Miksi eläkeuudistuksen pitäisi kiinnostaa nuoria?

13.03.2014

Työeläkkeet perustuvat sukupolvisopimukseen. Jokainen sukupolvi rahoittaa vuorollaan eläkkeet. Eläkeuudistuksen tarkoituksena on turvata työeläkejärjestelmän toimivuus tulevaisuudessakin. - Nyt tehdään päätöksiä, joilla on vaikutusta tuleviin eläkeläisiin. Siksi tarvitaan keskustelua ikäluokkien välisestä oikeudenmukaisuudesta, erityisasiantuntijamme Janne Pelkonen sanoo.

Eläkeuudistuksessa huolehditaan eläketurvan riittävyydestä ja rahoituksen kestävyydestä. Työeläke kertyy ansiotyöstä ja se turvaa ihmiselle toimeentulon ja säilyttää kohtuullisen kulutustason työuran jälkeen. Siksi työllisyys ja väestön ikärakenne ovat merkittäviä tekijöitä järjestelmän toimivuuden näkökulmasta. Uudistuksen tavoitteena on myös pyrkimys turvata sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus.

Mitä uudistuksessa pohditaan?

Eläkeuudistus on merkittävä nuorten näkökulmasta, koska nyt tehtävät päätökset vaikuttavat siihen, miten nuoret saavat aikanaan kohtuullisen, omiin ansioihinsa perustuvan työeläkkeen. Uudistuksella pyritään turvaamaan myös työeläkemaksujen asianmukaisuus.

- Pohdinnan kohteena on, miten elinajan pidentyminen otetaan huomioon eläkejärjestelmässä. Nyt se huomioidaan eläkkeen tasossa elinaikakertoimella, jolloin nyt eläköityvien eläketasoon pääseminen edellyttää ennusteiden mukaan nykynuorilta pidempiä työuria. Jos elinikä pitenee, osa siitä on käytettävä työhön, Pelkonen toteaa.

Janne Pelkonen kannustaakin nuoria perehtymään työeläkkeen ominaisuuksiin.

- Työeläke on merkittävin tulonsiirto ihmisen elinkaarella; taloudellisesti suurin, mutta valitettavasti myös eniten hämärän peitossa.

Mihin eläkeuudistusta tarvitaan?

Työeläkejärjestelmän perusta on kunnossa. Suomessa on varauduttu tulevaisuuteen hyvin esimerkiksi rahastoimalla osa työeläkemaksusta. Työelämässä ja yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset kuitenkin vaativat myös eläkejärjestelmän tuunausta. Työurien pidentämiselle on asetettu kunnianhimoinen tavoite vuoteen 2025 mennessä.

- Eläkkeiden turvaamiseen ja kestävyysvajeen nujertamiseen on valittu keinoksi työurien pidentäminen. Elinajan pidentyessä onkin huomiota kiinnitettävä työuran ja eläkeajan suhteeseen, Janne Pelkonen sanoo.

Tela ja Akava järjestävät yhdessä kevään aikana How the cookie crumbles – tilaisuuksia viidellä paikkakunnalla. Kiertue alkaa 18.3. Turusta ja jatkuu 26.3. Jyväskylässä, 2.4. Oulussa, 9.4. Tampereella ja 29.4. Helsingissä. Tilaisuuksien aiheena ovat nuoret hyvinvointiyhteiskunnan vastuunkantajina ja eläkeuudistus 2017 nuorten näkökulmasta.

Tulevat syksyn yhteistyötilaisuudet työmarkkinajärjestöjen kanssa päivitetään yhteiskunnallisen koulutuksen kalenteriin.