Millaisin miettein Timo Ritakallio jatkaa Telan hallituksen puheenjohtajana?

26.04.2016

Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio jatkaa Telan hallituksen puheenjohtajana toista vuotta. Millaisin ajatuksin hän starttaa uuteen kauteen ja miten näkee työeläkejärjestelmän tulevaisuuden?

Millainen on ollut ensimmäinen vuotesi Telan hallituksen puheenjohtajana? Kuva: Timo Ritakallio

On ollut oikein mielenkiintoista toimia Telan hallituksen puheenjohtajana viimeksi kuluneen vuoden aikana. Tela on tänä aikana uudistunut monella tavalla: hallitus päätti viime vuoden aikana Telan uudesta vuoteen 2020 ulottuvasta strategiasta, Tela organisoitui uudella tavalla ja muutti uusiin toimitiloihin.

Työeläkealalla on valmistauduttu ensi vuonna tulevaan eläkeuudistukseen. Vireillä on ollut monenlaisia edunvalvontaa edellyttäviä lakihankkeita ja aika-ajoin esille nousevat teemat kuten eläkeindeksin laskutapa ja eläkekattokin ovat vaatineet Telalta aktiivista osallistumista julkiseen keskusteluun tuomalla siihen faktoja objektiivisesta näkökulmasta katsottuna.

Telan uudet strategiset teemat tuleville vuosille ovat luottamuksen rakentaminen, työhön kannustaminen ja Euroopan Unioniin vaikuttaminen. Miksi nämä teemat ovat tärkeitä?

Luottamus työeläkejärjestelmää kohtaan on kaiken ydin ja Telan tehtävänä on osaltaan rakentaa kansalaisten luottamusta työeläkejärjestelmää kohtaan. Tällä hetkellä luottamus ei ole kaikin osin sillä tasolla kuin sen pitäisi olla.

Työeläke kertyy työstä ja jo eläkkeellä olevien eläkkeet maksetaan pääosin juuri tällä hetkellä työssä olevien palkkojen perusteella kertyvillä eläkemaksuilla. Korkea työllisyysaste on yksi suomalaisen työeläkejärjestelmän peruskivistä.

Euroopan Unionista tuleva erilainen sääntely vaikuttaa monin eri tavoin yhä enemmän suomalaisen työeläkejärjestelmän toimintaan. Siksi tällaisten sääntelyhankkeiden seuranta ja niihin vaikuttaminen on entistäkin tärkeämpää.

Mitkä ovat tällä hetkellä työeläkealan tärkeimpiä yhteisiä haasteita, joiden eteen pitää tehdä töitä?

Ensinnäkin kansalaisten tietoisuutta työeläkejärjestelmästä ja sen vahvuuksista tulee lisätä. Näin lisätään luottamusta työeläkejärjestelmää kohtaan. Ja tässä tehtävässä Telalla on osaltaan tärkeä rooli.

Toiseksi kansallinen tulorekisterihanke on sellainen hanke, jossa pitää huolehtia, että sen avulla voidaan parantaa työeläkejärjestelmän toimintaa ja tehokkuutta, eikä päinvastoin.

Kolmanneksi pitää huolehtia suomalaisen työeläkejärjestelmän edunvalvonnasta Euroopan Unionin "sääntelytsunamin" edetessä.

Telan perustehtävänä on vahvistaa työeläkejärjestelmää ja vaikuttaa alan toimintaympäristöön. Millaisena näet Telan roolin edunvalvontajärjestönä?

Tela on työeläkealan toimijoiden yhteinen edunvalvontajärjestö, jolla on keskeinen rooli jäsentensä yhteisten asioiden edunvalvojana. Uskon, että Telaa perustehtäväänsä toteuttamassa tarvitaan myös tulevaisuudessa.

***

Vuosikokouksessa valittiin Telan uusi hallitus

Toimitusjohtaja Timo Ritakallio Keskinäisestä Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta valittiin hallituksemme puheenjohtajaksi. Valinnan teki yhdistyksemme vuosikokous.

Vuosikokous valitsi puheenjohtajan lisäksi myös hallituksemme varapuheenjohtajat ja muut jäsenet.

Hallituksen ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Risto Murto Keskinäisestä Työeläkevakuutusyhtiö Varmasta. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin uutena edustajana toimitusjohtaja Timo Kietäväinen Kevasta. Kolmantena varapuheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Harri Lemmetti Yleisradion eläkesäätiöstä.

Hallituksen muiden jäsenten kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia, sillä erovuorossa olleet jäsenet valittiin uudelleen tehtäviinsä.

Telan hallituksen jäseninä jatkavat näin ollen toimitusjohtaja Stefan Björkman Keskinäisestä Eläkevakuutusyhtiö Eterasta, toimitusjohtaja Åsa Ceder Pensions-Alandiasta, toimitusjohtaja Satu Huber Keskinäisestä Työeläkevakuutusyhtiö Elosta, toimitusjohtaja Päivi Huotari Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta, pääjohtaja Liisa Hyssälä Kelan toimisuhde-eläkkeistä, toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman Eläkevakuutusyhtiö Veritaksesta, toimitusjohtaja Timo Toropainen Eläkesäätiöyhdistyksestä sekä toimitusjohtaja Kari Välimäki Merimieseläkekassasta.