Gå till innehållet

Våra medlemmar

Våra medlemmar består av de finska arbetspensionsförsäkrare som tillhandahåller lagstadgat arbetspensionsskydd.

Pensionsstiftelseföreningen – PSF
Kalevagatan 13 A 13, 00100 Helsingfors
Tfn (09) 6877 440

FPA:s personalpensioner
Nordenskiöldsgatan 12, Helsingfors / Postadress: PB 450, 00056 KELA
Tfn 020 634 11

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
Porkalagatan 1, Helsingfors / Postadress: 00018 ILMARINEN
Tfn 010 284 11

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Elo
Norrskensvägen 7, Esbo / Postadress: 00041 ELO
Tfn 020 703 50

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma
Sundholmsstranden 11, Helsingfors / Postadress: PB 1, 00098 VARMA
Tfn 010 2440

Kyrkans pensionsfond
Södra kajen 8, Helsingfors / Postadress: PB 210, 00131 Helsingfors
Tfn (09) 180 21

Keva
Unionsgatan 43, Helsingfors / Postadress: 00087 KEVA
Tfn 020 614 21

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA
Norrskensparken 2 C, Esbo / Postadress: PB 16, 02101 Esbo
Tfn 029 435 11

Sjömanspensionskassan
Kanalkajen 9, Helsingfors / Postadress: PB 400, 00161 Helsingfors
Tfn 010 633 990

Finlands Banks pensionsanstalt
Snellmansplatsen, Helsingfors / Postadress: PB 160, 00101 Helsingfors
Tfn 09 1831

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas
Lemminkäinengatan 34, Åbo / Postadress: PB 133, 20101 Turku
Tfn 010 55 010