08.11.2018

Osatyökyvyttömyyseläke auttaa jatkamaan työelämässä

Työeläkejärjestelmän osatyökyvyttömyyseläkettä käytetään yhä enemmän keinona jatkaa työelämässä. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien määrä on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Nyt jo liki kolmannes kaikista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvistä siirtyykin osatyökyvyttömyyseläkkeelle.

Elina Laavi

- Kehitys on ollut myönteistä viimeiset vuodet. Kokonaan työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien määrä on laskenut, kun taas työeläkejärjestelmän kustantaman kuntoutuksen määrä on kasvanut. Osatyökyvyttömyyseläkkeen ja kuntoutuksen tavoitteena on pitää ihminen kiinni työelämässä, sanoo Telan yhteiskuntasuhteiden päällikkö Elina Laavi.

Tuntuma työelämään säilyy

- Parhaimmillaan työ antaa onnistumisen kokemuksia ja mielihyvää. Se tarjoaa ihmisille sosiaalisen verkoston ja tavan kokea olevansa tarpeellinen sekä yhteiskunnassa hyödyksi. Työnteko lisää ihmisen hyvinvointia ja parantaa välittömän toimeentulon lisäksi lopulta eläkettä, sanoo Elina Laavi.

Tulevan vanhuuseläkkeen kannalta edes osittainen jatkaminen työelämässä on parempi vaihtoehto kuin siirtyminen työkyvyttömyyseläkkeelle. Keskimääräinen työkyvyttömyyseläke työeläkejärjestelmästä oli 1 040 euroa kuukaudessa ja keskimääräinen vanhuuseläke 1 563 euroa kuukaudessa vuonna 2017.

Osatyökyvyttömyyseläkkeeltä voi myös palata työelämään helpommin kuin kokoaikaiselta työkyvyttömyyseläkkeeltä, koska tuntuma työelämään ja työelämän taidot pysyvät yllä. Noin 75 % osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevista työskentelee samaan aikaan.

Laavi korostaa, että jokainen työkyvyttömyys on ihmiselle tietynlainen tragedia. Ei kukaan halua menettää työkykyään, koska se tarkoittaa sitä, ettei ihminen ole terve. Siksi on tärkeää, että jäljellä olevasta työkyvystä voidaan pitää huolta.

- Työelämässä jatkamisella on myös suuri yhteiskunnallinen merkitys. Työllisyysasteen nousu helpottaa hyvinvointivaltion ylläpitoa, turvaa verotuloja ja siten julkisia palveluita. Myös eläkejärjestelmä on kestävämpi tulevaisuudessa, kun työurat pitenevät, toteaa Laavi.

Osatyökykyisellä on työkykyä jäljellä

Osatyökykyisillä on käytössä osa työkyvystään. Osatyökykyisyys on yksilöllistä ja liittyy osatyökykyisyyden syyhyn, työhön ja työn vaatimuksiin. Suomessa on kaiken kaikkiaan noin 600 000 osatyökykyistä henkilöä.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli kesäkuun 2018 lopussa lähes 32 000 osatyökykyistä työtöntä. Määrä on laskenut edellisvuodesta noin 6 000 henkilöllä eli 15,9 prosenttia.

Elina Laavi painottaa, että yhä jyrkemmin ikääntyvällä Suomella ei yksinkertaisesti ole varaa jättää käyttämättä osaa työvoimapotentiaalistaan.

- Suomalaisen työelämän asenteissa on vallalla on-off-kulttuuri, jonka mukaan joko ollaan töissä tai ei olla. Monien etuuksien kannalta osittainen työnteko on jo mahdollista, vaikka yhteensovittamisessa on vielä parannettavaa. Erilaiset välimuodot helpottaisivat töihin paluuta ja pitäisivät sairastuneen kiinni työelämässä, toteaa Laavi.

Vaikka asenteissa on jo ollut kehitystä parempaan, kaivataan työelämän muutokseen laajempaa asennemuutosta ja kannustimia koko yhteiskunnassa. Myös yksilölle työnteon ja erilaisten tukien pitäisi yhdistyä työhön kannustavalla tavalla.

Osatyökyvyttömyyseläkkeet lisääntyneet iäkkäämmillä

Eläketurvakeskuksen tuoreiden tilastojen mukaan Suomessa oli vuonna 2017 työeläkejärjestelmästä osatyökyvyttömyyseläkkeellä noin 23 000 henkilöä. Heistä noin puolet oli osatyökyvyttömiä tuki- ja liikuntaelin sairauksien takia. Mielenterveyssyyt olivat toiseksi suurin syy siirtyä osatyökyvyttömyyseläkkeelle.

Työeläkejärjestelmästä oli täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä koko maassa hieman yli 120 000 henkilöä, heistä hieman alle puolet mielenterveyssyiden takia. Toiseksi suurin syy siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle oli tuki- ja liikuntaelinten sairaudet.

Vuonna 2017 Suomessa oli kaiken kaikkiaan työeläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkkeellä lähes 145 000 henkilöä.

Osatyökyvyttömyyseläkkeiden määrä on kasvanut erityisesti ikääntyneillä työntekijöillä. Täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrät ovat olleet laskussa mm. viime vuodet työeläkevakuuttajien tarjoaman lakisääteisen ammatillisen kuntoutuksen eli työeläkekuntoutuksen ansiosta.

Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuus kaikista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä vuosina 2005–2017 Suomessa.
Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuus kaikista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä vuosina 2005–2017 Suomessa.

Fakta: Osatyökyvyttömyyseläkkeen edellytykset

  • hakijan työkyky on alentunut vähintään kaksi viidesosaa sairauden, vian tai vamman takia mutta hän selviytyy kuitenkin osa-aikatyöstä tai kevyemmistä työtehtävistä,
  • työkyvyn alentuminen kestänyt vähintään vuoden ajan,
  • hakija voi olla vielä kokoaikatyössä, eläkkeen myöntäminen ei edellytä sairauspoissaoloa,
  • myönnetään jos ei ole vielä oikeutta vanhuuseläkkeeseen,
  • haetaan työeläkevakuuttajalta, hakemusta varten tarvitaan lääkärinlausunto,
  • eläkkeen voi saada myös yrittäjä tai työtön,
  • osatyökyvyttömyyseläke myönnetään aina toistaiseksi ja se on puolet täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä, ja
  • osatyökyvyttömyyseläkeläiset voivat osallistua samaan aikaan ammatilliseen kuntoutukseen.

Lisätietoja:

Tietopakettimme työkyvyttömyyseläkkeistä

Kysymyksiä ja vastauksia työeläkekuntoutuksesta

Kysymyksiä ja vastauksia työkyvyttömyyseläkkeestä ja vakuutuslääkäreistä