Esittelyssä Janne Pelkonen

20.08.2013

Janne Pelkonen toimii erityisasiantuntijanamme edunvalvonnassa. Työhistoriansa perusteella häntä voi kuvailla työeläkejärjestelmän sekatyömieheksi.

Milloin tulit Telaan?Kuva: Janne Pelkonen

Otin ensimmäistä kertaa vuonna 2003 yhteyttä Telaan verkkosivujen palautelaatikon kautta ja kysyin olisiko mahdollista tulla tekemään gradua. Opiskelijana mietin pitkään, että uskallanko ottaa yhteyttä. Onneksi lähetin viestin matkaan. Palasin tänne tekemään myös jatkotutkimusta vuonna 2006. Työntekijäksi tulin eläketiedotukseen vuonna 2008.

Millainen on työhistoriasi?

Toimin tutkijana Eläketurvakeskuksessa, jossa teimme vuoden 2005 eläkeuudistukseen liittyvää tutkimusta. Pari vuotta työskentelin sosiaali- ja terveysministeriön ja Kouvolan kaupungin tapaturmia tilastoivassa START-hankkeessa. Opiskeluaikana olin kolme vuotta pankissa. Olen opiskellut taloustiedettä ja sosiaalipolitiikkaa. Tällä taustalla oli aikoinaan hyvä ponnistaa uuteen työhön Telaan.

Mitä työsi sisältää?

Erityisasiantuntijan työssäni yli puolet ajastani kuluu EU-edunvalvonnan asioissa. EU:sta tuleva sääntelyn määrä yllätti aluksi. Olen jäsenenä EU-asioiden komitean asettamissa valmistelujaostoissa, joiden vetovastuu on sosiaali- ja terveysministeriöllä. Valmistelujaosto 25 käsitellään sosiaaliasioita ja valmistelujaosto 27 keskitytään henkilöiden liikkuvuuteen liittyviin sosiaaliturvakysymyksiin. Olen Telan edustaja AEIP:ssä ja toimin I pilaria koskevan työryhmän puheenjohtajana seuraavat kaksi vuotta.

Osallistun myös esimerkiksi yhteiskunnalliseen koulutukseemme, jotka on suunnattu nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen päättäjille ja aktiiveille sekä poliittisten puolueiden nuorisoaktiiveille. Heillä ei ole paljonkaan kokemusta tai tietoa työeläkejärjestelmästään liittyvistä aiheista. Vastoin yleistä luuloa: kiinnostusta on. Se pitää vain aluksi herättää. Erityisalueitani ovat mm. eri ikäluokkien sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus työeläkejärjestelmässä.

Mikä on mieluisinta työssäsi?

Koen työni merkitykselliseksi. Eläketurva on iso osa ihmisten sosiaaliturvaa, jolla on tärkeä, inhimillinen tehtävä. Se on vanhuuden turva haavoittuvassa iässä tai elämänvaiheessa, kun ei enää itse pysty hankkimaan toimeentuloaan.

Esimerkiksi EU-asioissa on läsnä eläkealan ja jopa kansallisen edunvalvonnan kova ydin. Lisäksi haluan edistää sitä, että eläkeasioista keskusteltaisiin aktiivisesti yhteiskunnassa.

Mikä motivoi sinua työssäsi? Mistä saat työhösi imua?

Kahta samanlaista päivä ei ole. Työeläke on niin laaja kokonaisuus aina sosiaaliturvasta sijoitustoimintaan liittyviin kysymyksiin. Lisäksi koulutustilaisuuksissa tapaa ihmisiä ja saa kuulla heidän mielipiteitään eläkejärjestelmästä. Näistä keskusteluista ja kohtaamisista on saanut korvaamatonta kokemusta, joita ei kirjoista voi hankkia.

Olen ”firman mies”. Pidän siitä, että saan uppoutua työhön. Työnteko on aina ollut minusta mukavaa. Olen tehnyt nuorena monenlaisia töitä, kuten vetänyt puhelinkaapeleita, siivonnut ja jakanut ruokaa vanhustenhuollossa. Kaikista työtehtävistä olen saanut arvokasta elämänkokemusta.

Olen kolmen kuukauden ikäisen pojan isä, joten nyt on opittava sovittamaan yhteen perhe ja työ. Se on välillä haasteellistakin, kun mielenkiintoinen työ vetää puoleensa. Tämä on vaikeaa, kun tuntuu, että työurat ja eläkeasiat ovat esillä kaikkialla. Vaimon mielestä näitä juttuja ei tarvitsisi enää kelailla kotisohvalla.

Millaisia harrastuksia sinulla on?

Nykyisin harrastuksiini lukeutuvat elokuvat, kirjallisuus ja rock-musiikki. Joskus jopa bar hopping. Tennismaila on unohtunut viime vuosina kaappiin.

Keräilyvimma on jotain sairauden ja harrastuksen välimaastosta. Nyt hamuan vintage-rannekelloja ja suomalaista designia. Aloitin aikoinaan lapsena jalkapallokorteilla ja pullonkorkeilla. Ajatuksissa on aloittaa keraamisten figuurien ja 80-luvun elektroniikkapelien keräily.