Kadonnutta luottamusta metsästämässä

21.06.2016

Suomalaisten sanotaan olevan luottamuksen maailmanmestareita, mutta viime vuosina yhteiskunnallinen luottamus on ollut koetuksella niin maailmalla kuin meilläkin. ”Luottamuksen palauttamiseksi epäoikeudenmukaisuuden kokemusten pitäisi vähentyä ja tulevaisuuden ennustettavuuden parantua”, erikoistutkija Jyri Liukko Eläketurvakeskuksesta toteaa.

Eläketurvakeskuksen kyselytutkimuksen mukaan luottamusta eläketurvaan vähensivät erilaiset eriarvoisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden kokemukset sekä huoli pienten eläkkeiden riittävyydestä. Lisäksi luottamukseen vaikuttivat epävakaa talous- ja työllisyystilanne sekä eläkejärjestelmän muutokset ja kestävyys.

Tutkimuksesta ilmeni, että naiset olivat miehiä useammin huolestuneita eläketurvan muutoksista ja heikennyksistä. Naisten vastauksissa korostuivat myös eriarvoisuus, epäoikeudenmukaisuus ja pienten eläkkeiden riittävyys.

”Yleinen epäluottamus politiikkaan mainittiin melko usein tuloksissa. Lisäksi monet kyselyyn vastanneet pohtivat eläkelaitosten sijoitustoimintaan liittyvää epävarmuutta muuttuvassa maailmassa. Suhteellisen moni otti esiin myös eläkelaitosten johdon toimintaan liittyvät epäselvyydet sekä joidenkin yritysjohtajien kohtuuttomina pidetyt eläke-edut luottamusta heikentävinä tekijöinä”, Jyri Liukko sanoo.

Eriarvoisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia toivat eniten esiin lähimpänä vanhuuseläkeikää olevat sekä perusasteen koulutuksen saaneet vastaajat. Nuoremmat ja korkeasti koulutetut olivat puolestaan iäkkäämpiä ja matalammin koulutettuja vastaajia useammin huolissaan väestökehityksestä ja sen aiheuttamista ongelmista eläkejärjestelmän kestävyydelle.

”Yllättävintä on ollut se, että luottamus eläketurvaan on Suomessa heikentynyt niin selkeästi viime vuosina. Jos luottamus heikkenee merkittävästi, tällä voi olla vaikutusta nykyisenkaltaisen eläkejärjestelmän legitimiteetille. Lisäksi yksityinen eläkesäästäminen saattaa lisääntyä, vaikka tähän mennessä näin ei ole vielä käynyt”, Jyri Liukko toteaa.

Erikoistutkija Liukko näkee luottamuksen palauttamisessa parikin olennaista asiaa: epäoikeudenmukaisuuden kokemusten pitäisi vähentyä ja tulevaisuuden ennustettavuuden parantua.

”Ensin mainittuun voidaan vaikuttaa muun muassa pienempien eläkkeiden riittävyyteen panostamalla ja tulontasauksella. Tulevaisuuden ennustettavuutta voidaan lisätä ainakin talouden myönteistä kehitystä tukemalla, johon myös eläkejärjestelmä voi osaltaan vaikuttaa sekä kattavalla informaatiolla tulevaisuuden eläketurvasta.”

Eläkealan paneelikeskustelussa SuomiAreenalla pohditaan luottamusta yhteiskunnan ja eri instituutioiden näkökulmasta. Jyri Liukko haluaisikin kuulla panelisteilta millä tavoin sosiaaliturvaan liittyviä eriarvoisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia voitaisiin vähentää. Entä miten pienituloisimpien eläkkeensaajien asemaa voitaisiin parantaa?

Mitä ajattelevat panelistimme luottamuksesta ennen Eläkeareenaa?

Seikkailija Riku Rantalalle luottamuksesta tulee mieleen Suomi.

”En ole käynyt monessakaan paikassa maailmalla, jossa olisi yhtä paljon luottamusta kuin Suomessa.

Maailmalla puolestaan mieleenpainuvimpia ovat olleet ne lukuisat haastateltavat, jotka ovat avanneet ovensa meille – joskus oman turvallisuutensakin uhalla.

Luottamusta kohtaan päivittäin kotona: lapsiperheen arki perustuu luottamukseen ja sen opettelemiseen. ”

Muusikko Maija Vilkkumaan kantava voima elämässä on katteeton optimismi.

”Kaikki menee hyvin, asiat järjestyvät, tekemäni ratkaisut osoittautuvat oikeiksi tai jos eivät, opin niistä ja viisastun - tähän olen naivisti valmis uskomaan aina, silloinkin kun ei todellakaan näytä siltä. Epäonnistumista pelätessä ei voi tehdä mitään.

