Luottamus luo turvaa

16.06.2015

Kansalaisten luottamus eläketurvaan ja eläkejärjestelmään on laskenut, kertoi Eläketurvakeskuksen toukokuussa julkistama tutkimus. Tuloksen arveltiin osittain johtuvan yleisestä taloustilanteesta ja kyselyn aikaan vielä keskeneräisestä eläkeuudistuksesta. Toisaalta eläkejärjestelmää voi olla hankala ymmärtää sen monimutkaisuudesta johtuen. Tutkimuksesta näkyi kuitenkin, että suomalaiset kokevat eläkejärjestelmän edelleen omakseen.

Miksi luottamus on ylipäänsä tärkeää, toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes?

Kuva: Suvi-Anne Siimes

Luottamus luo tunnetta, että asiat ovat yhteisiä. Siinä on kyse ihmisten välisistä suhteista niin työpaikoilla, ystävyydessä, perheissä kuin ylipäänsä instituutioissa. Luottamuksen piirissä jokaisen on helppo olla. Sen ansiosta isompikin yhteisö kokee, että voi olla turvallisesti yhdessä.

Turva on tärkeää, koska silloin tuntee, että asiat ovat hyvin. Ei tarvitse olla koko ajan huolissaan tai varuillaan. Ilman luottamusta on epäluuloisuutta, joka taas synnyttää pelkoa ja nakertaa turvallisuutta. Luottamuksen ansiosta voimme toimia ja tehdä työtä yhteisten asioiden eteen.

Mikä nakertaa luottamusta?

Epätietoisuus on yksi tekijä. Näkymät tulevaisuuden talouskehityksestä ja työllisyydestä voivat aiheuttaa huolta. Emme vielä esimerkiksi tiedä tulevaisuuden terveydenhuollon ja hoivapalveluiden tilaa. Tällöin voi olla vaikea mieltää mihin kaikkeen oman eläkkeen oikein pitäisi riittää.

Ihmisten olisikin tärkeää saada tietää, minkälaisia palveluita yhteiskunta voi jatkossa julkisin varoin tuottaa ja missä kulkevat hyvinvointiyhteiskunnan rajat.

Miten luottamusta voi rakentaa?

Avoimella ja läpinäkyvällä toiminnalla, jossa kuuntelulla on keskeinen rooli. Ihmisille on ominaista, että epämiellyttäviä asioita on vaikea kuunnella loppuun asti ilman, että heti lähtee puolustautumaan. Kuuntelu on se avain, jonka ansiosta voimme ymmärtää mistä ongelmissa on oikeasti kysymys.

Toteutimme alkuvuodesta sidosryhmiemme keskuudessa verkkoaivoriihenä selvityksen, joka kertoo, että luottamuksen rakentaminen on kuitenkin mahdollista. Luottamusta syntyy hallinnan tunteesta, ja hallinnan tunne siitä, ettei maailma ympärillä näyttäydy liian kaoottisena.

Kaaoksen selkeyttämiseen ja järjestyksen rakentamiseen voivat meidän työeläkealan toimijoiden lisäksi osallistua niin päättäjät kuin mediakin.

Miksi eläkejärjestelmään kannattaa edelleen luottaa?

Työeläkealan isossa kuvassa moni asia on kunnossa. Työeläkevaroista pidetään hyvää huolta. Työeläkevarojen määrä on kasvanut tasaista tahtia. Se on ollut tärkeää varautumista siihen, että ikärakenteemme on seuraavat 15 - 20 vuotta varsin vahvassa murroksessa.

Tämän päivän eläkkeensaajat hyötyvät eläkevarojen hyvästä hoidosta, sillä osa tänään maksussa olevista työeläkkeistä rahoitetaan niistä saatavilla tuotoilla. Samalla kevennetään suurten ikäluokkien eläköitymisestä nuoremmille polville ja heidän työnantajilleen syntyvää maksurasitusta.

Eläkejärjestelmä on muuttunut maailman mukana eli sitä on viilattu aina tarpeen vaatiessa. Viimeksi muutoksia tehtiin viime syksynä, kun työmarkkinaosapuolet sopivat vuoden 2017 eläkeuudistuksesta.

Työn tekeminen on aina läsnä yhteiskunnassa. Työelämä toki muuttuu. Silti yhteys eläkkeisiin säilyy, kun työeläke kertyy omien ansioiden mukaan.

Mitä voi tehdä luottamuksen parantamiseksi?

Jatkamme avointa ja monipuolista vuoropuhelua eläkejärjestelmästä, ja puhumme siitä entistä selkeämmin ja ymmärrettävämmin. Yritämme myös ymmärtää, mitkä asiat täsmälleen koetaan epäkohdiksi ja mitä voimme niille koettaa tehdä.

Meidän tulee myös tukea omalta osaltamme työllisyyttä ja talouskasvua ja Suomen saamista kasvu-uralle. Vain niin työtä, toimeentuloa ja työn avulla riittävän suuriksi kertyviä eläkkeitä riittää kyllin monelle myös tulevaisuudessa.

Lue lisää verkkoaivoriihemme tuloksista