Miltä näyttävät opiskelijoiden työeläkkeet?

06.03.2013

Karkaavatko opiskelijoilta työurat? Millaisia vaikutuksia työurilla on heidän eläkekertymäänsä? Työeläkeasiat saattavat tuntua tämän päivän opiskelijoista kaukaisilta. Kuitenkin nyt tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat tuleviin eläkkeisiin.

Työeläkejärjestelmään sisältyvän sukupolvisopimuksen periaatteiden mukaan jokainen on vuorollaan eläkkeideOpiskelijan maksajana ja saajana. Sukupolvisopimuksen tulisi säilyä kohtuullisena kaikille ikäluokille. Osa pidentyvästä elinajasta tulisi käyttää pidempään työuran, jos nykyisen tasoiset eläkkeet halutaansäilyttää.

- Opiskelijoiden on hyvä tiedostaa, että mitä aikaisemmin heidän työpanoksensa on käytettävissä, sitä runsaampi on heidän eläkkeensäkin tulevaisuudessa. Nykyisin työeläkettä kertyy jo 18 ikävuodesta eteenpäin, kun itselläni eläkepotti lähti kasautumaan vasta 23-vuotiaana. Monia huolettaa kuitenkin tällä hetkellä se, mistä sen työuran alun löytäisi. Jotkut ovat suunnitelleet lähtevänsä globaaleille työmarkkinoille, kertoo erityisasiantuntijamme Janne Pelkonen.

On kuitenkin huomioitava, että opiskelijoista yli puolet käy jo nyt töissä. Silti valmistuneiden siirtyminen työelämään vuotta nykyistä aikaisemmin näkyisi positiivisesti työeläkemenoissa ja hillitsisi työeläkemaksun nousupaineita. Tästä työkokemuksesta on hyötyä työeläkkeen tasonkin kannalta.

Koulutus suojaa työttömyydeltä

Viime vuosien finanssikriisin vaikutukset ovat kohdistuneet eniten nuoriin ja sen myötä myös nuorten työttömyys on levinnyt aiempaa laajemmalle. Työmarkkinoilla on joillain aloilla enemmän tarjontaa kuin kysyntää. Omalle alalle työllistymisessä on huomattaviakin alueellisia eroja. Tilastokeskuksen mukaan nuorisotyöttömyys oli tammikuussa 19,5 % alle 25-vuotiaiden keskuudessa.

- Koulutus suojaa silti varmimmin työttömyydeltä, koska opiskelijalle on karttunut taitoja ja osaamista työelämää varten, Janne Pelkonen sanoo.

Työurien pidentämisen suuri potentiaali on keski- ja alkupäässä. Kaikissa koulutusasteissa ja ammateissa tulisi olla mahdollisuus hyvään ja pitkään työuraan.

- Työkyvyttömyyden alkaminen on liian suurta. On kansallisesti välttämätöntä pitää työurien pidennystavoitteesta kiinni, jotta myös hyvinvointipalvelujen rahoitus on kestävällä pohjalla tulevaisuudessakin, Janne Pelkonen toteaa.

- Tutkintoon johtavasta opiskelusta on kertynyt eläkettä vuodesta 2005 lähtien, mutta sitä parempi mitä aiemmin opiskelijoiden osaaminen saadaan työelämän käyttöön. Tämä hyödyttää heitä itseään parempana työeläkkeenä, Pelkonen toteaa.

Opiskelu valmentaa työelämään

Työkyvyn perusta rakennetaan jo opiskeluaikana. Tämä opiskelukyky muuttuu työkyvyksi opiskelijan valmistuttua.

- Opiskelusta suoriutuminen vaatii hyviä henkisiä ja fyysisiä kykyjä, jotka ovat hyvänä pohjana työkyvylle. Opiskelukykyä ei voi erottaa työkyvystä. Tämä jaottelu tuntuu keinotekoiselta, kun jo opiskeluaikana käydään työssä. Yleisestä toimintakyvystä huolehtiminen on tärkeää. Osaavasta opiskelijasta, joka kokee tulevaisuutensa mielekkäänä, tulee hyvinvoiva työntekijä hänen siirtyessään täysipainoisesti työelämään, Janne Pelkonen kertoo.

- Työn fyysisen kuormittavuuden ohella työssä jatkamiseen vaikuttavat mm. ikäasenteet, työn vaatimukset ja henkinen rasitus. Kaikkiin tulee kiinnittää huomiota, jotta jokaisella on edellytys jatkaa työelämässä alimman eläkeiän saavutettuaan ja näin kartuttaa eläkettään entisestään. Käytännössä elinikäisiä työpaikkoja tai jopa ammatteja ei enää ole, mikä tarkoittaa meille kaikille uusia alkuja läpi elämän, Janne Pelkonen toteaa.

Tela ja Akava järjestävät yhdessä kevään aikana Kauas työurat karkaavat -tilaisuuksia kuudella paikkakunnalla. Ensimmäiset tilaisuudet pidettiin helmikuussa Turussa ja Tampereella. Seuraavat tilaisuudet ovat 6.3. Vaasassa, 13.3. Kuopiossa, 14.3. Helsingissä ja 20.3. Oulussa. Tilaisuuksien aiheena on työurien alkupään merkitys työeläkkeisiin ja opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksien parantamisesta. Tela järjestää vastaavia koulutustilaisuuksia yhteistyössä myös SAK:n ja STTK:n kanssa.

Lisätietoa Telan yhteiskunnallisesta koulutuksesta