100 ajatusta -työpajassa moni nuori miettii eläkepäiviään ensimmäistä kertaa

27.04.2017

Mitä nuoret ajattelevat työstä ja työeläkkeistä? Millaisia visioita lukion tai ammattioppilaitoksen opiskelijalla on tulevaisuuden työelämästä ja eläkepäivistään? Vastauksia haetaan Eläketurvakeskuksen, Nuorten akatemian ja Telan yhteisessä 100 ajatusta työstä ja työeläkkeestä -kampanjassa ja sen työpajoissa. Helsingin kuvataidelukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat pohtivat työpajassaan 18.4. muun muassa keikkatyötä, apurahoja ja taidealan vaatimuksia tulevaisuudessa.

Työpajoissa paneudutaan palkkakuittiin rivi riviltä ja peilataan tilastoja ja työeläkkeen karttumissääntöjä omiin tulevaisuuden suunnitelmiin. Eläkeikä ja se, että työeläke kertyy työstä, ovat työpajaan osallistuneille Elsie Monyelle, 15, ja Iiri Revolle, 16, jo ennestään tuttua tietoa. Uutta työpajassa tuli paljon:

– Kuinka paljon eläkettä kertyy, miten monenlaisesta tekemisestä sitä kertyy, ja miten eläke maksetaan, Monye ja Repo listaavat.

Monye ja Repo pitävät tärkeänä, että nuoret tietävät eläkeasioista. Työpajan keskeisen opin he kiteyttävät siihen, että pimeää työtä ei pidä hyväksyä ja työsopimuksen ja palkkakuitin sisällöt on tunnettava.

– On tärkeää pitää huolta, että työsopimus on kunnossa, kun menee kesätöihin, Repo sanoo.

Kuva 100 ajatusta -työpajasta 18.4.2017
1,5 tunnin työpajassa ehtii kartuttaa hyvät perustiedot eläkkeestä, ja kiinnostavilla tehtävillä asiat myös jäävät mieleen. Pajat pitävät sisällään ryhmätyöskentelyä, visailua ja roolikortteja. – Interaktiivinen työpaja, jossa pääsee itse tekemään ja miettimään on parempi kuin luento, Monye (vas.) ja Repo arvioivat.


”Jokainen tehty työtunti on eteenpäin”

Mitä kuvataidelukiolaisilla tulee mieleen sanasta eläke? Taululle liimatuista muistilapuista silmään osuu ”yhteiskunta huolehtii”. Myös työpajan ohjaaja Iiris Annaniemi pitää suomalaista eläkemallia hyvänä siksi, että kaikista pidetään huolta.

– Kukaan ei jää puille paljaille, Annaniemi toteaa.

Iiris Annaniemi, 100 ajatusta -työpajan ohjaaja 18.4.2017
Toista vuotta kasvatustieteitä opiskelevalla Iiris Annaniemellä on takanaan jo neljä työpajaa. – Parasta on se, kun opiskelijat vastoin ennakko-oletusta innostuvat kysymään ja keskustelemaan, Annaniemi sanoo.

Työpajan ohjaajana Annaniemi pyrkii viemään nuorille sitä rohkaisevaa viestiä, että jokainen tehty työtunti on eteenpäin, kun kartutetaan eläkettä.

Huoli eläkkeen riittävyydestä esillä

Tulevan eläkkeen taso puhuttaa työpajoissa toisinaan.

– Eräs nuori kommentoi, että eläke on varmasti tosi pieni ja ainut hyvä suunnitelma on voittaa lotossa, Annaniemi kertoo.

Myös kuvataidelukion työpajassa muutama arvelee tulevansa eläkkeellä toimeen menestyksekkään työuran turvin.

”400 euroa kuussa?” on ensimmäinen heitto, kun Annaniemi kysyy opiskelijoilta arviota keskimääräisen eläkkeen määrästä. Yllätys on positiivinen, kun summaksi paljastuu hieman yli 1 600 euroa.

Annaniemikin pohtii, voiko eläkkeen riittävyyteen luottaa. Hän arvioi, että omien asumis- ja muiden elinkustannusten kehitystä on vaikea ennustaa vuosikymmenten päähän.

Tulevaisuuden visiot positiivisia

Eläkkeen rinnalla työpajojen teemana on työelämän muutos ja tulevaisuuden töissä tarvittavat taidot.

Opiskelijat listaavat työelämätaitoja muistilapuille. Taululle muodostuvassa lappumeressä kaksi korostuu yli muiden: tietotekniset ja sosiaaliset taidot. Nuoret pohtivat, että on varauduttava epävarmuuteen ja töiden määrän vaihteluun, aloittamaan uusia työuria ja tekemään työtä itsenäisesti.

Tulevaisuudennäkymät ovat kaiken kaikkiaan positiiviset. Kuvataidelukion 1. vuosikurssin opiskelijat arvioivat, että monet työssä tarvittavat tietotekniset taidot kehittyvät luonnostaan jo vapaa-ajalla ja opiskeluissa. Vaikka ammatteja katoaa, niitä tulee myös uusia. Alat, joilla tarvitaan ihmistä, eivät katoa. Nuoret luottavat siihen, että työttömyys vähenee ja tulevaisuuden työelämä on tasa-arvoisempi ja ekologisempi.

Eläkkeet ovat nuorten asia

Eläke tuntuu nuorista kovin kaukaiselta asialta. Monye ja Repo kertovat, että kaveriporukan keskusteluissa se tulee esille lähinnä vitsailtaessa – kuka aikoo lukkiutua kotiinsa kissamummona ja niin edelleen.

– Kampanjan yhtenä tavoitteena on saada nuorten ääni mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, jota meillä käydään niin eläkejärjestelmän kuin koko hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta. Eläkepoliittiset päätökset vaikuttavat paljon nuorten sukupolveen, toteaa Telan yhteiskuntasuhteiden päällikkö Elina Laavi.

Työpajassa opiskelijat ryhtyvät piirtämään itseään eläkeläisenä. Lapuilla näkyy ”chilliä hengailua”, mutta myös ”tylsyyttä”. Muutaman visioissa on ”tyylikäs vanhus”. Moni toivoo olevansa terve ja reipas – jaksetaan ”ulkoilla koiran kanssa” tai ”puuhastella puutarhassa ja mökillä”.

Kuvat: Satu Palander

Seuraa kampanjaa Nuorten akatemian verkkosivuilla ”100 ajatusta työstä ja työeläkkeestä” ja Twitterissä hashtageilla #eläke100 ja #nuoretmukaan.