Ammattina controller

21.08.2014

Aloitamme uuden juttusarjan, jossa esittelemme työeläkealan tyypillisiä ammatteja ja kerromme, minkälaiset ihmiset ovat mukana hoitamassa kaikkien suomalaisten lakisääteistä eläketurvaa. Ensimmäisenä ammatistaan kertoo controller Maria Pihlak Elosta.

Mitä controller tekee?

- Päävastuualueenani on tällä hetkellä sijoitustuottojen, allokaation sekä yhtiön tuloksen ja vakavaraisuuden raportointi johdolle ja hallitukselle sekä raportoinnin kehittäminen. Kuva: Maria Pihlak

- Toimin osana kolmen hengen talousraportointitiimiä. Asiantuntijatiimimme vastuualueeseen kuuluvat myös viranomaisraportit, tilinpäätös- ja osavuosikatsausten tunnuslukujen laskenta sekä julkistettavan materiaalin tuottaminen.

- Eläkeyhtiön sijoituspäätöksiä ohjaa vakavaraisuus ja controllerin työssä tuotetaan lukuja tukemaan tätä päätöksentekoa. Työssäni on tärkeää varmistaa, että raportoidut luvut ovat oikein.

- Työhöni kuuluu myös tietojärjestelmien ylläpito. Lisäksi toimin sihteerinä Telan sijoitusten raportointiryhmässä, jossa olen ollut vuodesta 2006. Se tuo vaihtelua ja avartaa, kun työhöni ei muuten sisälly asiakaskontakteja tai muuta ulkopuolista yhteydenpitoa. Työryhmässä näen mitä muualla tapahtuu.

Millainen on ollut polkusi controlleriksi?

- Ajauduin sattumalta tähän ammattiin, kun Eläke-Fenniassa töissä ollut kaverini vinkkasi minulle avoimena olevasta talousjohtajan assistentin paikasta. Työpaikkahaastattelun jälkeen päädyinkin controlleriksi. Aloitin työurani vuonna 2000 Eläke-Fenniassa aika lailla suoraan koulun penkiltä.

- Työyhteisössämme sekä alalla tapahtuvien muutosten ansiosta työni on pysynyt mielenkiintoisena. Meillä on hyvä työyhteisö, joka on mahdollistanut monipuoliset työtehtävät.

Millaisia taitoja controllerilta vaaditaan?

- Työ on lukujen pyörittämistä, joka vaatii tarkkuutta. Paineensietokyvystä ja välillä luovuudestakin on hyötyä. Tekniset taidot ja erilaisten ohjelmien hallinta ovat tärkeitä. Asioista ja järjestelmistä on hyvä päästä kärryille nopeasti.

Mikä työeläkealassa kiehtoo?

- Työeläkealan laaja-alaisuus; ollaan mukana vakuutustoiminnassa sekä sijoitustoiminnassa. Lainsäädännössä tapahtuvat muutokset pitävät työn vaihtelevana ja mielenkiintoisena.

Millaisia haasteita controller kohtaa työssään?

- Muutokset ja tiukat aikataulut, kun lukuja pitää saada nopeasti eteenpäin. Pitää uskaltaa luottaa omaan ammattitaitoonsa, kun keskeisiä lukuja raportoidaan julkisuuteen ja alaa seurataan tarkasti. Toisaalta se lisää oman työn mielekkyyttä. Koen, että on mukava olla osa tätä alaa, kun työlläni on merkitystä.

- Kun sijoitusmarkkinoilla tapahtuu jotain odottamatonta, tarkoittaa se meidän tiimille yllättäviä hommia ja päivittäistä raportointia.

Minkälaiseksi näet controllerin ammatin tulevaisuudessa?

- Controllerin päivittäistä työtä ja raportointia on jo nyt automatisoitu aika pitkälle. Tavoitteena olisi, että aikaa jäisi enemmän analysoinnille. Siihen suuntaan ollaan varmasti menossa jatkossakin.

- Tietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen tulee varmasti myös tulevaisuudessa olemaan olennainen osa controllerin työtä.

Kerro saavutus työssäsi, josta olet erityisen ylpeä.

- Viimeiset pari vuotta olen ollut mukana kehittämässä raportointitietovarastoa. Useasta eri lähtöjärjestelmästä tuleva tieto on nyt keskitetty yhteen paikkaan, josta sen saa kätevästi ulos halutussa muodossa. Tietovarasto on helpottanut raportointia ja vähentänyt manuaalisesta työstä johtuvaa virheiden mahdollisuutta.