Siirry sisältöön

Telan järjestämiin hallinnon koulutuksiin ilmoittautuneiden tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Työeläkevakuuttajat Tela ry
Salomonkatu 17 B
00100 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Rekisterin nimi

Telan järjestämiin hallinnon koulutuksiin ilmoittautuneet.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Telan järjestämä työeläkeyhtiöiden hallinnon jäsenten koulutus perustuu Finanssivalvonnan vaatimuksiin, jota varten koulutuksiin osallistujista pidetään kirjaa ja osallistujille annetaan todistukset.

Henkilötietoja voidaan myös käyttää Telan koulutuksista ja tapahtumista tiedottamiseen. Henkilötietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröityjen suostumukseen.

Rekisteröityjen ryhmät

Telan järjestämiin hallinnon koulutuksiin ilmoittautuneet.

Rekisterin tietosisältö

Hallinnon koulutuksiin ilmoittautuneiden henkilöiden

  • nimi
  • sähköpostiosoite
  • henkilön edustama organisaatio
  • tieto siitä, minkä työeläkevakuuttajan hallinnon jäsen henkilö on
  • mahdollinen erityisruokavalio.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyn suostumuksella henkilön oman ilmoituksen mukaisesti heiltä itseltään. Hallinnon koulutusohjelmaa koskevat henkilötiedot luovuttaa Tampereen Yliopisto rekisteröidyn suostumuksella.

Henkilötietojen vastaanottajat

Tela luovuttaa tietoja henkilötietojen käsittelijänä toimivalle kolmannelle osapuolelle (tapahtumanhallintajärjestelmä), joka vastaa ilmoittautumisten hallinnasta henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen mukaisesti.

Tela ei luovuta tietoja oman toiminnan ulkopuoliseen käyttöön muuten kuin lainsäädännön sitä edellyttäessä.

Henkilötietojen säilytysaika tai kriteerit säilytysajan määrittämiselle

Henkilötietoja säilytetään koulutuksen keston ja jälkihoidon ajan.

Todistuksen saaneista henkilöistä pidetään erillistä, pysyvää rekisteriä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin tietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista.

Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käsitellä automaattisesti eikä käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

Henkilötietojen suojaaminen

Rekisteriä ylläpidetään ja suojataan erilaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Fyysinen pääsy tietoon rajataan käyttöoikeuksin.

Henkilötietojen käsittelijänä toimiva kolmas osapuoli (tapahtumanhallintajärjestelmä) vastaa rekisterin suojaamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen mukaisesti.

Telan tietoverkko ja laitteisto on suojattu teknisillä ratkaisuilla, kuten palomuurilla ja salasanasuojauksella. Varmistamme järjestelmien vikasietoisuuden ja tietojen palauttamismahdollisuudet.