Siirry sisältöön

Lakiesitys työeläkkeiden rahoitussäädösten muuttamisesta ja yhtiökohtaisesta hoitokustannusosasta annettu eduskunnalle

Hallitus on antanut eduskunnalle lakiesityksen koskien työeläkkeiden rahoitussäädöksiä. Ehdotetulla muutoksella mahdollistettaisiin vanhuuseläkevastuiden joustaminen alaspäin poikkeuksellisen heikossa sijoitusmarkkinatilanteessa.

– Osa yksityisaloilla perittävistä työnantajien ja työntekijöiden työeläkemaksuista rahastoidaan tulevia vanhuuseläkkeitä varten. Näitä rahastoituja vanhuuseläkkeitä tulee korottaa vuosittain eri mekanismeilla, joista yksi on niin kutsuttu täydennyskerroin, taustoittaa analyysitoimintojen johtajamme Jari Sokka.

Täydennyskerroin määräytyy työeläkevakuuttajien keskimääräisen vakavaraisuuden perusteella. Nyt annetussa lakiesityksessä täydennyskertoimen määräytymistapaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että se voisi poikkeuksellisen heikkojen tuottojen oloissa saada myös negatiivisia arvoja ja siten tuoda joustavuutta rahastointiin.

– Ehdotettua muutosta voidaan pitää hyvin perusteltuna, sillä se parantaisi työeläkesijoittajien riskinkantokykyä tilanteissa, joissa sijoitusten markkina-arvot voimakkaasti alenevat, Sokka toteaa.

Pääsääntö tulisi kuitenkin jatkossakin olemaan se, että täydennyskertoimen avulla vahvistettaisiin rahastoja. Poikkeama tästä olisi mahdollista vain merkittävästi alentuneessa vakavaraisuustilanteessa.

Lakiesitys myös yhtiökohtaisesta hoitokustannusosasta

Hallituksen esitykseen sisältyy myös ehdotus työeläkeyhtiöiden yhtiökohtaiseen hoitokustannusosaan siirtymisestä. Hoitokustannusosalla tarkoitetaan työeläkemaksuun kuuluvaa osaa, jolla katetaan työeläkeyhtiön toiminnasta aiheutuvat kulut – pois lukien sijoitustoiminnasta aiheutuvat kulut, jotka katetaan sijoitustoiminnan tuotoilla.

Tällä hetkellä hoitokustannusosa määräytyy kaikille työeläkeyhtiöille yhteisten perusteiden mukaisesti. Esityksen mukaan hoitokustannusosa voitaisiin jatkossa vahvistaa yhtiökohtaisesti.

– Esitys yhtiökohtaisesta hoitokustannusosasta on tervetullut muutos, joka selkeyttäisi työeläkesektorin kilpailuasetelmaa, Sokka sanoo.

Yhtiökohtainenkin hoitokustannusosa tulisi laatia turvaavuusperiaatteen mukaisesti siten, että työntekijöiden työeläketurvan hoidosta ja eläkkeensaajien palveluista syntyvät kustannukset tulevat katettua.

Kumpikaan esitetyistä lakimuutoksista ei vaikuttaisi työeläkkeiden määräytymiseen tai eläkkeensaajan asemaan. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2022.