08.11.2018

Työeläke: yhteisvastuullisesti, automaattisesti, yhdenvertaisesti

Kun lainanlyhennykset painavat päälle ja pesukone hajoaa, säästäisitkö eläkettä varten? Ehkä et, kun jonossa on akuutteja menoja. Mutta säästät kuitenkin, etkä luultavasti sitä juuri ajattele.

Suomen työeläkejärjestelmässä on kolme keskeistä periaatetta: yhteisvastuu, automaattisuus ja yhdenvertaisuus. Näistä on tärkeä pitää kiinni myös tulevaisuudessa. Yleviä sanoja, mutta mitä ne tarkoittavat käytännössä?

Yhteisvastuullisesti: yhteiset riskit kannetaan yhdessä

57-vuotias Tapani on tehnyt nuoresta asti fyysisesti raskasta työtä. Viimein hänen selkänsä ja lonkkansa eivät enää kestä. Hän joutuu sairauslomakierteeseen. Kun entinen työ ei hoidosta eikä toistuvista sairauslomista huolimatta enää onnistu, Tapani pääsee työeläkekuntoutukseen.

Hän kokeilee keveämpää työskentelyä, mutta sekään ei enää onnistu. Sitten yritetään väliaikaista, osa-aikaista työkyvyttömyyseläkettä. Jos se toimii, Tapani voi työskennellä osa-aikaisesti ja olla osan ajasta eläkkeellä.

Jokainen meistä ikääntyy, ja useimmista meistä tulee ennen pitkää vanhoja. Se on yhteisvastuun painavin osa: turvaamme yhdessä toinen toisillemme taloudellisesti kohtuullisen toimeentulon myös vanhoina.

Toiset kaksi kaikille yhteistä riskiä koskevat elämän ikäviä yllätyksiä. Kuka tahansa meistä voi sairastua tai vammautua niin vakavasti, että ei enää pysty työntekoon. Myös työkyvyttömyyden riski kannetaan yhdessä.

Kolmas kollektiivisesti kannettava riski on perheenhuoltajan kuolema. Silloinkin otetaan vastuuta yhteisesti, perhe-eläkkeen kautta.

‒ Kaikille yhteiset riskit saadaan katettua pakollisilla, kollektiivisilla vakuutuksilla. Kattava eläketurva on arvo sinänsä ‒ se, että ei ole väliinputoajia, muistuttaa Työeläkevakuuttajat Telan erityisasiantuntija Janne Pelkonen.

Kulutus tänään on arvokkaampi kuin huomenna

Käyttäytymistiedettä hyödyntävissä tutkimuksissa on huomattu yksi ihmisen ajattelun piirre: tämä päivä on tärkeämpi kuin huominen, kaukaisesta tulevaisuudesta puhumattakaan. Kulutus tänään tuntuu arvokkaammalta kuin kulutus huomenna. Siksi ihmiset säästävät vähemmän kuin olisi järkevää.

‒ Esimerkiksi Yhdysvalloissa eräänlainen nyrkkisääntö on, että eläkkeelle jäädessä säästettynä pitäisi olla 10‒12 kertaa keskivuosiansion verran rahaa, jopa suhteessa loppupalkkaan.

Sama sääntö tarkoittaisi Suomessa noin 300 000‒400 000 euroa.

Mutta entä sitten kun säästöt ovat kasassa, Pelkonen kehottaa miettimään. Miten sijoitat satoja tuhansia niin, että pystyt hoitamaan omaisuuttasi vielä 80- tai 85-vuotiaana? Tai jos muistisairaus iskee?

Automaattisesti kaikesta palkkatyöstä ja monesta muusta

Kolmekymppinen Maria on juuri ottanut ison askelen ja ostanut asunnon. Laskelmia on tehty tarkkaan. Ne näyttävät aluksi tiukkaa taloudenpitoa, mutta Maria on päättänyt ottaa riskin. Eläkesäästämisestä kukaan ei kysy, sillä siihen vastaus olisi: ei nyt. Sitten joskus myöhemmin.

Kenenkään ei tarvitse kysyä. Maria kartuttaa jokaisesta palkastaan eläkettään automaattisesti hieman. Vuosikymmenien mittaan siitä kertyy kohtuullinen potti. Se on suhteessa Marian omaan ansiotasoon.

Työeläkettä kertyy lähes kaikesta Suomessa tehdystä työstä. Työn lisäksi sitä kertyy opiskeluajalta, vanhempainvapaalta ja työttömyyden ajalta. Sitä kertyy myös kuntoutuksen ajalta – kuten aiemman esimerkin Tapanin työeläkekuntoutuksen ajalta.

Eläkkeen kertyminen automaattisesti poistaa myös yhden psykologisen esteen: kun ihminen joutuu tekemään vaikeiksi kokemiaan päätöksiä, hän mielellään lykkää niitä mahdollisimman pitkälle tai jättää ne tekemättä.

Myös työskentelyapurahalla työtään tekevät taiteilijoille ja tutkijoille kertyy eläkettä. Heidän on kuitenkin huolehdittava työeläkevakuutuksensa ottamisesta itse.

Yhdenvertaisesti: kaikesta työstä samoilla periaatteilla

Kaikesta työstä kertyy Suomessa eläkettä samoilla periaatteilla, palkansaajille ilman ylärajaa. Palkansaajalle työeläkettä alkaa karttua 17-vuotiaasta alkaen, pääsääntöisesti 1,5 % vuosipalkasta. Yrittäjille eläkettä kertyy 18-vuotiaasta lähtien, samat 1,5 % yrittäjän itsensä kertomasta vuosittaisesta työtulosta. Yrittäjän työtulolle on määritelty yläraja.

Samat yleiset periaatteet koskevat kaikkia kesätyöntekijöistä vuorineuvokseen.

‒ Kun työmarkkinat muuttuvat, palkkatyössä ja yrittäjänä työskentely lomittuvat yhä enemmän, on syytä huolehtia, että kaikenlainen työ kerryttää eläkettä tulevaisuudessakin, Janne Pelkonen muistuttaa.

‒ Meillä on yrittäjillä ollut lakisääteinen eläketurva jo 48 vuotta. Euroopassa sitä ei ole monessa maassa tänä päivänäkään, vaikka esimerkiksi itsensä työllistäminen on siellä Suomea yleisempää. Yrittäjien pääsy sosiaaliturvaan on juuri nyt iso keskustelunaihe EU-maissa.

Kaikkia koskeva luksustuote

Keskimääräinen työeläke oli vuonna 2017 noin 1600 € kuukaudessa. Pelkonen kehottaa vertaamaan sitä sijoitustuotteeseen. Millainen pääoma tarvittaisiin, että tilille tulisi joka kuukausi sen verran rahaa?

‒ Eläke on elinikäinen, kuukausittainen, ennakoitava suorite, joka on vielä omaisuudensuojan takana ja indeksoitu. Näillä ominaisuuksilla sen voi ajatella olevan eräänlainen kaikkia koskeva luksustuote.

Teksti: Riitta Gullman

Kevään eduskuntavaaleissa käsitellään myös eläkejärjestelmään liittyviä tärkeitä asioita. Vaaleja varten olemme julkaisseet teemamme Kestävää huolenpitoa kaikille sukupolville.