Miltä näyttää työeläkkeiden tulevaisuus Euroopan unionissa?

23.02.2016

Euroalueen talouskoordinaatio tiivistyy entisestään. Myös Euroopan talous- ja rahaliiton EMU:n sosiaalisen ulottuvuuden vahvistaminen on myötätuulessa. Iso kysymys onkin EU:n mahdollisen toimivallan laajentuminen sosiaalipolitiikan alueelle. Mikäli näin kävisi, olisi sillä vaikutusta jokaisen suomalaisen elämään.

- Jos esimerkiksi eläkepolitiikkaa yhdenmukaistettaisiin EU:ssa, lakisääteisten työeläkkeiden merkitys todennäköisesti vähenisi Suomessa. Ja se voisi tapahtua samaan aikaan, kun omat eläkemenomme ovat suurimmillaan, eli jo seuraavan 10-15 vuoden aikana. Siksi sosiaalipolitiikan unionitasoisten reunaehtojen kanssa kannattaa olla tarkkana, korostaa Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes.

Unionitasoiset sosiaaliset oikeudet loisivat suoran suhteen EU:n ja ihmisten arkisen toimeentulon välille.
- Ne avaisivat tien myös EU-tason verotukselle. Tämä ei kuitenkaan näy yhteiskunnallisessa ja poliittisessa keskustelussa Suomessa, sanoo Siimes.

Siimes muistuttaa, että on huolehdittava siitä, että eläkevaroillamme jatkossakin rahoitetaan vain Suomessa tehdystä työstä karttuneita eläkkeitä.
- Niitä ei ole tarkoitettu esimerkiksi unionin muissa maissa meitä huonommin hoidettujen eläkejärjestelmien tasapainottamiseen, hän painottaa.

Tulossa sosiaalisten oikeuksien pilari

Järjestimme helmikuun puolivälissä asiantuntijaseminaarin työeläkkeiden tulevaisuudesta EU:ssa. Teemasta olivat alustamassa EU-komission kabinettipäällikkö Taneli Lahti, sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Essi Rentola ja SOSTE ry:n pääekonomisti Jussi Ahokas.

Taneli Lahti keskittyi talouspolitiikan yhteensovittamisen tiivistymiseen sekä eläkejärjestelmien kehittämiseen liittyviin suosituksiin. Hänen terveisensä oli, että komissio ei halua harmonisoida sosiaaliturvaa tai -politiikkaa lainsäädännöllä vaan löytää hyviä keinoja, joita on jo eri jäsenmaissa. Näitä parhaimpia käytäntöjä hyödynnetään ja levitetään muihin jäsenmaihin.

- Jos talouskoordinaatiota tiivistetään, pitää tällöin vahvistaa myös sosiaalista ulottuvuutta. Suomen työeläkejärjestelmän asema on vahva ja vakaa myös syvenevän integraation oloissa, Taneli Lahti sanoi.

Sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Essi Rentola puolestaan pohti sosiaaliturvan yhteensovittamisen tarvetta Euroopassa. Hän ei pitänyt sosiaaliturvan harmonisointia vaihtoehtona vaan korosti sen sijaan koordinaation parantamista.

- Koordinaatio on välttämätöntä, jotta vapaa liikkuvuus toteutuisi, Essi Rentola totesi.

Hänen mukaansa sosiaaliturvaa koskevan koordinaation haasteina ovat esimerkiksi vakuutuskausien päällekkäisyys ja epätyypilliset työsuhteet.

Taneli Lahti ja Essi Rentola nostivat esiin komission tavoitteen luoda ensi vuoden aikana euroalueelle sosiaalisten oikeuksien pilarin.
- Sillä pyritään vahvistamaan Euroopan ”sosiaalista ulottuvuutta” määrittelemällä yhteisiä periaatteita ja vertailuarvoja, jotka voivat ajan mittaan lähentää eri maiden työllisyyskehitystä ja sosiaalista kehitystä. Tämä antaa mahdollisuuden seurata aiempaa tehokkaammin, miten vaikkapa eläkkeet muissa maissa järjestetään, Rentola sanoi.

Eläkejärjestelmä ehkäisee köyhyyttä

SOSTE ry:n pääekonomisti Jussi Ahokas alusti aiheesta tuleeko suomalaisista eläkeläisistä köyhiä tulevaisuuden Euroopassa.

Nykyinen eläkejärjestelmämme ehkäisee kohtalaisen hyvin köyhyyttä verrattuna muihin Euroopan maihin. Pitkän työuran tehneet saavat myös tulevaisuudessa hyvän eläkkeen, Jussi Ahokas arvioi.

Suomessa eläkeköyhä on yksinasuva ja takuueläkkeen varassa elävä eläkeläinen. Haastetta tulevaisuuden eläkkeisiin luovat työhistorian jääminen lyhyeksi ja työttömyyden kasvu.

- Aiemmin koettu köyhyys voi muuttua eläkeläisköyhyydeksi, jos siirrytään varhain työkyvyttömyyseläkkeelle tai työttömyys jatkuu pitkään, Jussi Ahokas sanoi.

Lisätietoa:

Erityisasiantuntija Janne Pelkonen Tela-blogissa: EU:n tulevaisuus on aina liikkeessä – tulossa integraatiohyppy?

Seminaarin aiheita taustoittava teemalehti, jonka julkaisimme seminaarin yhteydessä EU ja ELÄKE

Seminaarin sivuilla lisämateriaalia