Siirry sisältöön

Telan toimintaan liittyvien ryhmien tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Työeläkevakuuttajat Tela ry
Salomonkatu 17 B
00100 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Rekisterin nimi

Telan toimintaan liittyvät ryhmät.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tela on edunvalvontaorganisaatio, jonka toimintaan liittyvät kiinteästi erilaiset toimielimet. Näillä toimielimillä on omat suljetut extranet-sivut toimintaansa varten. Extranet-sivujen käyttöoikeuksia hallinnoidaan käyttäjätunnuksien avulla.

Osana Telan toimintaa kokoamme työeläkevakuuttajien sijoitustoimintaan liittyviä tilastotietoja erilliseen tilastojärjestelmään. Järjestelmään on pääsy vain jäsenten nimeämillä henkilöillä, joilla on erilliset käyttöoikeudet tilastojärjestelmään.

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröityjen suostumukseen.

Rekisteröityjen ryhmät

  • Telan extranetin käyttäjät
  • Telan tilastojärjestelmän käyttäjät

Rekisterin tietosisältö

Järjestelmien käyttäjien

  • nimi
  • sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyn suostumuksella työnantajan tai henkilön oman ilmoituksen mukaisesti heiltä itseltään.

Henkilötietojen vastaanottajat

Tela luovuttaa tietoja henkilötietojen käsittelijänä toimivalle kolmannelle osapuolelle (tilastojärjestelmän palveluntuottaja), joka vastaa käyttöoikeuksien hallinnasta henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen mukaisesti.

Tela ei luovuta tietoja oman toiminnan ulkopuoliseen käyttöön muuten kuin lainsäädännön sitä edellyttäessä.

Henkilötietojen säilytysaika tai kriteerit säilytysajan määrittämiselle

Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin henkilö on mukana Telan toiminnassa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin tietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista.

Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käsitellä automaattisesti eikä käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

Henkilötietojen suojaaminen

Rekisteriä ylläpidetään ja suojataan erilaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Fyysinen pääsy tietoon rajataan käyttöoikeuksin.

Henkilötietojen käsittelijänä toimiva kolmas osapuoli (tilastojärjestelmän palveluntuottaja) vastaa rekisterin suojaamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen mukaisesti.

Telan tietoverkko ja laitteisto on suojattu teknisillä ratkaisuilla, kuten palomuurilla ja salasanasuojauksella. Varmistamme järjestelmien vikasietoisuuden ja tietojen palauttamismahdollisuudet.