Gå till innehållet

Delegationer

Delegationerna består av representanter för Telas medlemmar. Deras uppgift är att stödja Telas ställningstaganden och byråns sakkunskap. Varje delegation har en namngiven kontaktperson på Tela.

Delegationen för beräkningsgrundsärenden och beräkningsgrundssektion

Delegationen deltar i ställningstaganden avseende aktuarieärenden.

Den separata och till sin ställning självständiga beräkningsgrundssektionen består av aktuarierna i våra medlemmar med bolagsform. Beräkningsgrundssektionen har bland annat i uppgift att upprätthålla och utveckla arbetspensionsbolagens gemensamma beräkningsgrunder för försäkringsavgiften och ansvarsskullden inom ramen för det samarbete som fastställs i lag.

Kontaktperson, delegationen:

Matematiker
fornamn.efternamn@tela.fi
050 598 6719

Kontaktperson , beräkningsgrundssektionen:

Direktör
fornamn.efternamn@tela.fi
0400 703 620

Medlemmar och ständiga experter i delegationen

Medlemmar:
Barbara D’Ambrogi-Ola, Ilmarinen
Mikko Karpoja, Elo
Kimmo Karppinen, Sjömanspensionskassan
Piia Laaksonen, Keva
Pasi Mustonen, Varma
Lauri Ojala, Pensionsstiftelser och -kassan
Teppo Rakkolainen, Veritas

Ständiga experter:
Jaakko Aho, Pensionsskyddscentralen
Minna Lehmuskero, Social- och hälsovårdsministeriet
Pirjo Moilanen, Social- och hälsovårdsministeriet
Hanna Mäkinen, Tela

Medlemmar, sekreterare och experter i beräkningsgrundssektionen

Medlemmar:
Barbara D’Ambrogi-Ola, Ilmarinen
Mikko Karpoja, Elo
Pasi Mustonen, Varma
Teppo Rakkolainen, Veritas

Sekreterare:
Sami Hårdh, Varma

Experter:
Jaakko Aho, Pensionsskyddscentralen
Minna Lehmuskero, Social- och hälsovårdsministeriet
Jari Sokka, Tela

Delegationen för juridiska ärenden

Fungerar som grund för våra ställningstaganden och som utlåtandegrupp.

Kontaktperson:

Verkställande direktör
fornamn.efternamn@tela.fi
0400 414 303

Medlemmar

Harri Christensen, Elo
Ismo Heinström, Pensionsstiftelseföreningen – PSF
Tuula Kallio, Varma
Juulia Kurunsaari, Ilmarinen
Sonja Lilius, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
Jussi-Pekka Rantanen, Keva
Leevi Sandberg, Sjömanspensionskassan
Leena Siirala, Ilmarinen

Delegationen för kommunikationsärenden

Fungerar som kontaktforum för arbetspensionssektorns kommunikationsorgan och samordnar och utvecklar kommunikation inom branschen.

Kontaktperson:

Kommunikations- och HR-direktör
fornamn.efternamn@tela.fi
040 554 6659

Medlemmar

Markku Aalto, Pensionsstiftelseföreningen – PSF
Suvi Asikainen, Veritas
Liina Aulin, Ilmarinen
Minna Gardemeister, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
Reija Hyvärinen, Keva
Marina Paulaharju, Sjömanspensionskassan
Katja Veirto, Elo
Katri Viippola, Varma

Delegationen för placeringsärenden

Delegationen behandlar frågor kring att öka placeringsintäkterna samt stärka arbetspensionsförsäkrarnas risktäckningskapacitet och risktagningsförmåga.

Kontaktperson:

Direktör
fornamn.efternamn@tela.fi
0400 703 620

Medlemmar

Jarmo Aalto, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
Markus Aho, Varma
Maaria Eriksson, Keva
Hanna Hiidenpalo, Elo
Hannu Hokka, Pensionsstiftelseföreningen – PSF
Sauli Hämäläinen, Sjömanspensionskassan
Michaela Motzkin-Niemi, Kela
Mikko Mursula, Ilmarinen
Ira van der Pals, Kyrkans pensionsfond
Kari Vatanen, Veritas

Styrgruppen för gemensamma tjänster

Behandlar branschens gemensamma IT-projekt utifrån affärsmässiga utgångspunkter och övriga ärenden i anslutning till verkställigheten av pensionsförsäkringen som är gemensamma med beaktande av branschens socialförsäkringskaraktär.

Kontaktperson:

Utvecklingschef
fornamn.efternamn@tela.fi
040 722 1270

Medlemmar

Sari Alanko, Eläketurvakeskus
Nina Bruun, Ilmarinen
Antti Huhtamäki, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
Tuula Kallio, Varma
Pertti Männistö, Keva
Mika Paananen, Veritas
Marina Paulaharju, Sjömanspensionskassan
Katri Raatikainen, Pensionsskyddscentralen
Jouni Seppänen, Elo
Petri Suhonen, Pensionsstiftelseföreningen – PSF (Porasto)

Ärenden i anslutning till arbetsförmåga och rehabilitering

Deltar i Telas ställningstagande i ärenden avseende arbetsförmåga och rehabiliteringsärenden.

Kontaktperson:

Specialist på samhällspåverkan
fornamn.efternamn@tela.fi
044 493 1882

Medlemmar

Hanna Elonheimo, Veritas
Otso Ervasti, Pensionsstiftelseföreningen – PSF
Mervi Fearnley, Sjömanspensionskassan
Maija Haanpää, Ilmarinen
Esa Koskinen, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
Liisamari Krüger, Elo
Tuula Metsä, Keva
Marjo Parkkila-Harju, FPA
Jan Schugk, Varma

Läs också:

Relaterade sidor