Digital Silver yhdistää digitalisaation ja ikäihmisten tarpeet

31.10.2017

Digital Silver kokoaa yhteen yritykset, julkisen alan ja kolmannen sektorin toimijat joita kiinnostaa, miten yhdistää digitaaliset ratkaisut ja ikääntyvän väestön tarpeet. Myös Tela on mukana tässä marraskuussa järjestettävässä Slushin oheistilaisuudessa.

Suomen väestö ikääntyy nopeasti ja lisäksi väestön ikääntyminen tapahtuu meillä aikaisemmin kuin muualla Euroopassa. Digitalisaation avulla voidaan luoda uusia palveluja ja tuotteita myös kasvavalle senioriväestölle. Slushin oheistapahtuma Digital Silver kokoaakin yritykset ja julkisen sekä kolmannen sektorin edustajat nyt jo toista kertaa luomaan yhteistä digitaalista toimintaympäristöä myös seniorikansalaisille.

Digital Silverissä keskustellaan muun muassa siitä, miten yritykset voivat ottaa ikäihmiset kuluttajina huomioon, millaiset uudet työkalut voisivat mahdollistaa paremman hyvinvoinnin ja terveyden hallinnan kotona ja minkälaisia ratkaisuja start upit voivat tuoda vanhempien ihmisten elämään.

”Me haluamme toimia osaltamme sillanrakentajina ikääntyvän väestön ja nopeasti muuttuvan maailman välillä. Digital Silver on tästä näkökulmasta oiva paikka olla Telallekin mukana. Tapahtumasta saa varmasti tietoa uusista innovaatioista, joilla voidaan luoda hyvää elämää ja mahdollisuuksia työn tekemiseen myös ikääntyville. Tällaiset innovaatiot voivat parhaimmillaan luoda uutta työtä ja taloudellista kasvua myös Suomessa”, kertoo toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes.

Digital Silver järjestetään 28.11. Wanhassa Satamassa Helsingissä.

Lisätietoa tapahtumasta:

Tela-blogi: Digitalisaatiolla hyvää elämää ikäihmisille

Digital Silver