Esittelyssä Jouni Herkama

26.04.2016

Jouni Herkama aloitti lakimiehenä Telassa huhtikuun alussa. Hänen työtehtäviinsä kuuluvat työeläkealan kansalliseen ja EU-oikeudelliseen asemaan liittyvät kysymykset sekä toimialan kantojen valmistelu.

Millainen on työhistoriasi? Kuva: Jouni Herkama

Olen aloittanut silloisesta Postipankki Oyj:stä vuonna 1997. Pankkiuraa kesti aina vuoden 2013 alkuun asti, jolloin siirryin Pohjola Pankista Ilmariseen. 2000-luvun alussa olen suorittanut auskultointini Helsingin käräjäoikeudessa. Ilmarisessa vierähti reilut kolme vuotta.

Telaan siirryin huhtikuun alussa noin kolmisen viikkoa sitten. Viimeiset 11 vuotta työurastani olen toiminut aktiivisesti kotimaisilla ja kansainvälisillä pääoma- ja rahoitusmarkkinoilla. Minulla on hyvä ymmärrys institutionaalisen sijoittajan tarpeista ja haasteista.

Miksi hait Telan lakimiehen paikkaa?

Tiesin tehtävän monipuoliseksi ja sellaiseksi, että myös tehtäväkuvaa voi mahdollisuuksien mukaan itse muokata. Tulevina vuosina eläkealan sijoitustuottojen merkitys tulee kasvamaan eläkkeiden rahoittamisessa. Tältä kannalta on tärkeää, että sijoitusympäristöön vaikuttava sääntely on johdonmukaista ja perusteltua. Tähän haluan omalta osaltani vaikuttaa. Loppu on sitten hyvistä sijoituspäätöksistä kiinni.

Mitä työsi sisältää?

Perehtymistä sääntelymuutoksiin, yhteydenpitoa eläkealan toimijoihin, vaikuttamista tuleviin sääntelyhankkeisiin ja alan sisäisten selvitysten tekemistä. Ylipäätään tässä työssä pitää pysyä ajan hermolla ja reagoida asioihin tarvittaessa.

Mikä työeläkealassa sinua kiehtoo?

Alan merkitys koko suomalaisen yhteiskunnan kannalta. Olemme reilussa 50 vuodessa pystyneet luomaan toimivan järjestelmän, jonka pitää mukautua ja sopeutua ajassa ja yli ajan, jotta jokaiselle eläkeläiselle voidaan turvata riittävä ja oikeudenmukainen eläke. Koen työni merkitykselliseksi, kun saan toimia tämän prosessin hyväksi.

Millaiset odotukset sinulla on lakimiehen työlle Telassa?

Toivon, että saan muokattua tehtävänkuvastani oman näköiseni ja että saamme kehitettyä alan toimintaa kokonaisuutena.

Mitä teet vapaa-aikanasi?

Lasten harrastukset vievät suuren osan myös omasta vapaa-ajastani, mutta se kuuluu tähän elämänvaiheeseen ja itse asiassa pidän siitä. Tennistä pelaan Esport cupissa ja hiihto sekä kävely toimivat kuntoiluna. Jalkapalloa pyrin pelaamaan taas tänäkin kesänä.