Gå till innehållet

Outi Aalto

Chef för juridiska ärenden

fornamn.efternamn@tela.fi

Vem?

Jag är Telas chef för juridiska ärenden och till min utbildning juris kandidat. Jag kom till Tela 2017 och arbetade före det som jurist på Finans Finland. Jag har blivit väl insatt i arbetspensionsbranschen och pensionssystemet på Tela, men därtill finns det också en hel del gemensamma frågor och bestämmelser för försäkringsbranschen, såsom dataskydd och ärenden i anslutning till skötseln av den offentliga förvaltningen, som jag var bekant med sedan tidigare.

Arbetsgrupper

  • Delegationen för juridiska ärenden
  • Gruppen för skatte- och bokföringsärenden
  • Dataskyddsgrupp (Pensionsskyddscentralen)
  • Arbetsgrupp Working Party on Private Pensions (OECD)
  • Arbetsgruppen för den nationella beredningen av EU:s gemensamma redovisningsstandarder för den offentliga sektorn (PESAS) (Finansministeriet)

Ansvarsområden

  • Lagstiftning gällande arbetspensionssektorn
  • Styrelsens sekreterare
  • EU-juridiska frågor

Fråga mig

  • När du vill ha information om branschens synpunkter på lagstiftningsprojekt under beredning
  • När du vill diskutera en intressant juridisk fråga!

Pensionssystemet är som samhället i miniatyr, också det behöver barn för att må bra.

Outi Aalto, Chef för juridiska ärenden

På fritiden:

Jag tillbringar tiden tillsammans med min familj, vi reser, lever stugliv, frisksportar och seglar. I och med barnens fritidsintressen har också jag själv plockat fram nothäftena och bänkat mig framför pianot.

Sagt av kollegerna:

”Sakkunniga Outi är otroligt bra på sitt arbete och hon känner de juridiska kringelikrokarna. Det är roligt att samarbeta med den alltid positiva, lugna och handlingskraftiga Outi. Man kan inte låta bli att tycka om Outi!”