17.02.2021

Mitä jokaisen työntekijän olisi hyvä tietää työeläkekuntoutuksesta?

Työeläkekuntoutukseen voi hakea, vaikka taustalla ei vielä olisikaan pitkiä sairauslomia. Kun terveydentilan vuoksi työssä pärjäämisessä on haasteita ja työkyvyttömyyden uhka todetaan, voi ammatillinen kuntoutus olla oikea vaihtoehto.

Anne Korhonen
"Työkykyasiat on hyvä ottaa esiin mahdollisimman varhain työterveyshuollossa ja oman esimiehen kanssa", muistuttaa Varman Anne Korhonen.

– Ota työkykyasiat puheeksi mahdollisimman varhain. Jos oma työ ei sovellu terveydelle, kannattaa rohkeasti lähteä miettimään muita vaihtoehtoja. Asia on hyvä ottaa esiin työterveyshuollossa ja oman esimiehen kanssa, summaa kuntoutuksen palvelupäällikkö Anne Korhonen työeläkeyhtiö Varmasta. Korhonen toimii Telan kuntoutusasiain asiantuntijaryhmän puheenjohtajana vuonna 2021.

Työeläkevakuuttajien ammatillinen kuntoutus tarjoaa mahdollisuuden jatkaa työelämässä terveydentilan rajoitteesta huolimatta.

– Työntekijälle ammatillisen kuntoutuksen hyötyjä on monia: polku takaisin työelämään, parempi toimeentulo ja sitä kautta myös parempi eläke, listaa Korhonen.

Jo reilut 15 vuotta ammatillisen kuntoutuksen parissa työskennelleellä Korhosella on työkyvystään huolestuneelle yksi viesti:

– Yksin ei tarvitse yrittää. Tukea ja ohjausta on saatavilla työterveyshuollosta ja työeläkevakuuttajilta.

Työeläkevakuuttajien kuntoutusasiantuntijat tarjoavat tukeaan kuntoutujille. Lisäksi henkilökohtaista apua työhön paluun suunnitteluun voi tarvittaessa saada kuntoutuksen palveluntuottajien kautta, kertoo Korhonen.

Palveluntuottajat ovat esimerkiksi uravalmennukseen ja työnhaun ohjaamiseen erikoistuneita, kuntoutus- ja koulutusjärjestelmät tuntevia yrityksiä, joilla on paikallistuntemusta työmarkkinoista. Kuntoutuja saa oman tukihenkilön, joka auttaa selvittämään esimerkiksi ammatinvaihtoa ja seuraa kuntoutusohjelman etenemistä.

Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on poikkeusvuotta 2020 lukuun ottamatta ollut kasvussa. Hintalappu oli vuonna 2019 työeläkejärjestelmässä 1,8 miljardia, epäsuorat kustannukset eli menetetyt verotulot ja työpanos useita miljardeja tämän päälle. Työkyvyttömyyseläkkeellä olevan toimeentulo jää heikoksi.

– Kun ammatillisella kuntoutuksella vältetään työkyvyttömyyseläke, siitä hyötyvät kaikki, sanoo Korhonen.

Lue lisää:

Juttumme Miten työeläkekuntoutus alkaa ja etenee, jos sairastun?

Juttumme Kenellä on oikeus työeläkekuntoutukseen?

Työeläkekuntoutuksen roolista ja merkityksestä yhteiskunnassa kertoo Telan yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö Janne Pelkonen.

Tutustu, mitä työeläkevakuuttajat kertovat ammatillisesta kuntoutuksesta