Eläkevakuuttajien sijoitukset tuottaneet hyvin

08.02.2013

Millaisia ovat eläkevakuutusyhtiöiden vuotuiset keskimääräiset sijoitustuotot pidemmällä aikavälillä? Analyysitoimintomme on tarkastellut kuuden suurimman jäsenemme sijoitusten, korko-, osake-, kiinteistö- ja muiden sijoitusten keskimääräisiä ryhmäkohtaisia tuottoja 1,3,5 ja 7 vuoden ajanjaksoissa.

Tarkastelussa ovat mukana Eläke-Fennia, LähiTapiola Eläkeyhtiö, Eläke-Veritas, Etera, Ilmarinen ja Varma. Näiden toimijoiden hallinnoimien työeläkevarojen osuus on noin 99,7 % kaikkien työeläkeyhtiöiden hallinnoimien työeläkevarojen kokonaismäärästä.

Havaintoja tuottokeskiarvoista vuosilta 2005-2011

Kuuden suurimman eläkevakuuttajan sijoitustuottojen kehitys kokonaistasolla on ollut varsin mallikasta pidemmillä ajanjaksoilla, vaikka heikkojen sijoitusvuosien 2008 ja 2011 vaikutus näkyy etenkin viiden vuoden ajanjaksolla (2007-2011).

Eläkevakuuttajien keskimääräiset vuotuiset sijoitustuototKorkosijoitukset
ovat tuottaneet tasaisesti, ylittäen hieman inflaation. Kolmen vuoden aikana keskimääräinen tuotto on ollut selvästi parempaa erityisesti joukkovelkakirjalainojen kohdalla. Tämän taustalla vaikuttaa osittain keskuspankkien pitkään jatkunut elvyttävä rahapolitiikka, joka on painanut kehittyneiden maiden korkotasot ennätysalhaiselle tasolle. Toisaalta vuoden 2008 syöksyn jälkeen sijoittajien riskinottohalukkuus on asteittain parantunut, mikä on vahvistanut riskialttiimpien korkosijoitusten, kuten yrityslainojen ja kehittyvien maiden valtionlainojen kysyntää ja tuonut näihin sijoittaneille tuottoja.

Eläkevakuuttajien keskimääräiset vuotuiset korkosijoitustuototOsakesijoitusten
kohdalla nähdään erittäin hyvin vuosien 2008 ja 2011 vaikutus; osakkeet ovat jakautuneet kahteen luokkaan. Pääomasijoitukset ja erityisesti noteeraamattomat osakkeet tuottavat hyvin, vaikka noteerattujen osakkeiden tuotot sukeltaisivatkin. Pörssikaupankäynnin kohteina noteerattujen osakkeiden arvot vaihtelevatkin voimakkaasti yleisen markkinakehityksen myötä. Noteerattujen osakkeiden vaikutus osakesijoitusten kokonaistuottoon on merkittävä, sillä kaikista osakesijoituksista vuosina 2005-2011 on ollut noteerattuja osakkeita 78-93 %. Myös noteerattujen osakkeiden vaikutus kokonaistuottoihin on merkittävä, sillä kaikista sijoituksista vuosina 2005-2011 on noteerattujen osakkeiden osuus ollut 28-39 %.

Eläkevakuuttajien keskimääräiset vuotuiset osakesijoitustuototSuorat kiinteistösijoitukset ovat tuoneet tasaisen tuoton kiinteistösijoituksille ja turvanneet sijoitetun pääoman inflaatiolta.

Eläkevakuuttajien keskimääräiset vuotuiset kiinteistösijoitustuototMuut sijoitukset
koostuvat ns. vaihtoehtoisista sijoituksista. Näiden sijoitusten tuotot ovat valtaosin hedge –rahastosijoitusten tuomia tuottoja. Hyödykesijoitusten osalta ei tuottosarjoja ole saatavilla. Tämä johtuu siitä, että vuodelta 2011 ei ole saatavilla hyödykesijoitusten ryhmäkeskiarvoa. Näin ollen keskiarvoja ei voi laskea ajanjaksoille, jotka sisältävät vuoden 2011. Hyödykesijoitukset ovat kuitenkin mukana Muut sijoitukset yhteensä -tuotoissa.

Eläkevakuuttajien keskimääräiset vuotuiset muut sijoitustuotot


Ennakkotietoja työeläkesijoitusten tuotoista vuonna 2012

Valtaosa suurimmista työeläkevakuuttajista, työeläkeyhtiöistä ja julkisalojen työeläkevakuuttajista, on kertonut ennakkotietoja vuoden 2012 tuotoistaan. Näyttää, että työeläkesijoitukset ovat tuottaneet erittäin hyvin. Toimijakohtaiset tuottoprosentit vaihtelevat välillä 7,4 % - 12,9 %.
Tuottoisimpia sijoituskohteita ovat olleet osake- ja korkosijoitukset, joista mm. noteeratuista osakkeista, yrityslainoista ja kehittyvien maiden valtionlainoista on saatu erinomaisia tuottoja.

Työeläkevakuuttajat julkistavat viralliset vuoden 2012 tilinpäätöksensä viikkojen 7-15 aikana. Sivuillemme päivitetään viikolla 16 sijoituslajikohtaiset, pitkien tuottoajanjaksojen ryhmäkeskiarvot vastaamaan vuoden 2012 lopun tilannetta.