Mikä on asiakashyvitysten merkitys?

19.05.2015

Työeläkeyhtiöt voivat antaa asiakashyvityksiä eli työeläkemaksusta alennusta asiakkaina oleville työnantajille. Alennuksesta hyötyvät myös työntekijät omassa maksussaan. Mihin asiakashyvitysten jakaminen perustuu? Milloin asiakashyvityksiä maksetaan? Mitkä asiat vaikuttavat alennuksen määrään?

Työeläkeyhtiön antama asiakashyvitys riippuu työeläkeyhtiön vakavaraisuudesta, toiminnan tehokkuudesta ja sijoitustoiminnan tuotoista. Työeläkemaksun alennus asiakkaalle annetaan jälkikäteen seuraavan kalenterivuoden maksussa.

Mihin asiakashyvitykset perustuvat?

Vakuutusmaksujen määrittelyyn liittyy olennaisesti turvaavuusperiaate, josta säädetään vakuutusyhtiölaissa. Turvaavuusperiaatteen mukaan työeläkevakuutusmaksu tulee määritellä turvaavasti siten, että vakuutusmaksut ja sijoitustuotot riittävät vakuutettujen etujen turvaamiseen tulevaisuudessa. Työeläkevakuutuksessa tämä tarkoittaa sen varmistamista, että eläkeyhtiöt kykenevät selviytymään heille kuuluvista eläkesuorituksista.

Kun vakuutusmaksut määritellään turvaavuusperiaatteen mukaan etukäteen, on ylijäämän syntyminen mahdollista. Työntekijän eläkelaissa todetaan, että työnantajalla on oikeus osuuteen vakuutusliikkeen mahdollisesti tuottamasta ylijäämästä. Asiakkaille myönnettävät alennukset kuuluvat yleisesti ottaen vakuutustoimintaan.

Hyvitykseen vaikuttavat tekijät

Työeläkeyhtiön yksittäiselle asiakkaalle maksettavaan hyvitykseen vaikuttavat asiakkaan maksamat työeläkevakuutuksen ennakkomaksut kyseisenä vuonna ja asiakkaan työntekijöitä koskevat eläkevastuut edellisen vuoden lopussa.

Pääsääntöisesti eläkevastuut ovat sitä suuremmat mitä pidempään asiakassuhde on kestänyt ja mitä isompi asiakas on kyseessä.

Asiakashyvitysten vaikutuksia

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa työeläkemaksun tason siten, että keskimääräinen vakuutusmaksu on sama kaikissa yhtiöissä. Asiakashyvitykset ovat yhtiökohtaisia, joten työnantajan maksu voi vaihdella esimerkiksi työnantajakohtaisesti erilaisista alennuksista johtuen.

Asiakashyvitykset näkyvät jo vuosittaista yksityisalojen keskimääräistä työeläkemaksua määritettäessä. Tämän vuoden keskimääräinen työeläkemaksu olisi ollut 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi ilman asiakashyvityksiä.

Kysymyksiä ja vastauksia työeläkeyhtiöiden asiakashyvityksistä