Itsensä työllistävälle taiteilijalle on välttämätöntä luottaa elämään ja itseensä. Käytännössä kaikki vähänkään menestyneet työni olen keksinyt ja kehittänyt itse: kukaan ei ole pyytänyt minulta niitä. Prosessien keskellä olen usein ollut epävarma ja pelännyt, mutta jostain on silti aina löytynyt luotto siihen, että tämä laulu kannattaa tehdä loppuun. Taiteilija ei voi jäädä paikalleen odottamaan, muuten kaikki tyrehtyy.

En voi olla varma, että jokainen asia mitä teen, onnistuu. Mutta voin olla varma siitä, että aurinko nousee huomennakin, ja niin nousen minäkin.”

Toimitusjohtaja Tapio Pajuharjulle luottamus on tunnetila.

”Luottamus on sitä, että tiedät ja osaat arvioida suurin piirtein mitä on tulossa, tilanteessa kuin tilanteessa. Et kohtaa merkittäviä yllätyksiä.

Olen varmasti onnekas, sillä kohtaaan luottamusta lähes kaikkialla. Viimeksi aamulla kotona, liikenteessä ja nyt päivällä työssä kaikilla eri tasoilla.

Luotan yhteistyöhön ja tavoitteelliseen joukkuepeliin sekä jatkuvaan parantamiseen ja luottamukselliseen kumppanuuteen.”

Talouden personal trainer Mikko Vikman luottaa ihmisten ja yritysten sopeutumiskykyyn, markkinoihin ja tulevaisuuteen.

”Luottamuksesta tulee mieleen se, että annetaan ihmiselle vapaus ja mahdollisuus tehdä omia valintoja myös pitkällä tähtäimellä järkkymättömässä ja tasapainoisessa ympäristössä.

Tällä hetkellä kohtaan päivittäin ihmisten luottamusta. He luottavat niin, että kertovat avoimesti omista tilanteistaan. He luottavat siihen, että heitä autetaan löytämään parempi tapa tehdä asioita. He luottavat parempaan huomiseen ja siihen, että voivat vaikuttaa omaan kohtaloonsa itse tekemillään ratkaisuilla.”

Vastaava päätoimittaja Merja Ylä-Anttila näkee luottamuksen tärkeimpänä osana ihmissuhteiden ja yritys- ja liike-elämän pelisääntöjä.

”Luottamusta joko on tai ei. Se on 100 prosenttinen asia. Ei voi olla "vähän luottamusta". Ihmiseen pettyminen on raskaimpia kokemuksia elämässä, vaikka siihenkin on kasvettava.

Itseluottamus on tärkeä voimavara. Siitä lähtee kaikki. Terveestä itseluottamuksesta ja sen kautta saavutettavasta rohkeudesta elää ja tehdä uusia, vaikeitakin asioita. Oppia jatkuvasti.

Kohtaan luottamusta päivittäin, kotona ja työelämässä. Olen saanut kokea luottamusta esimiehiltäni ja sitä kautta olen kasvanut vastuuseen. Kun minuun luotetaan se synnyttää luottamusta ja antaa voimaa sekä selkänojaa.

Saan kokea syvää luottamusta myös omalta ydintiimiltäni, jossa elää vanha Muskettisoturien laki: yksi kaikkien kaikki yhden puolesta. Olemme kulkeneet yhdessä monien vaikeuksien ja haasteiden kautta. Se on hitsannut yhteen ja vahvistanut luottamusta.”

Toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes luottaa työeläkejärjestelmään.

"Eläkejärjestelmämme on luotu ihmisiä varten. Siksi se ei pitkän päälle pärjää ilman ihmisten tukea ja luottamusta. Huolimatta epäluottamuksen kasvusta, ihmiset kuitenkin kokevat eläkejärjestelmän edelleen omakseen. Se on hyvä lähtökohta luottamuksen vahvistamiselle tulevaisuudessa.

Meidän pitää jatkaa edelleen avointa ja monipuolista vuoropuhelua eläkejärjestelmästä, ja puhua siitä entistä selkeämmin ja ymmärrettävämmin. Meidän on myös yritettävä ymmärtää, mitkä asiat täsmälleen koetaan epäkohdiksi ja mitä niille voi koettaa tehdä.

Työeläkealan tulee tukea omalta osaltaan työllisyyttä ja talouskasvua. Vain niin työtä, toimeentuloa ja työn avulla riittävän suuriksi kertyviä eläkkeitä riittää kyllin monelle myös tulevaisuudessa. Meidän tulee tehostaa ja tsempata asioita myös eläkejärjestelmän toimeenpanon puolella, läpinäkyvyyden lisäämisen ja kansalaisten tuntojen ymmärtämisen suunnassa."

Lisätietoa:

Työeläkeala metsästää kadonnutta luottamusta 11.7. klo 13.30 Antinkatu 5 SuomiAreenalla Porissa. EläkeAreenan tunnelmia voi seurata Twitterissä hashtagilla #EläkeAreena

http://www.tela.fi/elakeareena

Millane o työeläkejärjestelmä? –verkkotesti