Halpuutus näkyy nyt eläkkeissä

20.10.2015

Julkisessa keskustelussa on vilahdellut liki vuoden ajan termi ”halpuutus”. Hintojen aleneva kehitys vaikuttaa tietyllä viiveellä myös eläkkeisiin. Ensi vuonna tulevat kansaneläkkeet jopa laskemaan. Näin ei ole aiemmin tapahtunut koskaan. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee ensi vuoden työeläkeindeksit lähipäivinä.

Halpuutuksella tarkoitettaneen kuluttajahintojen tietoista alentamista. Sen päälle tulevat ne hinnan vaihtelut, myös alaspäin, jotka tulevat maailmanmarkkinahintojen kehityksestä. Näistä tunnetuin lienee öljyn hinnan lasku, jota on jatkunut poikkeuksellisen pitkään. Kuva: Eurot

Eläkkeiden ostovoimaa turvataan indekseillä. Kun hinnat nousevat, indeksit seuraavat perässä. Kun ne laskevat, indeksit reagoivat myös siihen.

Kahdenlaisia indeksejä

Eläkeindeksejä on kahdenlaisia. Kansaneläkkeisiin ja takuueläkkeeseen sovelletaan puhdasta hintaindeksiä. Näillä näkymin kansaneläke tulee laskemaan ensi vuonna 0,4 prosenttia.

Työeläkkeisiin sovelletaan työeläkeindeksiä, jossa hintojen vaikutus on 80 prosenttia ja palkkojen kehitys 20 prosenttia. Koska palkat ovat tänä vuonna hieman nousseet, voi olla, että työeläkeindeksi ei tulekaan laskemaan työeläkkeitä, vaikka hintakehitys olisi siihen suuntaan viitannutkin.

Yhteiskunnallisessa keskustelussa on esitetty vaatimuksia palkkojen ja työvoimakustannusten alentamisesta. Jos tämä kehitys toteutuu, työeläkeindeksi reagoi tähänkin. Tällöin indeksin sillä osalla, joka reagoi hintakehitykseen saattaa olla ratkaiseva vaikutus eläkeläisten ostovoiman säilymisen kannalta.

On myös esitetty vaatimuksia indeksistä, joka nojaisi nykyistä enemmän palkkakehitykseen. Tällöin eläkkeiden ostovoima vaihtelisi ansiotason nousun tai laskun tahdissa ja olisi näin nykyistä suhdanneherkempi.

Vaikka työeläkeindeksi ei nyt laskisikaan, alenee eläke niillä työeläkeläisillä, jotka saavat myös kansaneläkettä. Tällaisia työeläkkeensaajia ovat henkilöt, joiden eläkkeiden yhteissumma ei yksinäisellä henkilöllä ylitä 1315, 88 euroa tai parisuhteessa olevalla 1172,05 euroa.

Kuinka maksussa olevien eläkkeiden käy tulevina vuosina riippuu tulevasta palkka- ja hintakehityksestä. Eläkkeet reagoivat niihin pienellä viiveellä. Näin käy sekä hintojen ja palkkojen noustessa että laskiessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee ensi vuoden indeksit lähipäivinä. Ne määräytyvät voimassa olevien säännösten mukaisesti. Mikäli indeksejä muutettaisiin, siitä päättäisi eduskunta hallituksen esityksen pohjalta. Tällaisia hankkeita ei tällä hetkellä ole vireillä.