Ammattina tiimipäällikkö

16.06.2015

Juttusarjassamme esittelemme työeläkealan tyypillisiä ammatteja ja kerromme, minkälaiset ihmiset ovat mukana hoitamassa kaikkien suomalaisten lakisääteistä eläketurvaa. Tiimipäällikön työstä työhyvinvointiasioiden parissa kertoo Taina Tuomi Kevasta.

Mitä työsi sisältää?

Toimin työhyvinvointiasioiden parissa tiimipäällikkönä. Vedän kehittämistiimiä Työelämäpalvelut-yksikössä.

Tiimimme keskeisenä tehtävänä on auttaa työnantaja-asiakkaita kehittämään työelämää ja työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista. Tarkoituksena on, että työntekijät kykenevät ja haluavat tehdä töitä mahdollisimman pitkään ja niin, että työ on tuloksellista.

Millainen on työurasi?Kuva: Taina Tuomi

Tämä on yhdeksäs vuoteni Kevassa. Olen toiminut samassa tehtävässä, vaikka tehtävänimikkeeni samoin kuin yksikön nimi on välillä muuttunut.

Tätä ennen työskentelin lähes 20 vuotta julkisten ja hyvinvointialojen liitossa JHL:ssä koulutussuunnittelijana, tutkijana, kehittäjänä ja työelämäpalvelujen osastopäällikkönä. Siellä tein samankaltaista työtä kuin nyt, mutta työntekijöiden näkökulmasta.

Mitä olet opiskellut?

Valmistuin nuorisotyöntekijäksi vuonna 1983 Keski-Suomen Opistosta. Työskentelin pääosin lastenkodeissa. Yliopistossa opiskelin kasvatustieteitä ja vuonna 2005 väittelin aikuiskasvatuksesta.

Miten työssäsi kehität organisaatioiden työhyvinvointia?

Lähdemme liikkeelle useimmiten tilannekartoituksesta, jolla selvitämme yhdessä asiakkaan kanssa, mikä on työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisen tila organisaatiossa. Taustalla voi olla esimerkiksi korkeat sairauspoissaolot. Kartoituksen perusteella autamme asiakasta määrittämään heidän tarvitsemansa palvelut.

Miten työelämä on muuttunut?

Työelämä on muuttunut hektisemmäksi ja työelämän tilanteet vaikeammin hallittavaksi. Asiakkaiden odotukset ovat kasvaneet ja IT:llä on suurempi rooli.

Tästä huolimatta työn ytimessä on edelleen ja ehkä painokkaamminkin vuorovaikutus. Se, että nähdään palvelutoiminnan kokonaisuus ja osataan tehdä töitä muiden työntekijöiden ja palvelun saajien kanssa.

Mistä taidoista on ammatissasi hyötyä?

Tärkeimpänä pidän esimiehen kykyä kuunnella ja keskustella työntekijän kanssa. Esimiehenä haluan oppia olemaan kysymyksiä esittävä peili, joka auttaa työntekijää itse oivaltamaan miten pitää toimia.

Meillä on hyvät välineet etätyöhön. Esimiehelle yksittäiset etätyöpäivät ovat tärkeitä, mutta pidän tärkeimpänä läsnäoloa. Ammennamme paljon epävirallisista kohtaamisista työpäivän aikana. Paikalla ollessani pidän ovea mahdollisimman paljon auki, jotta olen tarvittaessa tiimiläisten käytettävissä.

Mikä työeläkealassa kiehtoo?

Työeläkealalla on sosiaalipoliittinen tehtävä turvata, kun on sen aika. Jotta tästä tehtävästä kyetään huolehtimaan tulevaisuudessakin, on myös ennakoiva työ nähtävä merkityksellisenä. Näin osaltamme varmistamme tulevien eläkkeiden rahoituspohjaa.

Minua kiinnostaa, miten saadaan yhdistettyä ennakoiva työelämän kehittäminen ja työkyvystä huolehtiminen kiinteäksi osaksi Kevan perustehtävää ja samalla tavalla asiakasorganisaatioiden tehtävää.

On haastavaa työskennellä sen puolesta, että organisaatioissa huomataan työn tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin välinen positiivinen kytkentä. Kun henkilöstö on sitoutunut työhönsä ja työ on motivoivaa, syntyy tulosta koko organisaatiolle. Mutta tämä edellyttää, että organisaatio luo tähän mahdollisuuksia, myös silloin kun työkyky on heikentynyt.

Kerro jokin saavutus työssäsi.

Parhaat hetket ovat niitä, kun asiakkaat kertovat miten he ovat yhteistyömme pohjalta oivaltaneet uusia asioita ja pystyneet kehittämään toimintaansa. Yhtä tärkeätä on, kun tiimiläiset kertovat saamistaan palautteista. Silloin tietää, että olemme oikeilla jäljillä työelämän kehittämisessä.

Muutokset myllertävät useita työpaikkoja tällä hetkellä. Erittäin tärkeänä pidän sitä, että viime kuukausien aikana onnistuimme rakentamaan Kevan uutta työelämäpalvelut –yksikköä huolella ja yksissä tuumin koko yksikön kanssa.