17.05.2018

Ponnahduslauta pilotoi pitkäkestoista työhönvalmennusta

Kohdennetusta Ponnahduslauta-hankkeesta saatiin hyviä kokemuksia mielenterveyskuntoutumiseen. Hanke osoitti, että myös vaikeista mielenterveysongelmista on mahdollista kuntoutua ja palata työelämään, kunhan kuntoutusta räätälöidään ja samalla satsataan pitkäkestoiseen työhönvalmennukseen.

Vaikka mielenterveysongelmista johtuvien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on viime vuosina laskenut, mielenterveyssyyt ovat edelleen suurin yksittäinen syy työkyvyttömyyseläkkeeseen. Huolta lisää se, että mielenterveyden häiriöt ovat Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan yleisin työkyvyttömyyseläkkeen aiheuttaja alle 35-vuotiailla.

Yhä suurempi osa kuntoutustoimenpiteistä kohdentuu mielenterveyden häiriöihin.

Mitä keinoja kuntoutuksella on vastata mielenterveysongelmiin?

Hyviä tuloksia on saatu esimerkiksi erilaisilla kohdennetuilla hankkeilla, kuten korkeasti koulutettujen mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus Ponnahduslauta takaisin työelämään -hankkeella. Sen toteuttivat Ilmarinen, Varma ja Orton Pro vuosina 2013-2017.

Hankkeeseen osallistuneista 21 henkilöstä peräti kymmenen kuntoutui työkykyiseksi. Lisäksi 14 % osallistujista haki kuntoutuksen päätyttyä uutta työtä.

- Hanke osoitti, että myös vaikeista mielenterveysongelmista on mahdollista kuntoutua ja palata työelämään, kunhan kuntoutusta räätälöidään ja samalla satsataan pitkäkestoiseen työhönvalmennukseen. Vaikka pitkäkestoisuus tarkoittaa suurempia kuluja, se kannattaa, koska saadut eläkemenon säästöt kattavat kulut. Arvioiden mukaan kuntoutus yleisesti ottaen maksaa kustannuksensa takaisin noin kahdessa vuodessa, jos ihminen palaa töihin, sanoo Ilmarisen kuntoutuspäällikkö Mari Kyyhkynen.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää palvelu, joka mahdollistaa paluun työelämään. Kohderyhmäksi otettiin korkeasti koulutetut mielenterveyskuntoutujat, joita projektiin valittiin 21. Projektissa kuntoutujan tuki ja työhönvalmennus kestivät pitkään: työkokeilujaksot kestivät perinteisen 4–6 kuukauden sijaan jopa kaksi vuotta. Työhönvalmennuksessa heille etsittiin aiempaan osaamiseen perustuvia tehtäviä.

Työ osa kuntoutujan toipumista

- Hankkeesta opittiin, että tavallista pitkäkestoisemmat työkokeilujaksot ovat äärimmäisen tärkeitä kuntoutuksen onnistumisen kannalta. Eräs kuntoutuja totesi, että näin omat voimavarat tulee testattua ja työnantajan luottamus ansaitaan. Mielenterveysongelmiin liittyy edelleen paljon stigmaa, jota pitkä työkokeilujakso hälventää.

Lisäksi työhönvalmentajan rooli ja hoitotahon kytkentä prosessiin ovat tärkeitä. Ja mitä aikaisemmassa vaiheessa aletaan tukea työhönpaluuta, sen parempi.

- Hankkeessa esimerkiksi tarjottiin apua aktiivisesti soittamalla kuntoutuksen ennakkopäätöksen saaneille. Työeläkekuntoutuksen tilastoista tiedetään, että vain 30 prosenttia ihmisistä aktivoituu itse saatuaan ennakkopäätöksen eläkeasian yhteydessä. Erityisesti mielenterveysongelmaan liittyy usein vetäytymistä, aloitekyvyttömyyttä ja esimerkiksi kognition ongelmia, kuvailee Kyyhkynen.

Hänen mukaansa on hienoa, että löytyi työnantajia, jotka lähtivät rohkeasti projektiin mukaan.

- Työ on kuntoutujalle tärkeä osa toipumista. Tällaisella kuntoutuksella saadaan arvokasta osaamista työnantajien käyttöön, mutta yksilölle töihin ja osaksi yhteiskuntaa palaamisen arvo on mittaamattoman suuri. Siirry lukemaan lisää aiheesta

Pilottiin perustuva malli laajempaan kokeiluun

- Hanke haastoi pohtimaan, vastaavatko ammatillisen kuntoutuksen keinot riittävän hyvin uudenlaisiin tarpeisiin. Kuntoutuksen malli on rakennettu pitkälti fyysisen työn mukaisesti, mutta työkyvyn haasteet tietotyössä ja esimerkiksi mielenterveyskuntoutujan tarpeet ovat hyvin toisenlaiset.

Ponnahduslauta-pilotin pohjalta työeläkevakuuttajat ovat yhteistyönä rakentaneet ehdotuksen mallista, jolla pitkäkestoisempi työhönvalmennus saatettaisiin vakiintuneeksi käytännöksi.

- Uusi työhönpaluun tuen malli kuntoutustuella oleville on lisätty työeläkevakuuttajien palveluvalikoimaan huhtikuun loppuun mennessä. Kokemuksia ei siis vielä ole, mutta toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan tarkasti, toteaa Kyyhkynen.

Lue lisää

Ponnahduslauta-hankkeen raportti