Eläkemaksuja tarvitaan nykyisiin ja tuleviin eläkkeisiin

14.04.2015

- Talouskasvun aikaansaaminen on erittäin tärkeää, mutta eläkemaksujen pitää yhdessä rahastoitujen varojen kanssa kattaa nykyiset ja tulevat eläkkeet, painotti toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes eilisessä Arvopaperi-lehden ja Telan yhteisessä sijoitusseminaarissa. Kuva: Suvi-Anne Siimes

Eläkejärjestelmän rahoituksesta tulee huolehtia, sillä jo nyt 1,5 miljoonaa suomalaista saa pääasiallisen toimeentulonsa työeläkkeestä. Parhaillaan lainvalmistelussa olevan eläkeuudistuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on eläkemaksun tasapainottaminen ja tulevien sukupolvien maksutaakan hallitseminen.

Eläkemaksujen ja rahastoitujen varojen on riitettävä tuleviin eläkkeisiin eikä työeläkejärjestelmällä pidä ratkoa muita yhteiskunnallisia tavoitteita.

Julkisuudessa on väläytelty työeläkevarojen käyttöä muuhun kuin eläkkeisiin.
- Tämä tehtäisiin nykyisten ja tulevien nuorten kustannuksella. Keskustelusta on jäänyt uupumaan se mitä seurauksia varojen käytöllä olisi. Se tarkoittaisi esimerkiksi eläkemaksun nostoa tai pienennystä eläkkeisiin, Suvi-Anne Siimes huomauttaa.

Työeläkejärjestelmämme on osittain rahastoiva. Ilman rahastointia arvioidaan, että TyEL-maksuna pitäisi kerätä 1,2 miljardia nykyistä enemmän varoja. Tämä merkitsisi Tyel-maksun korottamista noin 26,5 prosenttiin nykyisen 24 prosentin sijaan.

Eläkejärjestelmän kestävyyteen luotetaan

Seminaarin paneelissa keskusteltiin aiheesta kannattaako eläkeyhtiöiden sijoittaa Suomeen. Keskustelijat kokivat, että mahdollisuuksia sijoittaa varoja Suomeen löytyy, kunhan niitä etsitään aktiivisesti. Keskustelemassa olivat toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes Telasta, Chief Investment Officer Reima Rytsölä Varmasta, toimitusjohtaja Heikki Westerlund CapManista ja toimitusjohtaja Stefan Björkman Eterasta.

Panelisteja pyydettiin myös pohtimaan millaisena he näkevät eläkejärjestelmän tulevaisuuden vuonna 2030. Kuinka paljon tuolloin eläkevaroja sijoitetaan kotimaahan ja millaisia tuottoja sijoituksille saadaan?

- TyEL-maksun pysyessä vakaalla tasolla, myös järjestelmä pysyy hyvissä kantimissa. Rohkenen uskoa, että myös 3,5 prosentin tuotto-olettama pystytään saavuttamaan, Suvi-Anne Siimes sanoi.

Panelistit olivat yksimielisiä siitä, että tulevat päättäjät osaavat hoitaa asioita fiksusti tulevaisuudessa. He näkivät, että eläkejärjestelmään kohdistuvat riskit tulevat ulkoisesta maailmasta ja poliittisesta ympäristöstä. Suomeen sijoitettujen varojen määrän arveltiin hieman laskevan nykyisestä noin 30 prosentista.


Työeläkevarojen sijoitukset Suomeen 45,3 mrd vuoden 2014 lopussa

  • 14,4 mrd kiinteistösijoituksia
  • 12,1 mrd noteerattuja osakkeita
  • 6,8 mrd joukkovelkakirjoja
  • 4,5 mrd yrityslainoja
  • 4,1 mrd lyhytaikaisia korkosijoituksia
  • 3,4 mrd pääomasijoituksia ja noteeraamattomia osakkeita