Esittelyssä Kirsi Siltanen

06.03.2013

Kirsi Siltanen toimii asiantuntijana ja vs. koulutuspäällikkönä Edunvalvonta ja yhteiskunnallinen koulutus tiimissämme. Hän tuli taloon tiedottajaksi vuoden 2007 alusta.

Kirsi Siltanen

Mitä työsi Telassa sisältää?

Työhöni kuuluu yhteiskunnallisen koulutuksen suunnittelu, järjestäminen ja kehittäminen. Työn alla on työeläkejärjestelmän toiminnasta kertovien työeläkekoulujen kehittäminen, järjestelyjen koordinointi sekä koulutuksen sisältöjen suunnittelu ja valmistelu. Työhöni sisältyy erilaista suunnittelua, organisointia ja yhteistyötä Telan eri tiimien sekä ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. Asiantuntijatyössäni muun muassa seuraan valtioneuvoston ja eduskunnan valiokuntien tiedottamista ja työskentelyä.

Milloin tulit Telaan?

Työskentelin aiemmin eduskunnassa Valto Kosken avustajana. Hän toimi kansanedustajana sekä puheenjohtajana sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, joten sitä kautta sosiaalipuolen asiat tulivat minulle jonkin verran tutuksi. Työni sisälsi jo tuolloin hieman yhteydenpitoa Telaan, joten organisaatio oli minulle tuttu, kun seitsemän vuotta sitten aloitin työni täällä.

Mistä saat työhösi imua?

Aiemmassa tiedottajan työssäni oli mukava luennoida ja rupatella eläkeasioista tapaamieni ihmisten kanssa. Nykyisessä uudessa tehtävässäni taas on uusia haasteita, mikä tuo myös lisää sisältöä ja intoa työhöni. Eduskunnassa työ oli suhteellisen yksinäistä, kiireistä ja polveili moniin eri asioihin maan ja taivaan välillä. Täällä voin keskittyä yhteen, isoon kokonaisuuteen; eläkealaan, johon hektisyyttä tuo erilaiset muutokset ja uudistukset muun muassa lainsäädännössä. Se tekee tämän alan mielenkiintoiseksi.