Eläkesäätiö- ja vakuutuskassalain kokonaisuudistus tekeillä

03.04.2013

Tela on antanut lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle eläkesäätiö- ja vakuutuskassalain kokonaisuudistusta koskevasta arviomuistiosta. Kokonaisuudistus on osa hallitusohjelmassa mainittua työeläkealan kilpailun edistämistä. Uudistuksen tarkoituksena on tukea työeläkejärjestelmän toimeenpanon hajautusta sekä varmistaa, että työnantajilla on eläketurvan järjestämiseen toimiva vaihtoehto.

Tela pitää tärkeänä työeläkejärjestelmän hajautetun toimeenpanon vahvistamista, sillä se tukee riskien hajauttamista sekä työeläkevarojen käyttöä jatkossakin työeläketurvan hoitoon. Lisäksi uudistuksessa on tärkeätä varmistaa, että työeläkevaroja ei siirry työeläkejärjestelmän ulkopuolelle. Kokonaisuudistuksen toisena lähtökohtana tulee olla eri eläkelaitosten erityisluonteen määrittely.

Selkeät työeläkevakuuttamisen vaihtoehdotKuva: Anne Horttanainen

Arviomuistiossa on todettu, että eläkesäätiöiden ja -kassojen erityispiirteet on otettava huomioon, mutta niitä ei ole tarkemmin selvennetty.

- Erityispiirteiden selvittäminen on olennaista, jotta jatkotyöskentely sujuu jouhevasti. Kokonaisuudistus ei saa vaarantaa jo olemassa olevien eläkesäätiöiden ja -kassojen toimintaa, toteaa lakimiehemme Anne Horttanainen.

Olennaista on säilyttää työnantajien valinnanmahdollisuudet työeläketurvan järjestämisessä. Eläkesäätiöt ja -kassat ovat tärkeä osa hajautetun järjestelmän kokonaisuutta. Siksi vaihtoehdon säilyminen on koko järjestelmän etu.
- Työeläkevakuuttamisen vaihtoehdot on tärkeää pitää selkeinä. Eläkesäätiössä sijoitus- ja vakuutusriski on viimekädessä kokonaan työnantajalla, kun taas työeläkeyhtiössä nämä riskit kantaa työeläkeyhtiö vakuutusmaksua vastaan. Nykyinen asetelma on selkeä, koska työnantajalla on käytössä vakuutusvaihtoehto ja rahastovaihtoehto eläkesäätiön ja -kassan muodossa, Anne Horttanainen kertoo.

Asiantuntemuksen sääntelyä täsmennettävä

Eläkesäätiön ja -kassan hallituksen vastuu lakisääteisten työeläkevarojen sijoittamisesta on tärkeässä asemassa. Arviomuistiossa todetaan, että eläkesäätiöiden- ja kassojen toiminnan edellytyksiin vaikuttaa lainsäädännön lisäksi se, onko hallituksella itsellään tai muutoin käytettävissään eläkevakuuttamisen ja sijoitustoiminnan vaatima ammattitaito.
- Koko järjestelmän uskottavuus on aina pelissä silloin, kun jokaisen yksittäisen toimijan uskottavuutta ja luotettavuutta arvioidaan. Osaamisvaatimukset tukevatkin hajautetun järjestelmän uskottavuutta, Anne Horttanainen sanoo.

Lausunnossa toteamme, että asiantuntemusta koskevaa sääntelyä tulisi täsmentää siten, että eläkesäätiöiden ja -kassojen hallituksissa on oltava työeläkeyhtiöiden tapaan kollektiivisella tasolla hyvä sijoitustoiminnan asiantuntemus. Sääntely ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että eläkesäätiöt ja – kassat eivät enää voisi ostaa varainhoitopalveluja.

Uusi eläkelaitostyyppi?

Arviomuistiossa on pohdittu mahdollisuutta uudelle eläkelaitostyypille. Jos uutta eläkelaitostyyppiä suunniteltaisiin, niin Anne Horttanaisen mukaan sen tulisi erottautua selvästi muista jo olemassa olevista eläkelaitostyypeistä, jotta se olisi aidosti kiinnostava vaihtoehto.
- Tätä arvioitaessa on myös huomioitava Suomen työeläkejärjestelmän EU-oikeudellinen erityisasema.

Sosiaali- ja terveysministeriö laatii saamistaan lausunnoista yhteenvedon, jonka perusteella päätetään työeläkerahastolain peruslinjauksista ja uudistuksen organisoimistavasta sekä aikataulusta.

Lausunto: Eläkesäätiö- ja vakuutuskassalain kokonaisuudistusta koskevasta arviomuistiosta