Asiantuntijalääkäreiden esteellisyystilanteisiin uusi linjaus

03.10.2014

Telassa on laadittu uusi linjaus, mikä selventää missä tilanteissa työeläkevakuuttajan asiantuntijalääkäri on esteellinen osallistumaan lakisääteiseen kuntoutusetuus- ja eläkeratkaisutoimintaan.
- Asiantuntijalääkäreitä koskevat esteellisyysäännökset tulevat suoraan hallintolaista ja niiden tapauskohtainen soveltaminen on haasteellista, lakimiehemme Marja Koponen kertoo.

Esteellisyyslinjaus avaa hallintolain säännöksiä esteellisyydestä käytännön tilanteissa ja antaa suuntaa siitä, miten esteellisyyssäännökset saattavat tulla asiantuntijalääkärin tehtävissä sovellettavaksi. Asiantuntijalääkäreiden esteellisyysohjeistus on valmisteltu yhteistyössä työeläkevakuuttajien asiantuntijalääkäreiden ja Telan lakiasiain neuvottelukunnan kanssa.

Työeläkevakuuttajat ovat ottaneet esteellisyystilanteet huomioon toiminnassaan, mutta aiemmin ei ole ollut yhteistä linjausta asiasta. Ohjeistus palvelee työeläkevakuuttajien lisäksi etuuksien hakijoita.

- Mikäli hakija epäilee oman asiansa osalta ratkaisevan tahon olevan jollain tavoin esteellinen, voi linjauksesta saada tukea siihen millaisissa tilanteissa esteellisyys tulee kyseeseen, Marja Koponen sanoo.

Linjaus selventää esteellisyyttä

Työeläkevakuuttajien eläkeratkaisutoiminnot ovat osa lakisääteistä eläketurvan toimeenpanoa, johon osallistuva asiantuntijalääkäri ei saa olla hallintolain perusteella esteellinen. Työeläkevakuuttajien asiantuntijalääkärien puolueettomuus varmistetaan ratkaisutoiminnassa monin tavoin.

Asiantuntijalääkärit osallistuvat työkyvyttömyyseläkepäätöksen käsittelyyn yhdessä muiden työeläkealan asiantuntijoiden kanssa ja auttavat näin lääketieteen tuntemuksellaan oikeudenmukaisen ratkaisun tekemisessä. Heiltä edellytetään vakuutuslainsäädännön tietämystä ja kokemusta vakuutuslääketieteen eri alueilta.

- Asiantuntijalääkäreillä on usein sidonnaisuuksia sivutoimien tai asemansa vuoksi toimiessaan hoitavan lääkärin tehtävässä. Nämä sidonnaisuudet saattavat asiantuntijalääkärin ominaisuudessa toimiessa muodostaa esteellisyyden. Uudella linjauksellamme pyrimme selkiyttämään näitä tapauksia, Marja Koponen sanoo.

Koponen tarkentaa, että asiantuntijalääkärin on jäävättävä itsensä esimerkiksi silloin, jos hän on esimiessuhteessa potilasta hoitavaan lääkäriin. Samoin, jos hän käsittelee sellaisen henkilön tapausta, jolle on toiminut tai toimii hoitavana lääkärinä. Hoitosuhde potilaaseen aiheuttaa jääviyden ottaa osaa kyseistä henkilöä koskevan etuusasian ratkaisuun.

Esteellisyystilanne pitää aina ottaa huomioon, vaikka esteellisyys ei vaikuttaisi asian käsittelyyn tai siinä tehtävään päätökseen. Tällä turvataan ratkaisutoiminnan yleinen luottamus.


Asiantuntijalääkärien esteellisyyslinjaus (pdf)