Katse eläkkeisiin jo alakoulussa

21.11.2017

Kuudesluokkalaiset sukeltavat aikuisten elämään Taloudellinen tiedotustoimisto TATin Yrityskylässä. Oppilaat opiskelevat koulussa yhteiskuntaan ja työelämään liittyviä asioita ja hakevat työtä Yrityskylän yrityksistä. Yrityskylä-päivänä koululaiset käyvät töissä, saavat palkkaa ja maksavat veroja. Meillä on meneillään kolmevuotinen yhteistyöhanke TATin kanssa. Siinä tavoitteena on saada nuoret ymmärtämään työeläkkeen merkitys. Yhteistyömme myötä mukana Yrityskylässä ovat myös eläkemaksut. Millaisia ajatuksia eläkeasiat herättivät Yrityskylä Helsinki-Vantaalla?

Tohina on lokakuisena aamupäivänä aikamoinen, kun 81 nuorta Oulunkylän ala-asteelta ja Pihkapuiston koululta Helsingistä ovat aloittaneet työskentelynsä Yrityskylässä.

Kuudesluokkalaiset Anna ja Mikko istuvat Futuricen konttorilla. He kehittävät jonotusnumerosovellusta apteekkeja varten. Ajatus eläkepäivistä miellyttää: Kivaa olisi se, että ei tarvitse tehdä mitään. Annalla näyttää olevan selkeä käsitys, mitä vapautuvalla ajalla tehdään tai millaisia rajoitteita mummous voi pitää sisällään:

– Riippuu siitä, kuinka paljon on lapsenlapsia, Anna sanoo.

Annan tietämys eläkkeistä tekisi vaikutuksen jopa alan asiantuntijaan. Peruseläkeiän ollessa 65 vuotta, pääsevät ballerinat eläkkeelle jo nelikymppisinä, Anna tietää kertoa.

Toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes pääsi vastaamaan nuoria mietityttäviin kysymyksiin eläkkeistä. Milloin eläkkeelle pääsee? Millaista elämä sitten on? Kuinka paljon eläkettä saa? Mitä jos ei voikaan tehdä töitä eläkkeensä kerryttämiseksi?

Katso videolta, mitä nuoret itse pohdiskelevat eläkepäivistä ja millaisia vastauksia Suvi-Annella on antaa heille.

Yrityskylä opettaa käytännössä yhteiskunnallisia asioita

Opettajien nurkkauksessa Yrityskylä-konseptista ollaan innoissaan. Opettajat lähestyvät työeläkkeitä oppilaiden omaan arkeen liittyvien asioiden kautta: mitä maksuja palkasta maksetaan, millä vanhana tulee toimeen ja mistä isovanhemmat saavat rahaa.

Opettajien mukaan kuudesluokkalaisista nokkelimmat miettivät jo, että mitä he haluaisivat isona tehdä. Yrityskylä ohjaa käytännössä miettimään uravalintoja ja koulutuspolkuja sekä tuo esiin palkkaerot. Opettajat pohtivat, että työelämän muuttuessa ja yrittäjyyden lisääntyessä kouluissa olisi hyvä satsata yrittäjyyden opettamiseen.

Eläkkeiden näkökulmasta opettajat nostavatkin yhdeksi opiksi työkyvyn. Koulun tärkeä tehtävä on ohjata ajattelemaan, että itsestä kannattaa pitää huolta, jotta jaksaa töissä ja voi turvata itselleen toimeentulon.

Yrityskylän Kulttuurikeskuksessa Vilma ja Vera tutkivat kirjanpitoa. Ollaan jo plussan puolella, sillä kulttuurisetelien menekki on ollut kovaa. Kummankin tulevaisuuden haaveet liittyvät kulttuurialaan.

– Jos on hyvä työpaikka, niin miksi sitä haluaisi eläkkeelle lähteä? Vilma pohtii.

Yrityskylä tavoittaa yli 70 prosenttia kuudesluokkalaisista. Niitä löytyy aina Helsingistä Pohjois-Pohjanmaalle saakka. Yhdeksänsille luokille tarjolla on kilpailullisempi Yrityskylä-konsepti, jossa yritystoimintaa harjoitellaan globaaleilla markkinoilla. Tähän olemme tuottaneet sisältöä muun muassa työelämätaidoista. Työeläkkeet ovat mukana myös TATin digitaalisella lukiokurssilla Yrityselämän nuoret sukupolvet. Yhteistyöhankkeemme TATin kanssa kestää kolme vuotta.

Lisätietoa:

Yrityskylästä

Yrityselämän nuoret sukupolvet -kurssikokonaisuudesta