Ammattina Mela-asiamies

16.12.2014

Juttusarjassa esittelemme työeläkealan tyypillisiä ammatteja ja kerromme, minkälaiset ihmiset ovat mukana hoitamassa kaikkien suomalaisten lakisääteistä eläketurvaa. Mela-asiamiehen työstä kertoo Kerstin Westerholm Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta.

Mitä Mela-asiamies tekee?Kuva: Kerstin Westerholm

Mela-asiamies on paikallinen kontakti asiakkaan ja Melan välillä. Meitä on reilu neljäkymmentä asiamiestä. Verkostomme kattaa Suomen pohjoisesta etelään. Alueeni on Läntinen-Uusimaa ja pääkaupunkiseutu. Pääasiakaskuntaamme ovat maatalousyrittäjät.

Toinen keskeinen asiakasryhmäni ovat apurahansaajat. Teen vakuutuspäätöksiä apurahansaajille, jotka ovat tieteen- ja taiteentekijöitä. Olen työskennellyt heidän kanssaan siitä asti, kun apurahansaajia koskeva eläkelaki tuli voimaan vuonna 2009.

Asiakkaat ottavat yhteyttä, kun heillä on jokin asia koskien eläke- tai tapaturmavakuutusta tai muuta sosiaaliturvaa. Mela hoitaa eläkkeiden lisäksi myös asiakkaidensa lakisääteistä tapaturmavakuutusta.

Minkälaista työsi sisältö on?

Teen etätöitä kotitoimistolta, tärkeimmät työvälineeni ovat tietokone ja puhelin. Tapaan asiakkaita henkilökohtaisesti vastaanottopisteissä ja tarvittaessa tapaamiset voidaan sopia asiakkaan luokse tämän tilalle. Joskus jopa olemme istuneet keittiöni pöydän ääressä.

Mela-asiamiehet tekevät työtä itsenäisesti. Asiamiehistä on muodostettu myös ryhmiä ja pidämme verkkopalavereja säännöllisesti sekä näemme toisiamme koulutuksissa.

Minkälainen on työurasi?

Koulutukseltani olen valtiotieteiden kandidaatti eli minulla on sosiaalialan koulutus, johon sisältyy sosiaalityöntekijän pätevyys.

Olen myös itse maatalousyrittäjä mieheni kanssa. Pidän tätä yhdistelmää erittäin hyvänä asiamiehen työhön. Työskentelin aiemmin sosiaalityöntekijänä. Melaan tulin vuonna 2006. Tämäkin on pitkälti sosiaalityötä.

Mikä asiakkaita tällä hetkellä erityisesti kiinnostaa?

Nyt tiedustellaan erityisesti työeläkeuudistuksesta ja työeläkkeistä. Eläkeuudistus näkyy myös meidän työssämme. Asiakkaat miettivät, milloin olisivat jäämässä eläkkeelle, vaikuttaako uudistus heihin ja millä tavalla.

Minkälaisia taitoja työssäsi tarvitaan?

Asiamiehen työ on asiakaspalvelutyötä. Keskeistä on, että osaa kuunnella, kysyä oikeat kysymykset ja kertoa selkeitä vastauksia. Ydinkysymys on miten voin auttaa. Asiakkaat arvostavat sitä, että langan toisessa päässä on ihminen, jolle voi puhua, ja pohtia yhdessä tilannetta.

Hyvää palautetta on tullut siitä, että meihin saa suoraan yhteyden. Esimerkiksi vakuutus- ja eläkehakemuksista voimme ottaa tiedot puhelimessa ja täyttää hakemuksen, joka lähetetään asiakkaalle allekirjoitusta varten.

Mikä työeläkealassa kiehtoo?

Lakisääteisen eläkevakuutuksen ansiosta ihmisellä on turvaa työelämän jälkeen. Tehtävänäni on viestittää asiakkaille, että kannattaa pitää huolta turvastaan ja katsoa, että on oikeat vakuutukset kunnossa. Tämä on asiakaskohtaisesti räätälöityä työtä. Työeläkealan monipuolisuus on kiehtovaa.