Eläkesäätiö- ja kassalain uudistaminen etenee

18.02.2014

Sosiaali- ja terveysministeriössä on meneillään eläkesäätiön ja vakuutuskassalain kokonaisuudistus. Olemme jäsenenä STM:n asettamassa uudistamista selvittävässä työryhmässä. Työryhmän tavoitteena on koota yhteen ja selkeyttää eläkesäätiöitä ja eläkekassoja koskevaa työeläkelainsäädäntöä. Valmistelussa otetaan lisäksi huomioon EU:n lisäeläkejärjestelmiä koskeva sääntely ja nykyisten lakien soveltamisesta saadut kokemukset.

Eläkesäätiö- ja kassalain uudistaminen on kirjattu nykyisen hallituksen ohjelmaan. Uudistamishanke on osa hallitusohjelmaan sisältyvää työeläkekilpailun edistämistä. Myös eduskunta on jo aikaisemmin edellyttänyt eläkesäätiöitä ja eläkekassoja koskevien lakien kokonaisuudistusta.

STM:n asettaman työryhmän tehtävänä on laatia luonnos hallituksen esitykseksi eläkesäätiö- ja vakuutuskassalaista, jossa on koottuna kaikki työeläkevakuutustoimintaa koskevat säännökset. Työryhmä selvittää eläkesäätiöiden ja eläkekassojen perustamiseen ja toiminnan jatkamiseen liittyvät tarpeettomat esteet. Se tekee myös ehdotuksen näiden esteiden poistamiseksi.

Uudistuksen päämääränä on tukea työeläkejärjestelmän toimeenpanon hajautusta ja varmistaa, että eläkesäätiöt ja -kassat säilyvät hyvin toimivina vaihtoehtona lakisääteisen eläketurvan ja lisäeläketurvan järjestämiseksi.

Eläkesäätiön ja vakuutuskassalain kokonaisuudistusta valmistelevassa työryhmässä on jäseninä ja pysyvinä asiantuntijoina työmarkkinakeskusjärjestöjen, sosiaali- ja terveysministeriön ja työeläkealan edustajia. Telasta työryhmän jäsenenä on johtajamme Nikolas Elomaa. Työryhmän toimikausi kestää 30.6.2015 asti.

Työeläkevarat jatkossakin työeläketurvan hoitoon

Pidämme tärkeänä, että uudistuksessa huomioidaan työeläkejärjestelmän hajautetun toimeenpanon vahvistaminen. Se tukee riskien hajauttamista sekä työeläkevarojen käyttöä jatkossakin työeläketurvan hoitoon. Yhtenä lähtökohtana tulee olla myös eri eläkelaitosten erityisluonteen määrittely.

Eläketurvan järjestämistapojen tulee jatkossakin tukea työntekijöiden ja työnantajien etuja. Työnantajalla tulee säilyttää mahdollisuus valita missä hoitaa työntekijöidensä työeläkevakuuttamisen. Näiden vaihtoehtojen tulee olla keskenään kilpailukykyisiä, erojen selkeitä ja eri toimijoiden toimintamahdollisuuksien tasapuolisia. Eläkesäätiöiden ja -kassojen vaihtoehdon tulee säilyä elinvoimaisena.

Olemme koonneet keskeisiä kysmyksiä ja vastauksia eläkesäätiö- ja kassalain uudistuksesta. Se antaa vastauksia muun muassa siihen miten eläkesäätiöt- ja kassat eroavat eläkeyhtiöistä, tietoa työeläkejärjestelmän hajautetusta toimeenpanosta ja yksityisten työeläkevakuuttajien kilpailusta.

Lisätietoja eläkesäätiö- ja kassalain kokonaisuudistuksesta:

Kysymyksiä ja vastauksia eläkesäätiö- ja kassalain uudistuksesta

Eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain uudistamista selvittävä työryhmä