Esittelyssä Markku J. Jääskeläinen

07.06.2013

Markku J. Jääskeläinen toimii sidosryhmäsuhteista vastaavana johtajanamme. Hän on tullut taloon vuonna 2001. Ensimmäiset kymmenen vuotta hän johti Eläketiedotusta, josta siirtyi koordinoimaan sidosryhmätyötä.

Kuva: Markku J. Jääskeläinen

Miten aikanaan päädyit Telaan töihin?

Minut rekrytoitiin syksyllä 2000 johtamaan vuoden 2001 alussa käynnistettyä TELA Eläketiedotusta. Kyseessä oli silloisen johtajiston sukupolven vaihdos, kun edeltäjäni Pertti Viinanen ja Osmo Isoviita sekä Lauri Kaarisalo jäivät eläkkeelle.

Mitä työsi sisältää?

Koordinoin sidosryhmätyötä, jota meillä lähes jokainen tekee. Olemme uudistaneet tapaa määritellä tärkeimmät yhteistyötahomme ja vaikuttamiskohteemme edunvalvonnallisten tavoitteiden kautta. Tämä yhdessä tehostuneen seurannan ja kasvaneen sisäisenkin avoimuuden kanssa on muokannut toimintaamme helpommin mitattavaksi. Uudistustyömme jatkuu uuden sähköisen toimintaympäristömme käyttöönoton myötä.

Käytännössä työhöni kuuluu muun muassa vuosittain edunvalvontatavoitteidemme pohjalta suunnitelman laatiminen sidosryhmätyölle. Seuraan sen toteutumista neljännesvuosittain. Osallistun myös itse päättäjien tapaamisiin, mutta olen vain yksi meistä monista.

Mikä on mieluisinta työssäsi?

Työni on uusiutunut koko täällä oloni ajan. Pidän muuttuvasta ympäristöstä ja haluan asettaa olemassa olevaa kyseenalaiseksi. Olemme olleet avoimia uudelle ja se näkyy. Minulle tämä tyyli sopii hyvin.

Mikä motivoi sinua työssäsi?

Työskentelemme tärkeiden asioiden parissa. Eläketurva koskettaa jokaista suomalaista. On motivoivaa nähdä, että sillä mitä teemme, on oikeasti vaikutusta. Työmme on siksi paitsi vastuullista myös palkitsevaa. Töitä jaksaa ihmeen hyvin tehdä, kun muistaa, miksi sitä teemme.

Miten rentoudut työn vastapainoksi?

Vapaa-aikaani värittävät monet asiat. Tärkeimmät niistä ovat lapsenlapseni, raviurheilun seuraaminen, kisällilaulujen laatiminen ja laulaminen sekä erilainen järjestötyö. Unohtaa ei sovi myöskään mökkiä ja omakotitaloa, jotka työllistävät kiitettävästi.