Ammattina asiantuntijalääkäri

27.02.2015

Juttusarjassa esittelemme työeläkealan tyypillisiä ammatteja ja kerromme, minkälaiset ihmiset ovat mukana hoitamassa kaikkien suomalaisten lakisääteistä eläketurvaa. Asiantuntijalääkärin työstä kertoo Mikael Ojala, joka toimii ylilääkärinä Merimieseläkekassassa.

Mitä työsi sisältää? Kuva: Mikael Ojala

Minulla ei ole itselläni merenkulun taustaa. Koulutukseltani olen lääketieteen tohtori ja neurologian erikoislääkäri. Olen toiminut vuodesta 1996 työeläkepuolella asiantuntijalääkärinä.

Työssäni on hyötyä siitä, että minulla on vakuutus-ja liikennelääketieteen erityispätevyydet.

Toimin erityisasiantuntijana Liikenteen turvallisuusvirasto Trafissa. Olen toiminut jäsenenä myös liikennevahinkolautakunnassa. Eläkkeisiin liittyvät asiat ovat kulkeneet jo pitkään osana työuraani.

MEK:ssä työhöni kuuluu mm. hakemusten käsittely työkyvyttömyys- ja kuntoutusasioissa. Arvioin lääketieteen asiantuntijana hakijan työkykyä tai kuntoutusmahdollisuuksia. Meillä Merimieseläkekassassa on selvästi havaittavissa, että eläkehakemukset ovat vähentyneet kuntoutuksen lisääntymisen myötä.

Miten merenkulun ammattilaiset eroavat muista ammattiryhmistä?

Merenkulkijat ovat todella sitoutuneita työhönsä ja heillä on palava halu jatkaa työssään eläkeikään asti. Heidän työympäristönsä on erilainen, koska he viettävät laivoilla pidempiä ajanjaksoja. Ympäristö asettaakin erilaiset olosuhteet huolehtia terveydestä.

Fyysinen kunto on tärkeä tekijä, jotta merenkulkija selviytyy työstään. Yhä enemmän varustamot ja työntekijät kiinnittävät huomiota terveydellisiin asioihin. Työnantajat satsaavat työhyvinvointitoimintaan ja pitävät huolta työntekijöistään. Tämä on tärkeää, sillä merenkulkijoiden tulee pystyä pelastamaan ja pelastautumaan hätätilanteessa laivalta.

Mikä työssäsi kiehtoo ja haastaa sinua?

Tässä työssä tarvitaan laajasti lääketiedettä. Pitää seurata aikaansa, jotta voi objektiivisesti arvioida esimerkiksi työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutusta hakevien toimintakykyä. Saatavilla olevasta runsaasta tiedosta saan aineksia työssäni tarvittavaan päätöksentekoon. Uuden tiedon määrä alalla on huikea ja moninainen, joten pitää osata keskittyä olennaiseen.

Ammattini vaatii uteliaisuutta ja halua oppia uutta. Tässä työssä kohtaa monenlaisia sairauksia, joten sitä kautta on vuosien varrella nähnyt miten eri sairauksien hoidot ovat kehittyneet valtavasti. Samalla itse oppii jatkuvasti uutta sairauksien hoidosta.

Mitä välineitä tarvitset työssäsi?

Tärkeimpiä työvälineitäni ovat puhelin, tietokone ja tietoliikenneyhteydet. Välineet mahdollistavat etätyön, joka tekee työnteon entistä kätevämmäksi.

Millaista on työskennellä Merimieseläkekassan ylilääkärinä?

MEK on pieni työyhteisö, jossa asiantuntijalääkärinä työskentely on henkilöitynyt. Mukavaa on, että pystyn palvelemaan ja vastaamaan asiakkaille ripeästi.

Millaisia saavutuksia olet kokenut työssäsi?

Työssäni on pyrittävä tasalaatuisuuteen. Koen työni merkittäväksi, sillä on tärkeää, että merenkulkijat voivat toimia ammatissaan mahdollisimman pitkään. Siksi ammatillisen kuntoutuksen kasvu on ollut myönteinen kehityssuunta.