Ammattina aktuaari

29.10.2014

Juttusarjassamme esittelemme työeläkealan tyypillisiä ammatteja ja kerromme, minkälaiset ihmiset ovat mukana hoitamassa kaikkien suomalaisten lakisääteistä eläketurvaa. Aktuaarin työstä kertoo Hillevi Mannonen Ilmarisesta.

Mitä aktuaarin työhön kuuluu?Kuva: Hillevi Mannonen

- Vastaan yhtiön aktuaaritoiminnasta, riskienhallinnasta ja osallistun yhtiön johtamiseen johtoryhmän jäsenenä.

- Laki vaatii, että työeläkeyhtiöillä ja vakuutusyhtiöillä tulee olla vastuullinen vakuutusmatemaatikko eli aktuaari. Laissa on määritelty vakuutusmatemaatikon tehtävät. Tukenani on matemaattinen osasto, joka tuottaa analyysejä vakuutusliikkeistä, tutkimuksia ja ennusteita. Yhdessä mietimme yhtiön vakuutusliikkeen tilaa ja riskejä sekä miten laskuperusteita tulee kehittää.

- Aktuaaritoiminto on tekemisissä käytännössä kaikkien osastojen kanssa. Olen tavannut sanoa, että kaikki numerotiedot siitä mitä talossa tapahtuu päätyvät ennemmin tai myöhemmin meille. Tämä tekee työstä erittäin mielenkiintoista, koska saa olla talon tapahtumien ytimessä.

Mitkä ovat aktuaarin työn keskeisimmät tehtävät?

- Vakuutusmaksujen ja vastuuvelan laskuperusteiden laatiminen on aktuaarin perustehtävä. Vakuutusmaksun laskuperusteissa kuvataan, miten vakuutusmaksut määräytyvät. Vastuuvelalla puolestaan tarkoitetaan sitä, paljonko pitää varata varoja vakuutussopimuksesta aiheutuvia tulevia menoja varten. Lain mukaan kaikilla työeläkeyhtiöillä on yhteiset laskuperusteet, jotka yhtiöiden aktuaarit valmistelevat yhdessä.

- Aktuaarin tulee hallita aikaan liittyvät menetelmät, kuten kuolevuuden ja elinajan odotteen mallintaminen. Aktuaari analysoi ja tekee ennusteita mm. siitä, minkälaista kassavirtaa vakuutuksista syntyy, paljonko eläkkeiden maksuun tarvitaan rahaa tulevaisuudessa ja minkälaiseksi maksutaso pitäisi asettaa nyt, jotta eläkkeiden maksusta aikanaan suoriudutaan.

- Vakavaraisuuskysymykset kuuluvat myös aktuaarin työhön. Hän antaa yhtiön sijoitussuunnitelmaa varten selvityksen siitä, mitä vaatimuksia yhtiön harjoittama vakuutusliike asettaa sijoitustoiminnalle. Aktuaari lausuu esimerkiksi siitä, minkälaista tuottoa yhtiön pitäisi vähintään saada tai kuinka eläkevastuut kehittyvät ja purkautuvat eläkkeiden maksuun.

Millainen on työurasi?

- Menin kesätöihin Eläketurvakeskukseen opiskelujen aikana. Olin kesäapulaisena ja sijaisena, kunnes siellä aukeni matemaatikon paikka. ETK hoitaa koko työeläkejärjestelmän asioita. Sain kattavan kuvan työeläkejärjestelmästä. Työssäni laadin mm. eläkemeno- ja rahoitusennusteita. Etenin esimiespolkua ja päädyin apulaisosastopäälliköksi vakuutustekniselle osastolle.

- 1990-luvun laman aikana toimin sosiaali- ja terveysministeriössä aluksi vakuutusylitarkastajan eli aktuaarin tehtävässä. Minulle kuuluivat erityisesti työeläkeyhtiöiden, eläkesäätiöiden ja vakuutuskassojen asiat ja osallistuin myös lainsäädännön kehittämiseen. Vedin mm. silloista vakavaraisuusuudistuksen valmistelua, joka tuli voimaan vuonna 1997.

- Myöhemmin toimin eläkelaitosryhmän vetäjänä ja vastuulleni tuli myös eläkelaitosten valvonta. Se antoikin laajan näkymän taloudelliseen valvontaan ja juridiikkaan ja vakuutuslaitosten toimintaan.

- Ilmarisen aktuaarijohtajana aloitin vuonna 1997. Tämä työ on avannut uusia polkuja. Nyt vastaan lisäksi koko Ilmarisen riskienhallinnasta. Aktuaareilla on paljon annettavaa riskienhallinnassa, mikä onkin kansainvälinen trendi.

Mitä olet opiskellut?

- Valmistuin Helsingin yliopistosta matematiikasta. Opiskelin myös tilastotiedettä ja tietojenkäsittelyoppia. Olen suorittanut SHV-tutkinnon, joka on sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä vakuutusmatemaatikon tutkinto.

- Tutkinto on yhtiön vastuullisen matemaatikon ammattivaatimus. Se antaa laajan pohjan ymmärtää vakuutustoimintaa ja vakuutusyhtiön toimintaa. SHV-tutkintoa on voinut suorittaa 1950-luvulta alkaen. Olin kuudes tutkinnon suorittanut nainen 1990-luvun alussa.

Millaisia taitoja aktuaarin työssä tarvitaan?

- Työ vaatii analyyttista ajattelutapaa ja monimutkaisten kokonaisuuksien hallintaa. Pitää ymmärtää syy-seuraussuhteet. Entistä enemmän korostuvat myös viestintä- ja neuvottelutaidot. Tämä on yksi työn haasteita, sillä asiat ovat monimutkaisia. Niistä pitäisi pystyä kommunikoimaan selkeästi ja ymmärrettävästi. On osattava nousta yksityiskohtien yläpuolelle. Peruskoulutuksen lisäksi aktuaarin ammatillinen osaaminen syntyy työkokemuksesta.

Mitkä asiat tekevät työstäsi mielenkiintoista?

- Tärkeintä on se, että työllä on yhteiskunnallista merkitystä. Työni monipuolisuus tulee siitä, että pitää ymmärtää yhtiön toimintaa laaja-alaisesti, työeläkejärjestelmää ja sitä kautta asiat kytkeytyvät myös laajemmin yhteiskuntaan. On myös hienoa, kun saa käyttää omaa osaamistaan monipuolisesti haastavissa tehtävissä.

- Olen aktiivinen kansainvälisissä aktuaaripiireissä. Tavoitteenani on oppia siitä, mitä muualla finanssialalla tehdään. Samalla näen, missä asioissa me olemme etujoukoissa ja missä meillä on kehitettävää.

Millaisten asioiden parissa työskentelet tällä hetkellä?

- Toimin parhaillaan Telan laskuperustejaoksen puheenjohtajana, joten yhtiöiden laskuperusteasioiden valmistelu on nyt päällimmäisenä. STM:n työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyn uudistamista valmistellut työryhmä on juuri saanut työnsä päätökseen. Se oli iso työmaa, johon olemme Ilmarisessa panostaneet. Seuraavaksi alkaa eläkeuudistuksen toimeenpanoon liittyvät työt.

Kerro sellainen saavutus työssäsi, josta olet erityisen ylpeä?

- Erittäin hieno kokemus oli, kun kansainvälinen aktuaariyhdistys IAA valitsi minut järjestön puheenjohtajaksi vuonna 2007. IAA:n johtotiimissä vaikutin vuosina 2006-2008.