05.09.2018

Yli 50-vuotiaiden ammattitaitoa arvostetaan työmarkkinoilla

Ovatko yli 50-vuotiaat työntekijät haluttuja työmarkkinoilla? Kyllä, jos uskotaan 150:a rekrytoinnista vastaavaa henkilöä. Heidän mukaansa yli 50-vuotiaat työntekijät ovat ammattitaitoisia, näkemyksellisiä, pitkäjänteisiä ja vastuuntuntoisia.

Rekrytoijat vastasivat kyselytutkimukseen, jonka Tela teetti yhdessä muiden työeläkealan toimijoiden ja Kelan kanssa. Tutkimuksessa kartoitettiin rekrytoijien näkemyksiä yli 50-vuotiaisiin ja alle 30-vuotiaisiin työntekijöihin. Otanta oli kattava otos organisaatioiden koon, toimialan ja maantieteellisen sijainnin suhteen.

Tutkimuksen mukaan työnantajat kiinnittävät enemmän huomiota työntekijän persoonallisuuteen ja asenteeseen kuin ikään. Peräti 72 % rekrytoijista pitää yli 50-vuotiaiden mahdollisuuksia saada töitä joko erittäin tai melko hyvänä. Vain reilu viidennes vastaajista on sitä mieltä, että ikä on merkityksellinen tekijä rekrytointipäätöstä tehdessä.

Nämä tulokset ovat hyviä myös työeläkejärjestelmän kestävyyden kannalta. Kun suomalaisten elinikä pitenee ja eläkeiätkin nousevat, tarvitaan entistä pidempiä työuria jotta tulevaisuuden eläkkeiden rahoitus sekä riittävyys vahvistuvat.

Työurien pidentäminen oli myös yksi eläkeuudistuksen päätavoitteista.

Uudistumiskyky tarpeen

Vastaavasti rekrytoijien mukaan yli 50-vuotiaita työntekijöitä rasittavat jaksamisongelmat, madaltunut oppimiskyky ja muutosvastarinta. Myös terveyteen liittyviä ongelmia voi jo esiintyä. Lue lisää

Työntekijöiden jaksamista parantavina seikkoina rekrytoijat pitivät osaamista ja elinikäinen oppimista. Etenkin elinikäinen oppiminen on tärkeä taito kun yhä harvempi jatkaa samassa ammatissa eläkeikään asti.

Työpaikoilla voidaan myös vaatia erilaista osaamista kuin vuosikymmeniä sitten. Siten uudistumiskyky auttaa työllistymään.

Yli 50-vuotiaiden työttömyys laskussa

Vaikka uudelleentyöllistyminen työttömyyden jälkeen voi olla työuran loppupuolella vaikeaa, ikääntyneiden työllisyys on kaikkien aikojen huipussaan. Heinäkuun lopussa julkaistun työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksen mukaan yli 50-vuotiaiden työttömyys on edelleen vähentynyt, ja yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 96 700 eli 16 900 vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Eläketurvakeskuksen mukaan suomalaiset jäivät vuonna 2017 työeläkkeelle keskimäärin 61,2-vuotiaana. Siten työurien pidentämiseen olisi vielä varaa, kun yksi eläkeuudistuksen tavoitteista oli nostaa vanhuuseläkkeen alaikäraja vähitellen 65 vuoteen.

Monet eläkeläiset jatkavatkin työntekoa osa-aikaisesti. Joskus syyt ovat taloudelliset, mutta usein työ tuo niin paljon sisältöä ja merkitystä elämään, että halutaan jatkaa töitä. Eläketurvakeskuksen tutkimuksen mukaan joka kolmas 54-62-vuotias harkitsee työskentelyä eläkkeellä.

Tela selvitti rekrytoijien näkemyksiä yli 50-vuotiaisiin ja alle 30-vuotiaisiin työntekijöihin yhdessä muiden työeläkealan toimijoiden ja Kelan kanssa. Tutkimuksessa haastateltiin 150:a henkilöä, jotka työskentelevät ylimmän johdon, liiketoimintajohdon ja HR-johdon tehtävissä. Otanta on kattava otos organisaatioiden koon, toimialan ja maantieteellisen sijainnin suhteen.

Tutustu tutkimustuloksiin