Miksi työeläkevaroja sijoitetaan?

26.04.2016

Viime aikoina on yhteiskunnallisessa keskustelussa toivottu työeläkevarojen sijoittamista uusiin kohteisiin kotimaassa. Työeläkevakuuttajat hakevat erilaisia, tuottavia sijoituskohteita, mutta sijoituksissa on täytyttävä laista tulevat reunaehdot. Työeläkevarat on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti. Sijoitukset tehdään ainoastaan eläkkeiden rahoituksen tavoitteista käsin, jotta pystytään turvaamaan nykyiset ja tulevat eläkkeet.

Työeläkevakuuttajat kantavat oman kortensa kekoon Suomen talouden tukemiseksi. Työeläkesijoitukset tukevat jo nyt osaltaan uutta kasvua ja työpaikkojen syntymistä. Rahastoinnin ja sijoitustuottojen ansiosta eläkemaksut ja työvoimakustannukset tältä osin voidaan pitää mahdollisimman matalina leikkaamatta eläkkeitä nyt ja tulevaisuudessa. Kuva: Peter Halonen

Työeläkevakuuttajat sijoittavat moniin erilaisiin kohteisiin kotimaassa, kuten kiinteistöihin, osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin, yrityslainoihin, pääomarahastoihin ja infrakohteisiin. Lisäksi sijoitetaan eläkevakuuttajien asiakkaina oleviin yrityksiin takaisinlainoilla.

- Työeläkevakuuttajat ovat kiinnostuneita uusista sijoituskohteista kotimaassa, kunhan niistä olisi saatavissa vakaata ja varmaa tuottoa, sanoo Telan analyytikko Peter Halonen.

Sijoitustuottojen merkitys kasvaa eläkkeiden rahoituksessa

Työeläkevarojen sijoittamisella on jatkossa entistä tärkeämpi rooli eläkkeiden rahoittamisessa, sillä haasteellisimmat vuodet ovat vasta edessä. Eläkemenot suhteessa palkkasummaan ovat suurimmillaan seuraavan kymmenen vuoden aikana suomalaisten ikääntymisen takia.

Työeläkevarojen rahastointi toimii puskurina eläkemenojen vaihtelua vastaan. Vuosittain työntekijöiltä ja työnantajilta kerättävät työeläkemaksut eivät riitä kattamaan ulos maksettavia eläkkeitä. Näiden erotus katetaan sijoitusvaroilla ja niiden tuotoilla. Lähivuosina eläkkeiden rahoitukseen käytetään yhä enemmän euroja eläkesijoituksista.

Haasteita työeläkejärjestelmän taloudelle luo lähivuosina palkkojen vaatimaton nousu, joka tarkoittaa pienempiä eläkemaksutuloja jo maksussa olevien eläkkeiden rahoittamiseen.

- Rahoitusmarkkinoilla on eletty jo pitkään alenevien korkojen aikaa. Tästä voi olla seurauksena, että sijoituksille ei ole seuraavan kymmenen vuoden aikana saatavilla samanlaisia tuottoja kuin muutamana viime vuonna, toteaa Peter Halonen.

Edellytykset työeläkevarojen sijoittamiselle

Sijoitusvaroja ja niistä saatavia tuottoja tarvitaan nykyisten ja tulevien eläkkeiden maksuun. Laki edellyttää, että eläkevarat sijoitetaan tuottavasti ja turvaavasti eli tavoitellaan mahdollisimman hyvää tuottoa sallitulla riskillä. Siksi eläkevarat sijoitetaan hajautetusti eri kohteisiin ja eri alueille kotimaassa ja ulkomailla.

Vuoden 2015 lopussa rahastoituja työeläkevaroja oli yhteensä 180,9 miljardia euroa. Suomeen tästä oli sijoitettuna 48,8 miljardia euroa eli 27,0 prosenttia varoista. Kotimaisten sijoitusten euromäärä kasvoi viime vuoden aikana.

Sijoitusten keskittäminen lisäisi riskiä

Työeläkevaroille pyritään hakemaan tuottoja sieltä, mistä niitä on kulloinkin parhaiten saatavilla. Kun Suomen taloudessa menee heikosti, myös kotimaiset tuotot jäävät heikommiksi. Eläkevaroja on lisäksi niin suuri määrä, ettei Suomen kokoisesta maasta yksinkertaisesti löydy riittävästi tuottavia sijoituskohteita.

Sijoitusten keskittäminen nykyisestä lisäisi myös niihin liittyvää riskiä. Työeläkejärjestelmän rahoitus perustuu pitkälle suomalaisen talouden ja työllisyyden kehitykseen, koska suurin osa eläkkeistä rahoitetaan palkkasummaan perustuvilla työeläkemaksuilla.

- Mikäli tämän lisäksi vielä sijoitukset kohdennettaisiin suurelta osin Suomeen, lepäisi eläkkeiden rahoitus lähes yksinomaan kotimaan talouden kehityksen varassa, sanoo Halonen.

Työllisyyden vahvistuessa kasvavat eläkejärjestelmän tulot, mutta samalla kasvavat myös eläkevastuut. Mitä enemmän suomalaisilla on työtä, sitä enemmän on tulevaisuudessa maksettavia eläkkeitä. Tässä mielessä eläkejärjestelmä poikkeaa valtion ja kuntien taloudesta, joille vahvistuva työllisyys tarkoittaa vain kasvavia verotuloja.

Työeläkejärjestelmän rahastot ja niiden sijoitustuotot ovatkin tärkeä väline siinä, että työelämässä olevat sukupolvet eivät näänny eläkkeellä olevan väestön eläkkeiden rahoittamisesta syntyvän maksutaakan alle.

Kysymyksiä ja vastauksia eläkevarojen sijoittamisesta Suomeen