Esittelyssä Mikael Kronholm

14.05.2014

Laskentatoimen asiantuntija Mikael Kronholm tuli taloon syyskuussa 2013. Hän on koulutukseltaan laskentatoimen KTM.

Millainen on työhistoriasi?Kuva: Mikael Kronholm

Tulin Telaan Suomen Pankista, jossa olin tekemässä listaamattomien yhtiöiden arvonmääritykseen liittyvää selvitystä. Tämän ohella suunnittelin laadunvalvontaan liittyviä prosesseja yritysten raportoimien tilinpäätöstietojen ja niistä muodostuvien makrotason tilastotietojen välille ja olin mukana laatimassa Suomen maksutasetta. Ennen tätä työskentelin rahoitusalalla mm. back office ja middle office -tehtävissä.

Mitä työsi sisältää?

Kontolleni kuuluvat työeläkelaitoksia koskevat tilinpäätös- ja kirjanpitoasiat. Lisäksi teen sisäisen laskennan suunnittelua ja raportointia, työstän alaa koskevia selvityksiä ja tuotan taustamateriaalia verkkosivuille, lausuntoihin sekä muihin tietotarpeisiin. Työni kuva on monipuolistunut koko ajan oman osaamisen kehittymisen myötä ja olen tavoitteellisesti pyrkinyt laajentamaan sitä kokonaisvaltaisemmin työeläkealan talouteen liittyviin kysymyksiin.

Mikä työeläkealassa sinua kiehtoo?

Koen, että työeläkeala on työskentelemisen arvoinen ala haasteista huolimatta. Toiminnan lopullinen tehtävä, se että mummot ja vaarit saavat ansaitsemansa eläkkeet ja etuudet nyt ja jatkossa, on hyvä. Lisäksi näen tärkeänä sen, että nuorempien sukupolvien luottamusta työeläkejärjestelmää ja sen kestävyyttä kohtaan kehitetään.

Mikä motivoi sinua työssäsi?

Monipuolinen työnkuva. Saan sopivassa suhteessa taiteilla Excelin kanssa, esiintyä ihmisten edessä, osallistua työryhmätyöhön ja olla mukana suunnittelemassa ja työstämässä työeläkelaitosten taloutta koskevia selvityksiä. Osaamisen syventymisen myötä olen saanut koko ajan myös haastavampia projekteja eteeni.

Vastikään istuin eräässä Valtionvarainministeriön työryhmässä vieressäni professori, joka opetti vasta viime vuosikymmenen puolella minulle laskentatoimen perusteita. Lisäksi työeläkelaitoksia koskevat laskentatoimen kysymykset nivoutuvat usein mm. vakavaraisuuteen, vakuutusmatemaattisiin ja sijoitustoimintaan liittyviin asianhaaroihin, ja näidenkin asioiden omaksuminen on lisännyt työn haasteita.

Mitä teet vapaa-aikanasi?

Yritän myös vapaa-ajalla kehittää itseäni ja tutustua ennakkoluulottomasti uusiin urheilulajeihin ja vapaa-ajan viettämisen muotoihin. Viimeisimpinä villityksinäni on frisbee-kiekolla pelattava ultimate ja paritanssi. Lisäksi olen innokas jalkapallon harrastaja ja seuraaja. Lataan akkuni keskuspuistossa kävellen, juosten ja pyöräillen sekä äänikirjoja kuunnellen.