Esittelyssä Mikael Kulikoff

08.05.2013

Mikael Kulikoff

Mikael Kulikoff työskentelee kehityspäällikkönämme. Hän tuli taloon elokuussa 2009. Hänen vastuullaan on kehittäminen ja IT-asiat.

Mitä työsi sisältää?

Koordinoin Telan sisäistä kehittämistyötä ja vastaan kehittämishankkeista sekä IT-asioistamme, kuten erilaisista projekteista ja palveluiden hankinnasta. Lisäksi vastaan toimistossamme työeläkealan IT-kysymysten seurannasta. Osallistun myös johtoryhmän kokouksiin.

Mitä työssäsi on juuri nyt meneillään?

Tällä hetkellä minua työllistää toimiston Välkky-projekti, jonka tavoitteena on uudistaa Telan tietotyökäytännöt ja jossa otamme käyttöön työkäytäntöjä tukevan sähköisen työskentely-ympäristön.
Teen myös yhteistyötä jäsenten kanssa Ennakkoperintäasiain ja Palkka.fi-asiantuntijaryhmissä sekä Tietohallintoryhmässä.

Mikä sinua motivoi työssäsi?

Tämä on mukava työpaikka. Saan tehdä yhteistyötä sekä toimiston sisällä että jäsenistön suuntaan. Työni käsittää monipuolisesti yhteistyötä eri tiimien ja koko toimiston kanssa. Vastuullani olevat työt jäsenistöön päin avaavat näkökulmia ja konkretisoivat sitä mitä Telalta odotetaan. Minua kiinnostaa työssäni uuden kehittäminen ja laadun parantamiseen tähtäävät asiat.