Esittelyssä Reijo Vanne

13.06.2014

Analyysitoimintojen johtaja Reijo Vanne tuli Telaan vuonna 2002. Hän vastaa analyysitoimintojen johtamisesta ja kehittämisestä. Hänen työhönsä sisältyy eläkejärjestelmän talouteen liittyvät asiat.

Millainen on työhistoriasi?Kuva: Reijo Vanne

Työhistoriani on pitkä ja kirjava. Olen yrittänyt pysytellä tehtävissä, joissa pärjää sillä, mitä minulle opetettiin kansakoulussa eli lukemisella, kirjoittamisella ja laskemisella.

Milloin tulit Telaan?

Tulin Telaan elokuussa 2002. Sitä ennen minulla ei ollut yhtään edes viittä vuotta yhteen menoon kestänyttä työsuhdetta.

Mitä työsi sisältää?

Työni sisältää paljon alussa luonnehtimani mukavuusalueen töitä. Sen ulkopuolellakin pitää toimia paljon: kokouksia, alustuksia ja yksikön johtamista. Tiimini jäsenet ovat joutuneet pahimpaan mahdolliseen asemaan: entiset asiantuntijat ovat monen tutkimuksen mukaan huonoja esimiehiä. Sellaiset, jotka eivät tunne asioita, ovat paljon parempia.

Mikä työeläkealassa sinua kiehtoo?

Ihmisen elinkaari on mielenkiintoinen, koska elinvaiheet poikkeavat niin paljon toisistaan taloudellisessa mielessä. Kestävyysnäkökulmaa tarvitaan jo yhdenkin ihmisen elinkaaren hallinnassa, saati monien sukupolvien yli ulottuvassa järjestelyssä.

Mikä motivoi sinua työssäsi?

Minua motivoi se, että havaitsen tiimini jäsenten ottavan yhä laajempia kokonaisuuksia hallintaansa. Omassa tekemisessä motivoivia ovat hetket, jolloin jokin ratkaistava ongelma hahmottuu ja hetket, jolloin ratkaisu valkenee. Useimmiten nämä saavutukset jäävätkin vain omaksi iloksi.

Mitä teet vapaa-aikanasi?

Minulla ei ole vakiintuneita vapaa-ajan käytäntöjä. Toisinaan kirjoitan julkaistavaksi päätyviä asiatekstejä, joissa on – jos ei nyt elämää suurempi – ainakin työeläkealaa laajempi näkökulma.