.


Kuvaaja: Miikka Pirinen ja kuvaoikeudet: Sitra.

Mikko Dufva
johtava asiantuntija, ennakointi, Sitra
@mdufva

”Hyvän työelämän varmistaminen tulevaisuudessa edellyttää nykyhetkessä kokeiluita ja toimenpiteitä, joita ohjaa selkeä pidemmän tähtäimen visio.”


Kuvaaja: Veera Korhonen

Margita Klemetti
hankejohtaja, Työelämä 2020-hanke, Työ- ja elinkeinoministeriö
@MMAKlemetti

”Työn murros edellyttää työpaikoilta sekä olemassa olevan toiminnan edelleen kehittämistä että uudistumista.”

Pauli Forma
johtaja, Työterveyslaitos
@paufor

”Keskeinen keino varautua muutoksiin on osaamisen varmistaminen ja sen kehittäminen koko työuran ajan.”

Suvi-Anne Siimes
toimitusjohtaja, Työeläkevakuuttajat Tela
@SuviAnneSiimes

”Kun organisaatioihin palkataan kaikenikäisiä, saadaan paras mahdollinen yhdistelmä ammattitaitoa ja kaivattuja kykyjä organisaation käyttöön. Eri-ikäisiä työntekijöitä tulisi myös kannustaa entistä enemmän yhteistyöhön ja yhteisiin projekteihin.”

Dialogissa mukana myös telalaiset:

TwitterChatin pelisäännöt

Minne menet työelämä -TwitterChatissa keskustellaan rakentavassa hengessä hyödyntäen osia Sitran kehittämästä Erätauko-menetelmästä. Chattimme perustuu keskeisille pelisäännöille:

  • Jokainen pystyy osallistumaan keskusteluun omien kokemustensa pohjalta.
  • Käytämme arkikieltä.
  • Kunnioitamme toisiamme ja arvostamme toisia keskustelijoita.
  • Pysymme aiheessa emmekä käynnistä sivukeskusteluja.
  • Fasilitaattori ohjaa keskustelua ja puuttuu tarvittaessa keskusteluun. Telan Twitter-tiliä päivittää ja fasilitoi viestinnän suunnittelija Aija Laurila @AijaL.

Näin osallistut TwitterChatiin

  • Seuraa Telan Twitter-tiliä @Tela_ry
  • Julkaisemme Telan tililtä työelämään liittyviä kysymyksiä kello 14.00. alkaen.
  • Vastaa kysymyksiin käyttäen twiitissä vastauksen numeroa ja tunnistetta #huolenpitoa.

ESIMERKIKSI: Kysymys 1. Miten pidät huolta osaamisestasi? Vastaus: V1 Kartutan ammattitaitoani lukemalla kirjoja, jotka kartuttavat asiantuntemustani. #Huolenpitoa

  • Julkaisemme jokaisen kysymyksen jälkeen käydystä keskustelusta lyhyen yhteenvedon Telan Twitter-tililtä.

Kutsumme sinut lämpimästi dialogin pariin!