Euroopan komissio suosittaa eläkeuudistuksen toteuttamista

19.05.2015

Euroopan komissio julkisti talouspolitiikkaa koskevat vuoden 2015 maakohtaiset suositukset seuraavaksi 12 - 18 kuukaudeksi. Suomelle suositellaan eläkeuudistuksen toteuttamista ja varhaiseläkereittien asteittaista sulkemista. Suositusten tarkoitus on kannustaa jäsenvaltioita toimiin, jotka edistävät työllisyyttä ja kasvua.

Maakohtaisissa suosituksissa keskitytään neljään teemaan: investointien tukemiseen, rakenneuudistusten toteuttamiseen, vastuulliseen finanssipolitiikkaan ja työllisyyspolitiikan ja sosiaalisen suojelun parantamiseen.Kuva: Janne Pelkonen

- Eläkkeet muodostavat merkittävän osan julkisista menoista jäsenvaltioissa. Järjestelmiin rakennetut kannustimet vaikuttavat olennaisesti myös työn tarjontaan, joten komissio on luonnollisesti kiinnostunut eläkkeistä, erityisasiantuntijamme Janne Pelkonen toteaa.

- Lakisääteiset eläkkeet muodostavat merkittävän osan vanhuuden toimeentulosta, joten periaatteessa ne ovat siitäkin kulmasta tärkeitä mm. Eurooppa 2020 – köyhyystavoitteelle, jolla pyritään vähentämään köyhyyttä vuoteen 2020 mennessä, Janne Pelkonen sanoo.

Komission Suomea koskevassa kertomuksessa todetaan, että Suomi ei täytä vakaus- ja kasvusopimuksen velka- ja alijäämäkriteeriä. Talous- ja rahoituskomitea antaa lausuntonsa kertomuksesta kahden viikon kuluessa. Tämän jälkeen päätetään aloitetaanko liiallista alijäämää koskeva menettely.

- Suomi liikkuu tulevan eläkeuudistuksen myötä komission aiempien eläkesuositusten suuntaan, kun joustavaa vanhuuseläkeikää nostetaan ja aikanaan eläkeiät sidotaan elinajanodotteen ja työuran väliseen suhteeseen.

Työurien pidentäminen on työeläkkeiden rahoituksellisen kestävyyden ja etuuksien riittävyyden perusta. Tämä näkyy myös osaltaan koko julkisen sektorin kestävyysvajeen pienentymisenä, Janne Pelkonen sanoo.

- Työeläkkeiden rahastoinnin tuottama ylijäämä kansantalouden tilipidossa näkyy erityisesti tärkeän alijäämäkriteerin kohdalla, mutta sekään ei nyt näytä riittävän, Pelkonen jatkaa.

Suosituksia käsitellään seuraavaksi ministerineuvostossa ja lopulta Eurooppa-neuvosto hyväksyy ne virallisesti kesäkuun alussa.

Janne Pelkonen pitää hyvänä, että komission maakohtaisten suositusten ja siihen liittyvien raporttien julkaisua on tänä vuonna aikaistettu.

- Näin niiden pureskeluun jää enemmän aikaa kansallisella tasolla, Pelkonen toteaa.