"Eläkelupauksen eteen on tehtävä työtä"

10.09.2013

Nikolas Elomaa aloitti johtajana Telassa syyskuun alussa. Työeläkejärjestelmä on hänen mielestään hyvässä kunnossa ja sen toimintamekaniikka on kokonaisuutena vakaa.
- Eläkelupaus on pystytty pitämään, sillä järjestelmä on onnistunut kehittymään ajan mukana. Tilanne on nytkin sama. Töitä on tehtävä runsaasti ja tulevaisuuden ennusteet on otettava huomioon jatkossakin, Nikolas Elomaa toteaa.

Kuva: Nikolas Elomaa

Lainsäädäntöön vaikuttamisesta vastaavana johtajana Nikolas Elomaa katsoo työeläkejärjestelmää ennen kaikkea kokonaisuutena. Seuraavan viiden vuoden ajanjakso on tärkeä myös Telan näkökulmasta.

- Tela on neutraali toimija suhteessa työmarkkinajärjestöjen edunvalvontaan ja eläkepoliittiseen päätöksentekoon. Telalle on tilausta tilanteessa, jossa toimintaympäristömme on muutoksessa. Lähivuosina on tulossa isoja uudistuksia, jolloin eläkejärjestelmän olemassaolon oikeutusta pitää varmasti perustella. Eläkejärjestelmä koetaan monimutkaiseksi eikä sen toimintaperiaatteista ja haasteista tiedetä tarpeeksi. Telalla on iso tehtävä tämän hankalan kokonaisuuden, ymmärtämyksen ja toiminnan läpinäkyvyyden lisäämisessä.

Järjestömaailmasta mukanaan tuomat kokemukset antavat Elomaalle hyvän pohjan toimia uudessa työssään.
- Eikös se mene vähän niin, että tee ensin miinakentästä kartta ja tarkista missä on takaovi. Tarkoitan tällä sitä, että järjestötyössä on runsaasti herkkiä, kirjoittamattomia sääntöjä. Nämä oppii tietämään vain työskentelemällä siinä toimintaympäristössä. Aiemmin työskentelin lähellä päätöksenteon ydintä ja opin tuntemaan sen logiikan. Tämä toiminnan ymmärrys ja vaikuttamispaikkojen tuntemus on vahvuuteni uudessakin työssä, Elomaa pohtii.

Juristi AY-maailmasta

Nikolas Elomaa on koulutukseltaan juristi. Hän on työskennellyt ammattiyhdistysliikkeen palveluksessa yli 20 vuotta. Työuransa hän aloitti Valtion teknillisessä keskusliitossa vuonna 1993.
- Se oli ensimmäinen vakituinen, ammattia vastaava työpaikkani. Kiinnostuin erityisesti koulutuksesta, sillä liiton kouluttaja oli rautainen ammattilainen alallaan. Hän toimi koulutusoppaanani, Nikolas Elomaa muistelee.

Järjestömaailma tarjosi myös kovan oppikoulun työelämän arkeen, sillä laman aikana Nikolas Elomaa työskenteli Elintarviketyöläisten työttömyyskassan johtajana.
- Kiersin työpaikkoja, joissa työntekijöitä irtisanottiin runsaalla kädellä. Näin läheltä miten tärkeää työ ihmiselle on.

Pitkällä ay-urallaan Elomaa ehti toimia myös sopimusneuvottelijana hotelli- ja ravintolapuolella sekä Palvelualojen ammattiliiton sopimusvastaavana. Hotelli- ja ravintola-alan ajoilta Telaan tuli mukana myös ensimmäinen Suomen mestaruus, tarjotinjuoksussa.

Eläkejärjestelmä houkutti oppimaan uutta

Viimeiset neljä vuotta Elomaa työskenteli Suomen ammattiliittojen keskusjärjestössä SAK:ssa edunvalvontajohtajana.

- Pidin todella työstäni SAK:ssa ja siksi mietin pitkään, haenko avoinna ollutta paikkaa. Hyvillä mielin lopulta tein vaihdon, sillä asiat jäivät hyvälle tolalle huippuosaajien kontolle, Elomaa kertoo.

- Tela oli järjestönä minulle entuudestaan tuttu. Työeläkejärjestelmän maailma on houkutteleva ja haastava. Nyt tuntui, että tahdon oppia tuntemaan työeläkejärjestelmää entistä paremmin, Elomaa valottaa päätöstään.

Elomaa aloitti työnsä uudessa tehtävässä 2. syyskuuta. Ensimmäisen työviikkonsa aikana hän keskittyi tutustumaan omaan tiimiinsä ja talon tapoihin.
- Johtajan yksi tärkeä ominaisuus on tukea ja vastata oman porukkansa toimintakyvystä, kiteyttää Elomaa.

EU haastaa eläkejärjestelmän

Työeläkealan edunvalvonnan agendalla Elomaa näkee tärkeäksi valmistautumisen ensi vuoteen, jolloin käydään neuvotteluja seuraavasta eläkeuudistuksesta ja pidetään eurovaalit. Katse on suunnattu jo myös vuoden 2015 eduskuntavaaleihin.

Euroopan unioni tuo oman, yhä vahvistuvan ulottuvuutensa myös työhön työeläkealalla. Elomaa on seurannut mielenkiinnolla EU:sta jäsenvaltioihin tulevaa uutta sääntelyä, talouspolitiikan EU-ohjausjaksoa.

- Komissio näyttää ottaneen ohjaavan otteen myös kansallisella tasolla. Vaikka isoja poliittisia päätöksiä ei ole tehty, on tämä perinteisestä EU-toimintamallista poikkeava tapa tuonut asioiden sisältöihin oman vivahteensa. Talousohjauksellahan on kuitenkin vaikutusta myös kansallisiin rakenteisiin.

Tutustu syyskuun uutiskirjeeseemme