Eläkevarat kasvoivat 184,5 miljardiin

14.12.2016

Suomalaisten työeläkevaroja oli syyskuun lopulla 184,5 miljardia euroa. Haastavista markkinaolosuhteista huolimatta työeläkevakuuttajat onnistuivat saamaan sijoitustoiminnassaan vuoden kolmannella neljänneksellä hyviä tuottoja. Työeläkevarojen määrä nousi 4,3 miljardilla kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Kuva: Työeläkevarat

- Rahoitusmarkkinat rauhoittuivat yllättävän nopeasti brexit-shokin jälkeen. Tämä näkyi selvimmin osakemarkkinoilla, joista saatiin parhaimmat tuotot, toteaa analyytikkomme Peter Halonen.

Eläkevarat kasvoivat kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle. Erityisesti tulevien eläkkeiden rahoituksen kannalta kasvu on aina hyvä uutinen. Eläkemenot ovat kuitenkin kasvaneet suhteellisesti nopeammin kuin eläkevarat ovat toistaiseksi kasvaneet. Eläkevaroja rahastoidaan ja sijoitetaan, koska osa eläkkeisiin tarvittavasta rahoituksesta katetaan näillä varoilla. Näin eläkemaksut saadaan pidettyä matalammalla kuin mitä eläkemenot vaatisivat. Nykyisin sijoitusvaroilla ja niiden tuotoilla katetaan yksityisalojen palkansaajien eläkkeistä lähes neljännes vuotuisesta eläkemenosta. Tulevaisuudessa osa on yhä suurempi.

– Eläkemenot kasvavat merkittävästi seuraavat 15-20 vuotta. Jos sijoitustoiminnalla aiotaan rahoittaa edes nykyinen osa menoista, varojen täytyy pitkällä aikavälillä kasvaa menojen tahdissa, Peter Halonen sanoo.

Eläketurvakeskus reagoi heikkoihin sijoitusnäkymiin ja erityisesti matalaan korkotasoon alentamalla työeläkejärjestelmän kestävyyslaskelmissa käytettyä reaalituotto-olettamaa 3,5 prosentista 3,0 prosenttiin seuraavan kymmenen vuoden ajalle.

– Markkinaolosuhteet ovat tällä hetkellä haastavat, mutta työeläkevakuuttajat onnistuivat nyt saavuttamaan 3,0 prosentin reaalituoton, toteaa Halonen.

Peter Halonen painottaa, että sijoitustuottoja ei ole mielekästä arvioida tarkastelemalla yhtä vuosineljännestä tai edes kokonaista vuotta. Menneisyys ei myöskään ole tae tulevista tuotoista.
- Työeläkevakuuttajien toiminta on pitkäjänteistä. Sijoitustuottojakin kannattaa tarkastella pitkällä aikavälillä, sillä valittu tarkasteluajanjakso vaikuttaa suuresti siihen, miltä tuotot näyttävät, Peter Halonen tähdentää.

Sijoitusanalyysi