Av våra dataskyddsbeskrivningar framgår den personuppgiftsansvarige, registrens namn, ändamålet med och grunden för behandlingen av personuppgifter, de uppgifter som registreras, utlämnandet av uppgifter och kontaktpersonerna. Kontaktpersonen ansvarar för förfrågningar om registret.

Den registrerade har rätt att få veta huruvida uppgifter som rör honom eller henne har lagrats i registret. Den registrerade kan kontrollera sina uppgifter, begära rättelse av en felaktig uppgift eller exempelvis att föråldrade uppgifter raderas.

Vi har följande registerbeskrivningar:

Registerbeskrivningarna finns i sin helhet bakom respektive länk.

Användning av cookies

Vi använder cookies för att följa upp trafiken på vår webbplats med hjälp av webbstatistik. Vi använder cookies för att ge en bättre besöksupplevelse och göra det lättare att hitta information.

Hur fungerar cookies?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen lagrar på besökarens dator. Cookies används för att möjliggöra olika funktioner för användarna. Med hjälp av den information som de innehåller kan vi följa upp användarens sökhistorik, när användaren besöker en annan webbplats som använder samma cookie.

Hurdana cookies använder vi?

Vi samlar in och analyserar bl.a. följande uppgifter:

  • IP-adress
  • Webbläsare
  • Klockslag
  • Operativsystem
  • Från vilken webbadress personen kommitVilka sidor som använts

Det finns två typer av cookies. De kan vara temporära eller permanenta. Temporära cookies försvinner från datorn när webbläsaren stängs. Permanenta cookies stannar kvar en längre, på förhand fastställd tid. Vi kan använda både temporära och permanenta cookies. Vissa cookies är nödvändiga för den tekniska funktionen och användningen av webbsidorna. All insamlad information är anonym och funktioner på nätet kan inte kopplas till en bestämd person med hjälp av uppgifterna.

Hur stänger jag av cookies?

Om du inte vill tillåta att dina uppgifter samlas in, kan du blockera cookies i din webbläsare genom att ladda ner en plugin (Google Analytics Opt-out) som förhindrar användningen av Google Analytics. När du har Google Analytics Opt-out aktiverad i webbläsaren skickas ingen information till Google Analytics. Den är en global opt-out och gäller alla webbplatser som använder Google Analytics.