Siirry sisältöön

Telan tilaisuuksiin ilmoittautuneiden tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Työeläkevakuuttajat Tela ry
Salomonkatu 17 B
00100 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Rekisterin nimi

Tilaisuuksiin ilmoittautuneet.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Telan järjestämien koulutusten ja muiden tilaisuuksien ilmoittautumisten hallinnointi ja tapahtumista viestiminen ilmoittautuneille. Materiaalien ja palautekyselyiden lähettäminen osallistujille sekä mahdollisen ruokatarjoilun järjestäminen. Henkilötietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

Rekisteröityjen ryhmät

  • koulutuksiin ilmoittautuneet
  • tilaisuuksiin ilmoittautuneet

Rekisterin tietosisältö

Koulutuksiin tai muihin tilaisuuksiin ilmoittautuvien henkilöiden sähköpostiosoite.

Lisäksi kerätään tarvittaessa myös muita tietoja, joita voivat olla

  • nimi
  • henkilön edustama organisaatio
  • asema organisaatiossa
  • puhelinnumero
  • mahdollinen erityisruokavalio.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyn oman ilmoituksen mukaisesti ja suostumuksella heiltä itseltään.

Henkilötietojen vastaanottajat

Tela luovuttaa tietoja henkilötietojen käsittelijänä toimivalle kolmannelle osapuolelle (tapahtumanhallintajärjestelmä), joka vastaa ilmoittautumisten hallinnasta henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen mukaisesti.

Tela ei luovuta tietoja oman toiminnan ulkopuoliseen käyttöön muuten kuin lainsäädännön sitä edellyttäessä.

Henkilötietojen säilytysaika tai kriteerit säilytysajan määrittämiselle

Henkilötietoja säilytetään tilaisuuden keston ja jälkihoidon ajan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin tietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista.

Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käsitellä automaattisesti eikä käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

Henkilötietojen suojaaminen

Rekisteriä ylläpidetään ja suojataan erilaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Fyysinen pääsy tietoon rajataan käyttöoikeuksin.

Henkilötietojen käsittelijänä toimiva kolmas osapuoli (tapahtumanhallintajärjestelmä) vastaa rekisterin suojaamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen mukaisesti.